.comment-form{ margin-right: auto; margin-left: auto; }

အၾကိဳ႕္မ်ားေသာပုိစ္မ်ား

Saturday, November 24, 2012

ျမန္မာ-ထိုင္း အလုပ္သမားေရးရာ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး ထိုင္းနိုင္ငံ၌ က်င္းပမည္

ျမန္မာ-ထိုင္း အလုပ္သမားေရးရာ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝး ထိုင္းနိုင္ငံ၌ က်င္းပမည္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

သတင္းထုတ္ၿပန္ေရးအဖဲြ႕

သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္ (၃/၂ဝ၁၂)

၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁ဝ ရက္

(၂ဝ၁၂ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္)

၁။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာနိုင္ငံနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတို႕ ပူးေပါင္းၿပီး ၿမန္မာေရႊ႕ေၿပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပ၍ ညိႇနိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရိွရာ ယခုအခါ (၁၂) ႀကိမ္ေၿမာက္ ၿမန္မာ-ထိုင္း အလုပ္သမားေရးရာ ညိႇနိႈင္း အစည္းအေဝးကို ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

၂။ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးၿမင့္သိန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕မွ တက္ေရာက္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။

၃။ အစည္းအေဝးတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်စ္ႀကည္ေရး ခရီးစဥ္တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နွင့္ ေဆြးေႏြး သေဘာတူခဲ့ႀကေသာ အခ်က္မ်ား၊ ယခင္ နွစ္နိုင္ငံ အစည္း အေဝးမ်ားတြင္ သေဘာတူထားခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားအား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အဓိကထား ေဆြးေႏြးသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

၄။ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ ၿမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအား ယာယီ ၿမန္မာႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးၿခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အား သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ အေႀကာင္းနွင့္ (Nationality Verification) နိုင္ငံသား စိစစ္ၿခင္း စသည့္ အခ်က္(၂) ခ်က္နွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမည္ ၿဖစ္ေႀကာင္း အဆိုၿပဳ ထားေသာ္လည္း ၿမန္မာနိုင္ငံဘက္မွ နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ ခရီးစဥ္၌ ေၿပာႀကားခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားနွင့္ အလုပ္သမား၏ သားသမီးမ်ားနွင့္ မီွခိုသူမ်ားအား အေထာက္အထား ထုတ္ေပးနိုင္ေရး၊ ၿမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ MoU ၿဖင့္ ၿမန္မာ အလုပ္သမား အသစ္မ်ား ေစလႊတ္ရာတြင္ ပိုမိုၿပည့္စံုမႈ ရရွိေစေရး၊ အေထာက္အထားမဲ့ ၿမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအား ဖမ္းဆီး ၿပန္ပို႔ၿခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ ၿဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

၅။ ထို႕ၿပင္ မိသားစုလဲႊပို႕ေငြမ်ားအား ဘဏ္မ်ားမွ အရိွန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ သားသမီးမ်ား ပညာသင္ႀကားနိုင္ေရး၊ ရာသီအလိုက္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ၿမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအား အေထာက္အထားမ်ား ထုတ္ေပးနိုင္ေရး၊ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားေပၚ၌ မတရား ေစခိုင္းေစၿခင္း၊ ဖိနိွပ္ၿခင္း ခံေနရေသာ ၿမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးနုိင္ေရး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းက် ခံေနရေသာ ၿမန္မာ အလုပ္သမား မ်ားအား ၿပစ္ဒဏ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေရးႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ၿပဳေရး၊ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ MoU အား ၿပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ၿပင္ဆင္ရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားအား အေထြေထြ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အၿဖစ္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

၆။ ထိုင္းနိုင္ငံ အေနၿဖင့္ ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ၿမန္မာ၊ လာအိုနွင့္ ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံ မ်ားမွ အေထာက္ အထား မရိွေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား ဆက္လက္ လက္မခံလိုေတာ့သည့္ သေဘာထားကို မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ၿပ ထားသည္ဟု ႀကားသိေနရပါသည္။

