.comment-form{ margin-right: auto; margin-left: auto; }

အၾကိဳ႕္မ်ားေသာပုိစ္မ်ား

Sunday, June 26, 2011

အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရး

0
ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႕က စတင္က်င္းပေသာ ( ဖ-ဆ-ပ-လ ) ၿပည္လံုးကြ်တ္ ညီလာခံ သဘင္ၾကီးသို႕ ၿမန္မာတၿပည္လံုးမွ လူထုကိုယ္စာလွယ္မ်ားနွင့္ ပရိသတ္ေပါင္း နွစ္သိန္းေက်ာ္တက္ေရာက္ၾက၏ ။ ယင္းလူထုညီလာခံတြင္ ၂၃-၁-၄၆ ေန႕၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ညီညြတ္ေရးအဆိုကို အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္း တင္သြင္းခဲ့ေလသည္ ။ အဆိုတင္သြင္းရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေအာက္ပါအတိုင္းေၿပာသြားခဲ့သည္။
ခုနက ၿပည္သူ႕ရဲေဘာ္ တပ္အဖြဲ႕အဆိုနွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ အနက္မယ္ အခ်က္ေလးခ်က္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႕က ဒီမွာ ဟိုတုန္းက မဟာမိတ္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ေလာ့(ဒ္)လူ၀ီေမာင့္ဘက္တန္နဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ သေဘာတူညီခ်က္အရ ၿပန္လည္ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္တဲ့ ၿမန္မာတပ္မေတာ္ဆိုတာထဲကို ပါ၀င္နိုင္မဲ့ ရဲေဘာ္တိုင္းပါ၀င္ဖို႕။ ဘာၿဖစ္လို႕ ပါရမလဲ ဆိုတာက ဗမာၿပည္ရဲ႕ အက်ဳိးကို သည္ပိုးရာ ေရာက္တယ္လို႕ ယူဆလို႕ၿဖစ္တယ္။ ခုေတာ့ တခ်ဳိ႕က ထံုးစံအတိုင္း ( အစကတည္းက ဒါေတြကို ၾကိဳတင္ၿပီး ၿမင္ထားပါတယ္ ) ။ စကတည္းကလဲ ေၿပာတန္သေလာက္ ေၿပာထားပါတယ္။ မလြတ္လပ္တဲ့ အေၿခအေနမွာေတာ့ ရတဲ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ အဆင့္အတန္းဟာ မလြတ္လပ္တဲ့ တိုင္းၿပည္ရဲ႕ အဆင့္အတန္း ၊ လြတ္လပ္တဲ့ လူမ်ဳိးရဲ႕ အဆင့္အတန္းမ်ဳိးေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္လို႕ မၿဖစ္နိုင္ေသးဘူး ။ အနည္းအက်ဥ္းအားၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ ၊ အမ်ားအားၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ နစ္နာခ်က္ေတြ သေဘာမက်စရာေတြ ရိွတန္သေလာက္ရိွမယ္။ သို႔ေပမဲ့ ခုတည္းကေနၿပီးအေၿခစၿပီး ပ်ဳိးထားမွ တိုင္းၿပည္ရဲ႕ အက်ဳိးကိုေဆာင္ရြက္နိုင္မယ္။
ဒါေၾကာင့္မို႕လို႕ မင္းတို႕၀င္ၾကပါလို႕။ အစတည္းက ရဲေဘာ္ေတြကိုေၿပာထားတယ္။ အဲဒီလို ေၿပာထားေပမယ့္လို႕ကာ နည္းနည္းပါးပါး ေအာက္ပိုင္းက နည္းနည္းပါးပါး ပုလိပ္ဘက္ကၿဖစ္ေစ၊ အစိုးရ အရာရိွပိုင္းက ၿဖစ္ေစ ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေအာက္လက္ငယ္သားကၿဖစ္ေစ အစရိွသည္အားၿဖင့္ အေနွာက္အယွက္ ေပးတာေတြရိွတယ္။ ခုနလို အဖမ္းအဆီး ခံရတာရိွတယ္။ ခုနလို ဖမ္းတာဆီးတာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ သိတာလဲရိွတယ္ ၊ မသိတာလဲရိွတယ္ ။ သိတဲ့ကိစၥဆိုယင္
ကြ်န္ေတာ္တို႕တတ္နိုင္သမွ် ေဆာင္ရြက္တယ္ ။ အဲဒီလိုေဆာင္ရြက္လို႕ လြတ္တာလဲရိွတယ္ ။ မလြတ္တာလဲ ရိွတယ္။ အဲတာမ်ဳိးေတြ နည္းနည္းပါးပါးရိွတယ္ ။ တခ်ဳိ႕က စိတ္ပ်က္ၿပီး မ၀င္ခ်င္ၾကဘဲ ၿဖစ္ေနတဲ့ စိတ္မ်ဳိးၿဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီလို မ၀င္ခ်င္တဲ့ စိတ္မ်ဳိး မၿဖစ္ဘဲနဲ႕ ( အမွန္စင္စစ္ တိုင္းၿပည္ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးကိစၥဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ခဏခဏ ေၿပာေနၾကတဲ့ အတိုင္းအခက္အခဲေတြ အမ်ားၾကီးရိွတယ္ ။ အေနွာက္အယွက္ေတြ အမ်ားၾကီးရိွတယ္ ) ။ ဒါေတြကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ရမယ္ ။ ခုတမုဟုတ္ၿခင္း ၿဖစ္ေနတဲ့ အခက္အခဲ အေနွာက္အယွက္ေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ သိပ္ၿပီး အေရး ဂရုမၿပဳဘဲ တပ္ထဲ၀င္နိုင္တဲ့ လူေတြအားလံုး၀င္ၾကပါ ။ က်န္တဲ့ မ၀င္နိုင္တဲ့ ရဲေဘာ္ေဟာင္းေတြကို ေထာက္ပံ့ဖို႕ ကိစၥေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ၿပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးနဲ႕ တိုင္းၿပည္ကပါ ၀ိုင္း၀န္းၿပီးအားေပးမဲ့အေၾကာင္း။ေနာက္ၿပီးေတာ့ကာ ဒီလိုတိုင္းၿပည္ရဲ႕လြတ္လပ္ေရး၊ ကမၻာရဲ႕လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ရဲေဘာ္-ရဲေခါင္ေၿပာက္က်ားေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ခ်ီးက်ဴးတဲ့ အေၾကာင္း ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ကာ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေလးစားတဲ့သေဘာအားၿဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ တိုင္းသူၿပည္သားေတြက ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ တိုင္းသူၿပည္သားေတြရဲ႕ ကိုယ္စာလွယ္ အဖြဲ႕ၾကီးၿဖစ္ေနတဲ့ ၿပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးကေသာ္လည္းေကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႕ဟာ တိုင္းၿပည္နဲ႕ လူထုလြတ္လပ္ေရးကို အၿမဲတမ္း သစၥာမေဖာက္ဘဲ လုပ္ပါမယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ပဋိညာဥ္ ကတိေပးထားပါတယ္။
အဲဒီလို ပဋိညာဥ္ေပးထားတဲ့အတိုင္းခုဒီညီညြတ္ေရး အဆိုကို တင္သြင္းရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ဘာၿဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ကာ လြတ္လပ္ေရး လုပ္တဲ့ကိစၥမွာ တတိုင္းတၿပည္လံုး ေသြးစည္းၿပီး စည္းစည္းလံုးလံုး အလုပ္လုပ္မွ ၿဖစ္နိုင္မွာမို႕ပဲ ၊ ဒီလိုမလုပ္ယင္ ညီညြတ္ေရး မရဘူးဆိုလို႕ရိွယင္ တိုင္းၿပည္နွင့္ လူမ်ဳိး လြတ္လပ္ေရးဟာ က်က်နန မၿဖစ္နိုင္ဘူး ၊ မၿဖစ္နိုင္လို႕ရိွယင္ ညီညြတ္ေရးကို ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း လုပ္တဲ့လူေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ကိုယ္တိုင္က ညီညြတ္ေရးကို ၿဖစ္ေၿမာက္ေအာင္ တတ္နိုင္သမွ် ရြက္ေဆာင္ၿခင္း ခုနတိုင္းၿပည္အတြက္ ၊ လူမ်ဳိးအတြက္ အင္မတန္ အသက္စြန္႕စားၿပီး လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကတဲ့ လူေတြကို သစၥာေဖာက္ရာ မေလးစားရာ က်မွာမို႕လို႕ ဒီညီညြတ္ေရး အဆိုကို ကြ်န္ေတာ္တင္သြင္းၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။
“ ၿမန္မာၿပည္သည္ အာဏာပိုင္မ်ား တိုင္းၿပဳၿပည္ၿပဳ လႊတ္ေတာ္ၾကီးေခၚ၍ ကိုယ္ပိုင္ၿပ႒ာန္းနိုင္ခြင့္ရိွေသာ အေၿခအေနသို႕ ဆိုက္ေရာက္ေအာင္ ( ၀ါ ) လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ အလိုဆံုးေသာအရာမွာ ညီညြတ္ေရးပင္ၿဖစ္ေၾကာင္း ၊ ညီညြတ္ေရးသည္ တူညီေသာ အက်ဳိး ၊ တူညီေသာ အလုပ္နွင့္ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႕တြင္ အေၿခၿပဳရမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ”
