.comment-form{ margin-right: auto; margin-left: auto; }

အၾကိဳ႕္မ်ားေသာပုိစ္မ်ား

Thursday, August 23, 2012

ကေလးမ်ားတြက္ အေျခခံက်န္းမာေရးေဆးကုသမႈကဒ္ အခမဲ့ထုတ္ေပးေတာ့မည္


ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လပ္ ရွင္နာဝါထရာ ဦးေဆာင္သည့္ ထုိင္းအစုိးရမွ ေမြးကင္းစအရြယ္ မွ အသက္ (၆) ႏွစ္အရြယ္ အထိကေလးမ်ားအတြက္ အေျခခံေဆးကုသခြင့္လက္မွတ္မ်ားကုိထုတ္ေပးရန္စီစဥ္ေန ၿပီျဖစ္္ေႀကာင္း ယေန႔ထုတ္ ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္ သတင္းစာတြင္ေရးသားထားသည္။  အဆိုပါ အခမဲ့ ေဆးကုသမႈ ကဒ္ျပားသည္ ကာကြယ္ေဆးအခမဲ့ ထို္းႏုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပါဝင္ၿပီး၊ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္း ေနထို္င္၊ ေနၾကသည့္ ေရႊ
႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္လဲ အက်ံဳးဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေလ႔လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အသက္ (၆) ႏွစ္ေအာက္ ကေလး သူငယ္ (၅) သန္းေက်ာ္ရွိရာ ခုနွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ပံုမွန္ အသိညဏ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေအာက္တြင္  ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရ သည္။
ထိုင္းအစုိးရ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ခြန္ဝစ္ထရဘူရာနစရီ  မွ " က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ ကေလးေတြ အခမဲ့ ေဆးကုသဖို႔ မႈဝါဒေတြ ေရးဆြဲေနပါတယ္၊ အဲဒီမႈဝါဒ အရဆိုရင္ ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ ကေလးငယ္ေတြလဲ အက်ိဳးခံစား ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ဟု၊" ေျပာခဲ့သည္။
" က်ေနာ္တို႔ ျမင္ေတြ႔ခဲ့သည့္ ျပသာနာေတြ ေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ထုိင္းနဲ႔ ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမား ကေလးငယ္ေလးေတြကုိ အခမဲ့ က်န္းမာေရး ေဆးကုသခြင့္ကဒ္ျပား ထုတ္ေပးမွာျဖစ္တယ္လုိ႔” ၄င္းမွ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္သတင္းစာတြင္ေဖၚ ျပထားသည္။

အဆုိပါ မႈဝါဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး၊ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကေလးအခြင့္အေရး ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ ဦးထူးခ်စ္မွ " အခုလို ထိုင္းအစုိးရအေနနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားရဲ ့ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ပါ အခမဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ ေရွာက္မႈ လုပ္ေပးမယ္ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ထိုင္းအစုိးရ  အေနနဲ႔ ေဒသခံ ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းေတြကုိလဲ စနစ္တက်အေၾကာင္းၾကားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖၚခုိင္းဖို႔ လုိလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ႔ထိုင္းအစုိးရ အေနနဲ႔ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ထဲမွာအတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ႔တဲ႔ ေရႊ ့ ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ရဲ႕ ကေလးတုိင္း ထို္င္းအစုိးရေက်ာင္းေတြမွာ အခမဲ့ပညာ သင္ၾကားႏုိင္ တယ္ဆိုေပမဲ႔ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေတြက လက္မခံတာ၊ က်ေနာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ႀကံဳ ခဲ႔ဖူးတယ္" ဟုေျပာသည္။
က်န္းမာေရးတာ၀န္ခံ ဦးေအာင္ၾကည္မွ “ အခုလုိမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မယ္ဆုိလ်င္ ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ ႀကံဳေတြ႔ခံစားေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ ေတာ္ေတာ္သက္သာ သြားမွာပါ။ ထုိင္းႏုိင္ငံထဲကုိ မိဘမ်ားနဲ႔ အတူပါလာတဲ့ ကေလးငယ္ေတြဟာ ခရီးပင္ပန္းတာ၊ ပတ္၀န္းက်င္ အေျပာင္းအလဲေတြေၾကာင့္ ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္တာ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ က်န္းမာေရး အာမခံကဒ္ မရွိေတာ့ ေဆးကုမႈစရိတ္ျမင့္မားပါတယ္။ ဒီလုိေျပာလုိ႔ ဒီလုိကေလးေတြ တင္မကပါဘူး။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ေနထုိင္ေနတဲ့ မိဘႏွစ္ပါးလုံးက တရား၀င္အလုပ္သမားျဖစ္ မွ ကေလးေတြအတြက္ က်န္းမာေရးကဒ္ လုပ္ခြင့္ရတာပါ။ တစ္ခ်ိဳ ႔မိဘ ႏွစ္ပါးလုံး တရား၀င္ျဖစ္တာေတာင္ က်န္းမာေရး အာမခံကဒ္ ဘယ္လုိလုပ္ရမယ္မသိလုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ တန္းဘုိးမထားလုိ႔ ကေလးေတြမွာ က်န္းမာေရး အာမခံကဒ္မရွိတာေတြေတာင္ ႀကံဳရပါတယ္။  က်န္းမာေရး အာမခံကဒ္မရွိလုိ႔ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ စုိးလုိ႔ ေဆးမွီးတုိနဲ႔ ကုသရင္း ေဆး႐ုံကုိ အခ်ိန္မွီမေရာက္လုိ႔ ကြယ္လြန္ခဲ့ရတဲ့ကေလးေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီမူ၀ါဒ သာေအာက္ေျခထိ အသက္၀င္ရင္ေတာ့ အသက္ကယ္တဲ့ မူ၀ါဒပါပဲ” ဟုေျပာသည္။

