.comment-form{ margin-right: auto; margin-left: auto; }

အၾကိဳ႕္မ်ားေသာပုိစ္မ်ား

Thursday, January 3, 2013

ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ေဒၚတိက်
                   ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတလမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္ တင္ေရးအတြက္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးအတြက္ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ အားသြန္ခြန္စိုက္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္တြင္္ ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ား သည္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈျပဳေနသည့္ ကုန္သည္မ်ားအား ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းအမွန္ေပၚသို႔ တက္ေရာက္ ေစေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းစနစ္မ်ားအား  အသိပညာေပးျခင္း၊ အခက္အခဲမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုး ေျဖ႐ွင္းကာ အားတက္သေရာ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးလွ်က္ ႐ွိပါသည္။
                   သို႔ရာတြင္ လက္႐ွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအနက္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္မာရီသိန္းသည္ ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းအမွန္ေပၚ တက္ေရာက္ရန္ႀကဳိးစားလာသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း နားမလည္သည့္ ကုန္သည္မ်ားအေပၚ သူသည္ အတိအက်အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္း၊ လူႀကီးႏွင့္ ေပါင္းလို႔ရတိုင္း သူ႔အေပၚ လာေၾကာရမည္မထင္ေစခ်င္ေၾကာင္း ဟိန္းေဟာက္ၿခိမ္းေျခာက္ကာ လက္ေဆာင္ လာဘ္မထိုးသည့္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီေအးဂ်င့္မ်ားအေပၚ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အခ်ိန္ဆဲြျခင္း၊ သူလုပ္ပိုင္ခြင့္ ထက္ေက်ာ္လြန္စြာ ပညာျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။
                   ( ၂.၁.၁၃ )ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေအးဂ်င့္သည္ ႐ုံး၀င္စာတင္ျခင္း၊ သြင္းကုန္တင္သြင္းရန္ ပို႔ကုန္တန္ဖိုးျပည့္စုံလုံေလာက္မႈ႐ွိမ႐ွိ စစ္ေဆးမႈခံယူျခင္း၊ ဦးစီးအရာ႐ွိလိုအပ္ေသာစစ္ေဆးစီစစ္မႈမ်ားခံယူၿပီး လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္မာ႐ီသိန္းထံ လုပ္ငန္း အဆင့္ ေရာက္႐ွိေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တင္သြင္းမည့္ကုန္ပစၥည္းအေပၚ အေကာက္ခြန္ဌာနမွ စစ္ေဆးသတ္မွတ္ ရမည့္ Customs HS Code အား မွန္ကန္ရဲ႕လား၊ ခဏေစာင့္ဦး၊ Customs HS Code အား ျပန္လည္တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးရမည္ဟုဆိုကာ ၃လကၼခန္႔အထူ Customs HS Code စာအုပ္ျဖင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးသင့္ေသာ္လည္း သူမထံတြင္မ႐ွိသည့္ Customs HS Code စာအုပ္အစား စာ႐ြက္စာတမ္း လွန္ေလွာ႐ွာေဖြသေယာင္ျပဳကာ အခ်ိန္ဆဲြျခင္း၊ သြင္းကုန္လိုင္စင္ထုတ္ယူေရးအတြက္ သတ္မွတ္ေငြေပးေဆာင္ရန္ ဘဏ္ပိတ္ခ်ိန္နီးကပ္ေနသျဖင့္ အလ်င္လိုေနေသာ ေအးဂ်င့္အေပၚ မလိုအပ္ဘဲ ခုမွလာေလာမေနနဲ႔၊ အလ်င္လိုလွ်င္ ေစာေစာစီးစီးလုပ္ၾကပါလား၊ သူ႔တာ၀န္အရ စစ္ေဆးၿပီး ျပည့္စုံမွရမွာေပါ့၊ အခ်ိန္မမွီလွ်င္ မနက္မွေဆာင္ၾက၊ ငါကနင့္ကုန္ပစၥည္းေတာင္ ဘာမွန္းမစစ္ရေသးဘူး ေလာဘို႔ေတာ့တတ္တယ္ဟု ေျပာကာ ေနာက္မွေရာက္လာသည့္ လူႀကီးႏွင့္ မ်က္မွန္းတမ္း ရင္းႏွီးသည့္ ကုန္သည္တစ္ေယာက္ေငြသြင္းခ်လံအား ေက်ာ္ၿပီးလက္မွတ္ေရးထိုးေပးလိုက္ပါသည္။ နား၀င္ပီယံ မ႐ွိသည့္ အေရမရအဖတ္မရစကားဆိုကာ လုပ္ငန္းေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေအာင္ တမင္အခ်ိန္ဆဲြျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါသည္။ သူမ႐ုံးခန္း အတြင္း႐ွိ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ရမေပ်ာ္ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ကာလ ျပည့္လွ်င္ ျမန္ျမန္ ျပန္ခ်င္ေၾကာင္း ၿငီးတြားရသည္အထိ ျဖစ္ပ်က္ေနပါသည္။
                   သူမအထက္အရာ႐ွိမ်ားထံ အခက္အခဲအားတင္ျပလွ်င္ ခ်က္ျခင္းေျဖ႐ွင္းေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူမေဆာင္႐ြက္ရမည့္လုပ္ငန္းတာ၀န္အတြက္ အထက္အရာ႐ွိမွ သူမအားေခၚယူကာ ခ်က္ျခင္းေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားလွ်င္ ဆူဆူေအာင့္ေအာင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။
                   သူမသည္ ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္တြင္ ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္စြာကတည္းက တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ဘူးသူ ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ကုန္သည္ထံမွ မည္သို႔ေသာ လာဘ္လာဘ ရယူရမည္ကို ကၽြမ္း၀င္စြာ သိ႐ွိထားသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။
                   ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးေနေသာ မူ၀ါဒ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ အေႏွာက္အယွက္ေပးေနသည့္ ၀န္ထမ္းဆိုးမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း အမ်ားအက်ဳိးေမွ်ာ္ တင္ျပ လုိက္ရပါသည္။
                   ေကာင္းေစသူ