ခုုေနအခါမယ္ ဗမာၿပည္ဟာ ဘာအလိုဆံုးလဲ ဆိုလိုရိွယင္ ညီညြတ္ေရးလိုတယ္ ။ ဘာေၾကာင့္ ညီညြတ္ေရးလိုသလဲ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဗမာၿပည္ဟာ အာဏာပိုင္ တိုင္းၿပဳၿပည္ၿပဳလြတ္ေတာ္ၾကီး ေခၚ၍ ကိုယ္ပိုင္ၿပ႒ာန္းနိုင္ခြင့္ရိွေသာ အေၿခအေနမ်ဳိး ဆိုက္ေရာက္ေအာင္ ( ၀ါ ) လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဗမာၿပည္သူၿပည္သားေတြဟာ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႕လိုပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးဆိုေတာ့ကာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ လြတ္လပ္တဲ့ နိုင္ငံတည္ေထာင္မယ္ဆိုယင္ တိုင္းၿပဳၿပည္ၿပဳလႊတ္ေတာ္ၾကီးကို တည္ေထာင္ရမယ္ ။ အဲဒီတိုင္းၿပဳၿပည္ၿပဳလႊတ္ေတာ္ၾကီးက လြတ္လပ္တဲ့ တိုင္းနိုင္ငံ တည္ေထာင္တဲ့ အခါက်ယင္ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒ အစီအစဥ္ေတြ စီမံရမယ္။ ဒီတိုင္းၿပည္ၾကီးကို ဘာစနစ္နဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မလဲ သမၼတစနစ္နဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မလား ။ ဘယ္စနစ္နဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မလဲ ။ ဘယ္လိုတိုင္းၿပည္မ်ဳိး ထူေထာင္မလဲ ။ ဘယ္လို လုပ္ရမလဲဆိုတာ စီစဥ္ရမယ္ ။ အဲဒီလို စီစဥ္ၿပီးတဲ့ အခါက်ေတာ့မွ လြတ္လပ္ေရး လုပ္ငန္းဟာ ေပၚေပါက္လာမယ္။
ဂ်ပန္လက္ထက္တုန္းကဆိုယင္ လြတ္လပ္ေရး စီစဥ္မွဳအဖြဲ႕ဆိုတာ လူမသိ ဘာမသိ တိတ္တိတ္ပုန္း လုပ္လိုက္ၿပီး ေနာက္ဆံုး အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာနဲ႕ ၿပည္စံုတဲ့ နိုင္ငံဆိုၿပီးေတာ့ လုပ္လိုက္တယ္။ အဲဒီပံုမ်ဳိးဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ မလိုခ်င္ဘူး ။ ေရွ႕အခါက ကြ်န္ေတာ္တို႕လိုခ်င္တာက အာဏာပိုင္ တိုင္းၿပဳၿပည္ၿပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ဳိး ၊ တတိုင္းတၿပည္လံုးက တင္ေၿမွာက္လိုက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္၊ အကုန္လံုး ေယာကၤ်ားတိုင္း ၊ မိန္းမတိုင္း အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း မွန္သမွ် မဲေပးနိုင္ၿပီးေတာ့ အဲဒီလူေတြက လြတ္လပ္တဲ့ နိုင္ငံသစ္ၾကီး ထူေထာင္ဖို႕ အာဏာေပးလိုက္တဲ့ အာဏာပိုင္ တိုင္းၿပဳနိုင္ငံၿပဳ လႊတ္ေတာ္ရေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕က ဘာလုပ္ရမလဲဆိုယင္ ညီညြတ္ရမယ္ ၊ မညီညြတ္ယင္ မရဘူးလား ဆိုေတာ့ အင္မတန္ၾကာမယ္ ။ ခရီးရွည္မယ္ ။ ဒီေတာ့ကာ ညီညြတ္ေရးဟာ အဂၤလိပ္လို ေၿပာရမယ္ဆိုေတာ့ ( Historical necessity ) အခ်ိန္အခါအလိုက္ ဒီတိုင္းၿပည္ ဒီလူမ်ဳိးရဲ႕ အက်ဳိးကို အၾကီးဆံုးေဆာင္ရြက္ နိုင္မဲ့ လက္နက္ၾကီး ၿဖစ္ေနတယ္ ။ အဲဒီေတာ့ ညီညြတ္ေရးမ်ဳိးရေအာင္ လုပ္ရမယ္။
“ ညီညြတ္ေရးအတြက္ ပစၥည္းမဲ့ အလုပ္သမား လူတန္းစားသည္ တူညီေသာ အလုပ္နွင့္ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႕တြင္ အေၿခၿပဳကာ အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ခိုင္း၍ ခိုင္ၿမဲေသာ ညီညြတ္ေရးကို တည္ေထာင္ရန္ ဗမာၿပည္တြင္ အလုပ္သမားတို႕အတြက္ အစည္းအရံုးတခုသာရိွရန္နွင့္ အလုပ္သမားတိုင္း ညီညြတ္ရန္လိုေပေၾကာင္း ” ။