“ပညာေရးႏွင့္ ဖ႔ြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း အေနနဲ႔ ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ က်န္းမာေရးဌာန တစ္ခုဖဲြ႔ၿပီး ၀န္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိ ပါတယ္။  လူထုက်န္မာေရးလုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးပညာေပးျခင္း၊ အေျခခံက်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈႏွင့္ေဆးကုသမႈ ေပးျခင္း၊ အေရးေပၚလူနာမ်ားလဲြေျပာင္းပုိ႔ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ယာယီတန္းလ်ားမ်ားထားရွိၿပီး နာတာရွည္လူနာမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး မွတ္တမ္းထားရွိေပးျခင္း၊ ထုိင္း - ျမန္မာ ဘာသာျပန္မ်ား ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ခန္႔အပ္ထားျခင္း၊ ကေလးမ်ားအတြက္ အထက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျပင္ ထုိင္းက်န္းမာေရးဌာန မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ကာကြယ္ေဆးမ်ား  တုိက္ေကၽြးျခင္းတုိ႔ကုိ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။  
ေဆး႐ုံသုိ႔ အခ်ိန္မွီမေရာက္ေသာေၾကာင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရေသာ ကေလးငယ္
ေဆး႐ုံသုိ႔ အခ်ိန္မွီမေရာက္ေသာေၾကာင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရေသာ ကေလးငယ္
ကုသစရိတ္ မတတ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ မိဘမ်ားမွ FED သုိ႔ အကူအညီေတာင္းခံလာေသာ ကေလးငယ္
ကုသစရိတ္ မတတ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ မိဘမ်ားမွ FED သုိ႔ အကူအညီေတာင္းခံလာေသာ ကေလးငယ္

ကုသစရိတ္ မေပးေခ်ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ မကြယ္လြန္မွီ မိဘမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရေသာ ကေလးငယ္
ကုသစရိတ္ မေပးေခ်ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ မကြယ္လြန္မွီ မိဘမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရေသာ ကေလးငယ္
ကုသစရိတ္ မတတ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အိမ္မွာပင္ ေနထုိင္ေနရေသာ ကေလးငယ္
ကုသစရိတ္ မတတ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အိမ္မွာပင္ ေနထုိင္ေနရေသာ ကေလးငယ္

 http://www.ghre.org/mm/index.php?option=com_content&view=article&id=721:basic-health-insurance-card-for-new-born-to-six-years-cha&catid=1:latest-news&Itemid=54

No comments:

စကားလက္ဆံုေျပာၾကမယ္

ဗုိလ္ိခ်ဳပ္မိန္.ခြန္း

ဗုိလ္ိခ်ဳပ္မိန္.ခြန္း

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္းဆန္းမိန္.ခြန္း

ကမာၻ.အလုပ္သမားမ်ားကသာ ေသြးစည္းညီညြတ္ျပီး အရင္းရွင္ၾကီးေတြက စစ္တုိက္ဖုိ.လုပ္ရင္ စစ္မျဖစ္ရေအာင္ အလုပ္သမားေတြရဲ.အင္အားညီညီညြတ္ညြတ္နဲ.ေတာင့္ထားလုိက္နိဳင္တယ္။အလုပ္သမားအားလံုး ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွာ ညီညြတ္သြားမွလဲ ကမာၻၾကီး တစ္ခုလံုးရဲ. တကယ့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္ကုိရနိဳင္မယ္။ (ဗုိလ္ခဳ်ပ္ေအာင္ဆန္း)

မိဘဆုိတာ

မိဘဆုိတာ

ယေန.ေခတ္မီဒီယာေတြဘာလဲ..ဘယ္လဲ


သင့္အတြက္ မဂၤလာ ရွိေသာေန.ရက္ျဖစ္ပါေစလုိကၽြန္ေတာ္ မင္းလြမ္းေနာင္ မွ နဳတ္ခြန္ဆက္သဂါရ၀ျပဳလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ

ကၽြန္ေတာ့္ဘေလာ့ ေလးထဲကုိလာေရာက္လည္ ပါတ္ၾကေသာမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္ဧ။္ခ်မ္းသာျခင္းကုိယ္ဧ။္ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားနွင့္ျပည့္စံုျပီး လုိရာပန္းတုိင္ ကုိ ေရာက္ရွိၾကပါေစေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္မင္းလြမ္းေနာင္နွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ ဆုေတာင္းစကားေလးလက္ေဆာင္ပါးလုိက္ပါရေစဗ်ာ...

ဒီေန.ဘာေန့.လဲ

ယေန. ကမၻာ့ သတင္းမ်ား

ေငြလဲနွဳန္းမ်ားၾကည့္ရန္

လာေရာက္လည္ပတ္သူဦးေရ(နွင့္)ထုိင္းစံေတာ္ခ်ိန္

အၾကိဳက္မ်ားေသာ Posts

သူငယ္ခ်င္းမ်ား