၇။ ျမန္မာေရႊ႕ေၿပာင္း အလုပ္သမား (၂) သန္းေက်ာ္ခန္႕ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ဝင္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ ရိွေႀကာင္း နိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း ခန္႕မွန္းေျပာဆို ေရးသားခ်က္အရ သိရိွရၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီး ယာယီ ၿမန္မာနိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးရန္ က်န္ရွိေနေသးေသာ အလုပ္သမား (၃) သိန္းခန္႕ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ အလုပ္သမား (၁)သန္း ခန္႕ က်န္ရွိေနမည္ဟု ခန္႕မွန္းရပါသည္။

၈။ နိုင္ငံတကာ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ၿမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားအား အေထာက္အထား ရရိွေစေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈ မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမွ ခ်ီးက်ဴးေနေသာ အခ်ိန္ ကာလ ၿဖစ္ပါသည္။

၉။ သို႕ၿဖစ္ပါ၍ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္အား ရပ္ဆိုင္းလိုက္မည္ ဆိုပါက နွစ္နိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားနွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရး မ်ားကိုပါ ထိခိုက္လာနိုင္သကဲ့သို႕ ထိုင္းနိုင္ငံ အလုပ္ရွင္မ်ား အေနၿဖင့္လည္း တရားမဝင္ အလုပ္သမား မ်ားအား ေခၚယူ ခိုင္းေစၿခင္းေႀကာင့္ ေရႊ႕ေၿပာင္း အလုပ္သမား အေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ နိုင္ငံတကာ နွင့္ NGO အဖဲြ႕အစည္း မ်ားမွ ေထာက္ၿပ ေဝဖန္ ေၿပာဆိုလာနိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနသၿဖင့္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ သက္တမ္း ထပ္မံ တိုးၿမႇင့္ ေပးရန္ ၿမန္မာနိုင္ငံ ဘက္မွ ေတာင္းဆို ေဆြးေႏြးသြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။

သတင္းထုတ္ၿပန္ေရးအဖဲြ႕

No comments:

စကားလက္ဆံုေျပာၾကမယ္

ဗုိလ္ိခ်ဳပ္မိန္.ခြန္း

ဗုိလ္ိခ်ဳပ္မိန္.ခြန္း

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္းဆန္းမိန္.ခြန္း

ကမာၻ.အလုပ္သမားမ်ားကသာ ေသြးစည္းညီညြတ္ျပီး အရင္းရွင္ၾကီးေတြက စစ္တုိက္ဖုိ.လုပ္ရင္ စစ္မျဖစ္ရေအာင္ အလုပ္သမားေတြရဲ.အင္အားညီညီညြတ္ညြတ္နဲ.ေတာင့္ထားလုိက္နိဳင္တယ္။အလုပ္သမားအားလံုး ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွာ ညီညြတ္သြားမွလဲ ကမာၻၾကီး တစ္ခုလံုးရဲ. တကယ့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္ကုိရနိဳင္မယ္။ (ဗုိလ္ခဳ်ပ္ေအာင္ဆန္း)

မိဘဆုိတာ

မိဘဆုိတာ

ယေန.ေခတ္မီဒီယာေတြဘာလဲ..ဘယ္လဲ


သင့္အတြက္ မဂၤလာ ရွိေသာေန.ရက္ျဖစ္ပါေစလုိကၽြန္ေတာ္ မင္းလြမ္းေနာင္ မွ နဳတ္ခြန္ဆက္သဂါရ၀ျပဳလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ

ကၽြန္ေတာ့္ဘေလာ့ ေလးထဲကုိလာေရာက္လည္ ပါတ္ၾကေသာမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္ဧ။္ခ်မ္းသာျခင္းကုိယ္ဧ။္ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားနွင့္ျပည့္စံုျပီး လုိရာပန္းတုိင္ ကုိ ေရာက္ရွိၾကပါေစေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္မင္းလြမ္းေနာင္နွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ ဆုေတာင္းစကားေလးလက္ေဆာင္ပါးလုိက္ပါရေစဗ်ာ...

ဒီေန.ဘာေန့.လဲ

ယေန. ကမၻာ့ သတင္းမ်ား

ေငြလဲနွဳန္းမ်ားၾကည့္ရန္

လာေရာက္လည္ပတ္သူဦးေရ(နွင့္)ထုိင္းစံေတာ္ခ်ိန္

အၾကိဳက္မ်ားေသာ Posts

သူငယ္ခ်င္းမ်ား