ညီညြတ္ေရးဆိုတာ ဘာလဲ နားလည္ဘို႕လိုတယ္ ။ ဒီေတာ့ကာ ဒီအပိုဒ္ ဒီ၀ါက်မွာ ညီညြတ္ေရးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို သရုပ္ေဖာ္ၿပထားတယ္ ။ တူညီေသာ အက်ဳိး ၊ တူညီေသာ အလုပ္ ၊ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိွရမယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ညီညြတ္ေရးဆိုတာ ဘာအတြက္ ညီညြတ္ရမွာလဲ ။ ဘယ္လို ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ညီညြတ္ရမွာလဲ ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ဆိုတာရိွရမယ္ ။ ညီညြတ္ေရးဆိုတာက ဘာအတြက္ ညီညြတ္ရမွာလဲ ။ ရာထူးယူဖို႕ ညီညြတ္ရမွာလား ။ ဒါမွ မဟုတ္ယင္ ဒီတိုင္းၿပည္ရဲ႕ တိုင္းသူၿပည္သားေတြကို နွိပ္စက္ဖို႕ ညီညြတ္ရမွာလား ။ဘာအတြက္ ညီညြတ္ရမွာလဲ ။ အဲဒီေတာ့ကာ ကြ်န္ေတာ္လိုခ်င္တဲ့ ညီညြတ္ေရးက တတိုင္းတၿပည္လံုး လူမ်ဳိးတမ်ဳိးလံုးရဲ႕ လြတ္လပ္ေရး ။ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးလံုးရဲ႕ အက်ဳိး ။ အဲဒီလိုတူညီတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ။ တူညီတဲ့အက်ဳိး ။ တူညီတဲ့ အလုပ္ ။ ဒါေတြရေအာင္ အဲဒီလို တူညီတဲ့အက်ဳိး ။ တိုင္းသူၿပည္သားေတြ ရေအာင္ တူညီတဲ့ အလုပ္လုပ္တဲ့ ညီညြတ္ေရးမ်ဳိး ၿဖစ္ရမယ္ ။ ပါးစပ္ကေၿပာရံုနဲ႕ မၿပီးဘူး ။ ပါစပ္က ညီညြတ္ခ်င္ပါတယ္ ေၿပာလို႕မၿဖစ္ဘူး ။ အလုပ္မွာလဲတူရမယ္။ အက်ဳိးမွာလဲတူရမယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလဲ တူရမယ္ ။ အဲဒါမ်ဳိးကိုမွ ညီညြတ္ေရးလို႕ေခၚထိုက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ ညီညြတ္ေရး အဆိုကို ဒီ၀ါက်မွာ ေဖၚၿပထားတယ္ ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ကာ အေသးစိတ္ထပ္ၿပီးေဖၚၿပထားတယ္။ ဘယ္လိုေဖၚၿပထားသလဲဆိုေတာ့ ….
“ လယ္သီးစား လယ္ကူလီနွင့္ လယ္ယာေၿမဧကအထိုက္အေလ်ာက္ ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမား အားလံုးတို႕သည္ တူညီေသာ အက်ဳိး ၊ တူညီေသာအလုပ္နွင့္ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ အေၿခၿပဳကာ လယ္သမားအဖြဲ႕မ်ားကို တည္ေထာင္ၾကရန္ ဗမာၿပည္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားတို႕အတြက္ တခုတည္းေသာအစည္းအရံုးကို တည္ေဆာက္ရန္နွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားတိုင္း ညီညြတ္ရန္လိုေပေၾကာင္း ။ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းၿဖစ္္ေအာင္ မိမိခြန္အားကလြဲလို႕ အလုပ္မလုပ္ယင္ ငတ္မယ္ဆိုတဲ့ အခုအခါ ပစၥည္းမဲ့ အလုပ္သမားဆိုယင္ တူညီတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ တူညီတဲ့အလုပ္ေပၚမွာ အေၿခၿပဳၿပီးေတာ့ကာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕တဖြဲ႕တည္ရိွရမယ္ ။ အလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္း ကြဲၿပီးေတာ့ စင္ၿပိဳင္ေတြ မရိွေစရဘူး ။ တဖြဲ႕တည္းရိွၿပီး အလုပ္သမားေတြ အခ်င္းခ်င္း ကိုယ္တိုင္ညီညြတ္ဘို႕လိုတယ္ ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ကာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကလဲ အလုပ္သမားေတြရဲ႕နည္းတူ တူညီတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ တူညီတဲ့ အလုပ္နဲ႕ တူညီတဲ့အက်ဳိး အေၿခၿပဳၿပီးေတာ့ကာ သူတို႕အတြက္နဲ႕ ဆိုင္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမား အဖြဲ႕အစည္းၾကီးတခုတည္းသာရိွၿပီးေတာ့ လယ္သမားေတြက ညီညြတ္ဖို႕လိုတယ္ ၊ ထိုနည္းတူ ေစ်းသည္ ၊ ပြဲစား ၊ စာေရးစာခ်ီ ၊ ပညာသည္ ေရွ႕ေနစသည္တို႕သည္လည္း ၊ ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ သမ၀ါယမ အသင္းမ်ားနွင့္ သမဂၢမ်ားကို ဖြဲ႕စည္း၍ ညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ၾကရန္ လိုေပေၾကာင္း ”