No comments:

စကားလက္ဆံုေျပာၾကမယ္

ဗုိလ္ိခ်ဳပ္မိန္.ခြန္း

ဗုိလ္ိခ်ဳပ္မိန္.ခြန္း

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္းဆန္းမိန္.ခြန္း

ကမာၻ.အလုပ္သမားမ်ားကသာ ေသြးစည္းညီညြတ္ျပီး အရင္းရွင္ၾကီးေတြက စစ္တုိက္ဖုိ.လုပ္ရင္ စစ္မျဖစ္ရေအာင္ အလုပ္သမားေတြရဲ.အင္အားညီညီညြတ္ညြတ္နဲ.ေတာင့္ထားလုိက္နိဳင္တယ္။အလုပ္သမားအားလံုး ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွာ ညီညြတ္သြားမွလဲ ကမာၻၾကီး တစ္ခုလံုးရဲ. တကယ့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္ကုိရနိဳင္မယ္။ (ဗုိလ္ခဳ်ပ္ေအာင္ဆန္း)

မိဘဆုိတာ

မိဘဆုိတာ

ယေန.ေခတ္မီဒီယာေတြဘာလဲ..ဘယ္လဲ


သင့္အတြက္ မဂၤလာ ရွိေသာေန.ရက္ျဖစ္ပါေစလုိကၽြန္ေတာ္ မင္းလြမ္းေနာင္ မွ နဳတ္ခြန္ဆက္သဂါရ၀ျပဳလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ

ကၽြန္ေတာ့္ဘေလာ့ ေလးထဲကုိလာေရာက္လည္ ပါတ္ၾကေသာမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္ဧ။္ခ်မ္းသာျခင္းကုိယ္ဧ။္ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားနွင့္ျပည့္စံုျပီး လုိရာပန္းတုိင္ ကုိ ေရာက္ရွိၾကပါေစေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္မင္းလြမ္းေနာင္နွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ ဆုေတာင္းစကားေလးလက္ေဆာင္ပါးလုိက္ပါရေစဗ်ာ...

ဒီေန.ဘာေန့.လဲ

ယေန. ကမၻာ့ သတင္းမ်ား

ေငြလဲနွဳန္းမ်ားၾကည့္ရန္

လာေရာက္လည္ပတ္သူဦးေရ(နွင့္)ထုိင္းစံေတာ္ခ်ိန္

အၾကိဳက္မ်ားေသာ Posts

သူငယ္ခ်င္းမ်ား