ဒါက ကြ်န္ေတာ္တို႕ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ကို တည္ေဆာက္တဲ့ အခါ အုတ္ၿမစ္ အဆင့္ဆင့္အားၿဖင့္ တည္ေဆာက္သလိုဘဲ ၊ သူ႕ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ ဒီ့ၿပင္ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ တိုင္းသူၿပည္သားေတြကလဲ ၊ မိမိတို႕ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ေတြနဲ႕ သမ၀ါယမအသင္းေတြေထာင္ ၊ ဘာေတြေထာင္ ။ ေထာင္ၿပီးေတာ့ကာ တူညီေသာ အက်ဳိး ၊ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ တူညီေသာ အလုပ္ေတြကို လုပ္ဘို႕ တညီတညြတ္တည္း လုပ္ဘို႕လိုတယ္ အားလံုး ညီညြတ္ဘို႕လိုတယ္ ။
“ ဗမာနိုင္ငံရိွ တိုင္းရင္းသာမ်ားသည္လည္း သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ဳိး အလိုက္ တခုတည္းေသာ အစည္းအရံုးကို တည္ေထာင္၍ ညီညြတ္ၾကရန္ လိုေပသည္ ”
အဲဒီမွာလဲ တိုင္းရင္းသားေတြ ၿဖစ္တဲ့ ကရင္ – ရွမ္း – ကခ်င္ အစရိွတဲ့ နယ္ေတြကလဲ မိမိတို႕ ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား အစည္းအရံုးေတြကို တခုစီ တခုစီ ရိွရမယ္ ။ စင္ၿပိဳင္မရိွဘို႕လဲ ဂရုစိုက္မယ္ ၊ ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး ၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး ၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး တခုစီရိွဘို႕လိုတယ္ ။ အဲဒါေတြကို တည္ေထာင္ၿပီးေတာ့ကာ သူတို႕အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ရမယ္ ။ သူမ်ား မညီညြတ္ခင္ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္ဘို႕က ပထမဆံုး အေရးၾကီးတယ္ ။ ဥပမာဆိုရင္ ခုေနအခါမယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ သမားေတြက ဒါေတြကို ခြဲဘို႕လုပ္ေနတယ္ ။ ကရင္ဆိုယင္ အစည္းအရံုးတခု ၊ ကခ်င္ဆိုယင္လဲ အစည္းအရံုးတခု ။ လယ္သမား အစည္းအရံုး ၊ အလုပ္သမားကလဲ ဒီအတိုင္းဘဲ ။ ဒါေတြ ကြဲေအာင္ ၊ ၿပဲေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၾကိဳးစားၾကမယ္ ။ ဒီေတာ့ကို ဒီလိုမလုပ္နိုင္ေအာင္ ပထမဆံုး ကိုယ့္ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ အခ်င္းခ်င္းေတြက ညီညြတ္ဘို႕လိုတယ္ ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ကာ နိုင္ငံေရး ပါတီတို႕သည္လည္း လုပ္ငန္း လုပ္နည္းနွင့္ ၀ါဒတူေသာ ပါတီအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းၿခင့္ၿဖင့္ ပိုမိုခိုင္ၿမဲေအာင္ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေပေၾကာင္း ။ ပါတီေတြဆိုတာကလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဗမာၿပည္မွာ “ ဂ်ီ စီ ဘီ ေအ ” ေခတ္လို မဟုတ္ဘူး ။ ဟိုတုန္းက နိုင္ငံေရးပါတီဆိုတာ မရိွဘူး ။ ခုေတာ့ ရိွေနၾကတယ္ ။ လက္ငုတ္လက္စေတြ က်န္ေနေတာ့ အစမသိမ္းနိုင္လို႕ရိွယင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဟာ ဒီဟာေတြကို စနစ္တက်ၿဖစ္တဲ့ ညီညြတ္ေရးကို ေရွးရွဳၿပီး အလုပ္လုပ္နိုင္ေအာင္ စီမံေပးဘို႕ အတြက္လိုတယ္ ။
ဒီေတာ့ကာ နိုင္ငံေရးပါတီဆိုတဲ့ သေဘာကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ဘို႕လိုတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဗမာၿပည္မွာ အရင္တုန္းက ရိွတဲ့ နိုင္ငံေရး ပါတီေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ စမ္းစစ္ၾကည့္မယ္ဆိုယင္ ။ ဘယ္သူ႕ကိုမွ ပုတ္ခတ္လိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲနဲ႕ ေၿပာရယင္ အမွန္စင္စစ္ ပါတီသေဘာရယ္လို သိပ္မေခၚနိုင္ေတာ့ဘူး ။ နိုင္ငံေရးစကား ေၿပာမယ္ဆိုလိုရိွယင္ ( Persona Groups ) ေတြဘဲ ၊ ဘာမွ စနစ္တက်နွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားတာ မဟုတ္ဘူး ။
အမွန္ကေတာ့ ပါတီဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးကို တၿခားနိုင္ငံေတြက ၿဖစ္တာေတြကို လိုက္ၾကမယ္ဆိုယင္ ၊ နိုင္ငံေရး သေဘာတရားအတိုင္း လိုက္ၾကည့္မယ္ ဆိုလို႕ရိွယင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဥပမာ – ဘိလပ္မွာ ေလဘာပါတီဆိုတာ ရိွတယ္ ။ ေလဘာပါတီက ဘယ္သူ႕အက်ဳိးကို အဓိကထားၿပီး လုပ္ထားသလဲဆိုလိုရိွယင္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အက်ဳိးကို ပိုၿပီးေဆာင္ရြက္တယ္ ။ တိုင္းသူၿပည္သားေတြရဲ႕ အက်ဳိးကို မေဆာင္ရြက္ဘူးလားဆိုေတာ့ ေဆာင္ေတာ့ေဆာင္ရြက္တယ္ ။ ေဆာင္ရြက္ေပမယ္လို႕ ၊ ဘယ္လိုအၿမင္မ်ဳိးနဲ႕ ၾကည့္သလဲဆိုယင္ အလုပ္သမား အတန္းအစားၿမင္တဲ့ အၿမင္မ်ဳိးနဲ႕ ေဆာင္ရြက္တယ္ ။ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ ။ အဲဒီပါတီက ဆိုလို႕ရိွယင္ သူတို႕အင္မတန္ေရွးက်တဲ့ အယူ၀ါဒေတြကို ယူၿပီးေတာ့ ၊ ဘယ္ေနရာမဆို နိုင္ငံေရးၿဖစ္ၿဖစ္ လက္ေအာက္ခံတိုင္း နိုင္ငံေတြနဲ႕ၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ တၿခားနိုင္ငံေတြနဲ႕ ဆက္ဆံေရးၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ အင္မတန္ေခတ္ေနာက္က်ၿပီးေတာ့ကာ ေနာက္ၿပန္ဆြဲတဲ့ အယူ၀ါဒေတြမ်ားတယ္
ဒီလိုအဖြဲ႕မ်ဳိးေတြ အထဲမွာ ဘယ္သူေတြပါသလဲဆိုေတာ့ကာ စက္ပိုင္ၾကီးေတြ ၊ အရင္းရွင္ၾကီးေတြ ၊ လယ္ပိုင္ရွင္ၾကီးေတြ ။ ဒီလိုဟာမ်ဳိးေတြပါတယ္ ။ ေနာက္ေတာ့ ဒီလို အလုပ္သမားနဲ႕ အဖြဲ႕မ်ဳိးၾကားမယ္ အလယ္အလတ္ မဇၥ်ိမပဋိပဒါဆိုတဲ့ စကားအတိုင္းဆိုပါေတာ့ ( သိပ္ေတာ့ မွန္လွတဲ့ စကား မဟုတ္ဘူး ) အဲဒီလို လူေတြက လစ္ဘရယ္ပါတီဆိုၿပီး ဖြဲ႕ထားတယ္ ။ ဥပမာ အေမရိကန္ၿပည္မွာ ၾကည့္မယ္ဆိုလိုရိွယင္ ၊ ဒီမိုကရက္နဲ႕ ရီပတ္ပလစ္ကင္ ပါတီလို႕ခြဲထားတာရိွတယ္ ။ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႕ ၾကည့္မယ္ ဆိုယင္ ၊ တူတာေတြ ရိွတဲ့ အခါရိွတယ္ ၊ ဒါေပမဲ့လို႕ တကယ္သူတို႕မွာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ၿဖစ္ေနတဲ့ လူတေတြ ကိုၾကည့္ယင္ အဲဒီလူေတြရဲ႕ သေဘာကို မွီလို႕လဲ ၿဖစ္တယ္။ အလုပ္မွာၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုယင္ ဒီပါတီေတြဟာ သူတို႕ လူစုတစုရဲ႕ အက်ဳိးကို ပထမ ေရွးဦးစြာ ၾကည့္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ၿဖစ္တယ္ ။ ဒီလို လုပ္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ၊ လူတဦး တေယာက္အတြက္ကို ရည္ရြယ္တာ မဟုတ္ဘူး ။ ဥပမာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ တိုင္းၿပည္က နာမည္တပ္ၿပီးေတာ့ ၊ ဦးၿဖဴ – ဦးမဲ အဖြဲ႕ ဘယ္သူ႕အဖြဲ႕ရယ္လို႕ရိွတယ္ ။ ဟိုတိုင္းၿပည္မွာေတာ့ ၊ ဒီမွာလို ဦးၿဖဴ – ဦးမဲ အဖြဲ႕ မရိွဘူး ။ အေမရိကန္ ၿပည္မွာဆိုယင္ ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ၊ အဂၤလိပ္ၿပည္မွာ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ ၊ လစ္ဘရယ္ပါတီ ၊ ေလဘာပါတီ ၊ အဲဒါမ်ဳိးဟာ ဘာလဲ ဆိုယင္ ပုဂၢိဳလ္စြဲ အဖြဲ႕ေတြမဟုတ္ဘူး ၊ ဒီအဖြဲ႕ေတြမွာ ၊ ရာသက္ပန္ ေခါင္းေဆာင္ မရိွဘူး ၊ ပါတီဆိုတာကသာ အၿမဲတမ္းတည္ေနတယ္ ။ အဲဒီပါတီဆိုတာစာ သူတို႕ ဆိုင္ရာလူေတြရဲ႕ အက်ဳိးကို အဓိကထားၿပီး တည္ေဆာက္ထားတယ္ ။ ဗမာၿပည္မွာေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ဘူး ။ ေနာက္ဆံုးတေန႕မွာ တမ်ဳိး ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဗမာၿပည္မွာ ေသသြားတဲ့ နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ ေသသြားေပမယ္လို႕ ၊ အဲဒီ ေသသြားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ၊ ေသသြားတဲ့ ဆရာေတာ္ရဲ႕ နာမည္ကို ယူၿပီး အခုထက္ထိ ၊ ဒီနာမည္ အစြဲၿပဳၿပီးေခၚ တုန္းရိွေသးတယ္ ။
ဗမာၿပည္ မွာ အဲဒီထိေအာင္ လြဲေနေသးတယ္ ။ အရင္တံုးက နည္းနည္းပါးပါး နာမည္ရဘူးတဲ့ လူေတြရဲ႕နာမည္ ကို အသံုးၿပဳခ်င္တယ္ ။ အမွန္စင္စစ္ကေတာ့ ပါတီသေဘာမ်ဳိး သက္၀င္တဲ့ အဖြဲ႕မ်ဳိး မဟုတ္ဘူး ၊ လူလဲ မရိွဘူး ၊ ဆိုင္းဘုတ္ဘဲ ရိွတယ္ ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ကာ အဲဒါမ်ဳိးေတြရိွတယ္ ။ ေသသြားတဲ့ ကရင္ အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ နာမည္ကို အစြဲၿပဳၿပီးေတာ့ ဒီလူရဲ႕ အဖြဲ႕ဆိုၿပီး ဖြဲ႕ထားတယ္ ။ ဒီေတာ့ ဘယ္နဲ႕ၿဖစ္ေနသလဲ ဆိုေတာ့ ၊ ဒါေတြက သက္သက္နိုင္ငံေရး သေဘာတရားဘာမွ မပါတဲ့ အဖြဲ႕မ်ဳိးေတြၿဖစ္ေနတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕က ဗမာၿပည္မွာ ဘယ္လို ၿဖစ္ေစခ်င္သလဲ ဆိုလို႕ရိွယင္ အစြဲရိွေနတဲ့ အဖြဲ႕ေတြဟာ လက္ငင္း မဖ်က္နိုင္လိုရိွယင္ ( ေနာက္မွ ကြ်န္ေတာ္ေၿပာၿပမယ္ ) ။
ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဘယ္လို တည္ေဆာက္ရမယ္ ဆိုလိုရိွယင္ ကမၻာ့နိုင္ငံေရး အဆင့္အတန္းနွင့္ လိုက္ေလ်ာညီစြာ ဗမာၿပည္မွာ ရိွတဲ့ နိုင္ငံေရး အဆင့္အတန္းကို ၿမင့္တင္တဲ့ အေနမ်ဳိးၿဖစ္ေအာင္ သူ႕ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ အက်ဳိးနဲ႕ ၊ လုပ္ငန္းရဲ႕ သေဘာနဲ႕ ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ ဒီလိုရိွၿပီးေတာ့ကာ စနစ္တက် တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းဖို႕လိုတယ္ ။ အဲဒီလိုဖြဲ႕စည္းတဲ့ အခါမွာ မွဳိလိုေပါက္တဲ့ အဖြဲ႕မ်ဳိးမ်ားမ်ား မရိွဘဲ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း စုစုသြားလို႕ရိွယင္ ၊ ဘာၿဖစ္သြားမလဲဆိုယင္ တေၿဖးေၿဖး ပါတီေတြဟာနည္းပါးလာမယ္ ။ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ တခုတည္းေသာ အဖြဲ႕အၿဖစ္ကို ေရာက္ေအာင္ လုပ္ရမယ္ ၊ ဒီလို လုပ္တဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕က ပါတီသေဘာမ်ဳိး နားလည္ၿပီးေတာ့ နိုင္ငံေရး ပါတီေတြကို တည္ေထာင္ဖို႕ လိုတယ္ ။ ဒီေတာ့ကာ ပါတီေတြ အေၾကာင္းကြ်န္ေတာ္ မေၿပာေသးခင္ ခုနက ဖြဲ႕တဲ့ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ေတြ ၊ လယ္သမား အဖြဲ႕ေတြ ၊ သမ၀ါယာမ အဖြဲ႕ေတြ ဘာေၾကာင့္ တည္ေထာင္ရမလဲဆိုတာ နဲနဲေၿပာၿပပါ့မယ္ ။ ဒီဟာေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေရွးတုန္းက ညီညြတ္ေရး ဆိုၿပီးလုပ္ခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အေၿမာက္အမ်ားလုပ္ခဲ့တယ္ ။ ေနာက္ပ်က္စီးသြားၾကတယ္ ။ ဘာေၾကာင့္ပ်က္စီးသြားသလဲ ဆိုလို႕ရိွယင္ ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ လိုက္ၿပီး စံုစမ္းၾကည့္ယင္ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွတဲ့ အနက္က အဓိကအေၾကာင္းၾကီးက ဘာလဲဆိုေတာ့ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာလူေတြရဲ႕ အက်ဳိးကို အၿမဲတမ္းအားၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အစည္းအရံုးမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး ။ ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ လူေတြရဲ႕ အက်ဳိးကို အၿမဲတမ္း လုပ္မေနဘူး ။ မထားဘူး ၊ လူေတြအဘို႕မွာ လြတ္လပ္ေရးဆိုတဲ့ စကားဟာ ေၿမမထိ မိုးမထိၿဖစ္ေနတယ္။
အဲဒီေတာ့ ေလဖမ္း၀ရမ္းခ်ည္ဆိုတာလို ၿဖစ္ေနတယ္ ။ ေလဖမ္းဒါေတြနဲ႕တူလို႕ အေကာင္အထည္ မၿမင္နိုင္ဘူး ။ အေကာင္အထည္နဲ႕ လြတ္လပ္ေရးဆိုတာ ၊ နိုင္ငံေရးဆိုတာ ထင္လာေအာင္ ၊ ၿမင္လာေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ ၊ လယ္သမားဟာ သူေန႕တိုင္းေတြ႕ေနရတဲ့ ကိစၥေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အဖြဲ႕ရိွရမယ္ ။ ဒီအဖြဲ႕ရိွတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒီအဖြဲ႕ၾကီးမွာ လယ္သမားေတြက အၿမဲတမ္း အာရံုစိုက္ၿပီးေနလိမ့္မယ္ ။ ဘာၿဖစ္လို႕လဲ ဆိုလို႕ရိွယင္ သူတို႕ အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ၾကီးၿဖစ္တယ္ ။ သူတို႕ရဲ႕ ၿပႆနာေတြကို အၿမဲတမ္းလုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ၾကီးၿဖစ္တယ္ ။ သူတို႕ရဲ႕ စိတ္၀င္စားမွဳဟာေလွ်ာ့ပါး မသြားနိုင္ဘူး ။ အဲဒီလို မဟုတ္ဘဲနဲ႕ ေၿမမထိ မိုးမထိ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဖြဲ႕ထားလို႕ရိွယင္ တိုင္းသူၿပည္သားေတြက ခဏစိတ္ဓာတ္တက္တုန္း လိုက္ပါၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုး စိတ္မပါတဲ့ အခါက်ေတာ့မွ အၿမဲလူေတြရဲ႕ စိတ္ဆိုတာ အၿမဲတမ္းပါေနမွာ မဟုတ္ဘူး ။ အခုတခါ အစည္းအေ၀းၾကီးေတြလုပ္တယ္ ။ သိပ္ၿပီးေတာ့ စိတ္တက္ သြားတယ္ ။ ေတာ္ေတာ္ၾကာ အိမ္ၿပန္ေရာက္သြားေတာ့ လူမွဳဒုကၡေတြေတြ႕သြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ လူေတြဟာ စိတ္ဓာတ္ပ်က္လာေရာ ၊ ဟိုသတင္းၾကား ဒီသတင္းၾကားဆိုယင္ စိတ္ပ်က္ လာမယ္ ။ ကိုယ့္၀မ္းစာအတြက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရတဲ့ အတြက္ ေန႕စာေန႕ ၊ ညစာ ညေၾကာင့္ ေမ့ေပ်ာက္ကုန္မယ္ ။ အဲဒီလိုစိတ္ဓာတ္မ်ဳိး မေရာက္ေအာင္ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာလူေတြရဲ႕ အက်ဳိး အၿမဲၾကည့္ၿပီး လုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ေတြအားၿဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕က ထိန္းထားရမယ္ ။ နိုင္ငံေရးဆိုတာ ခဏတၿဖဳတ္လုပ္တဲ့ ဟာမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး ။ အၿမဲတမ္းလုပ္ရမယ္ ။ အၿမဲတမ္းရိွေနတယ္ ။
နိုင္ငံေရးဆိုတာက တခါတရံမွ အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီးေတာ့ စင္ၿမင့္ေပၚကေၿပာတဲ့လူကေၿပာ ၊ နားေထာင္တဲ့လူက နားေထာင္တဲ့ ကိစၥမဟုတ္ဘူး ။ အၿမဲတမ္းအားၿဖင့္ တတိုင္းၿပည္လံုးမွာရိွတဲ့ တိုင္းသူၿပည္သားေတြဟာ ၊ မိမိတို႕ရဲ႕ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အက်ဳိးေတြကို ဆိုင္သလို ဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ့ကာ ၊ မိမိတို႕ၿပႆနာေတြကို လုပ္ၿပီးေတာ့ကာ ေၿဖရွင္းရန္အတြက္ အၿမဲတမ္းလုပ္ေနတဲ့ကိစၥ ၊ ဒီေတာ့ကာ အားလံုး လူေတြရဲ႕ အက်ဳိးကိစၥ ၊ လူေတြရဲ႕ နိုင္ငံေရး ၊ ဒီေတာ့ အဲဒီလို ၿဖစ္ေအာင္ လုပ္နိုင္ဘို႕ဆိုေတာ့ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ေတြက ၾကည့္ၿပီးထိန္းထားမွသာ လူေတြလဲ အၿမဲတမ္း နိုင္ငံေရးမွာ စိတ္ပါ၀င္စားၿပီးေတာ့ တတိုင္းတၿပည္လံုးေပၚမွာရိွတဲ့ လူေတြဟာ နိုင္ငံေရး သမားၿဖစ္လာေအာင္ ၊ နိုင္ငံေရး စိတ္၀င္စားလာေအာင္ ဒီလိုအဖြဲ႕ေတြ ရိွရမယ္ ။
ပါတီေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေၿပာရမယ္ဆိုေတာ့ကာ ဒီပါတီေတြကိုဖ်က္ပစ္ယင္ မေကာင္းဘူးလားလို႕ေၿပာစရာရိွတယ္ ။ ဒီပါတီဆိုဒါက ခုနကေၿပာခဲ့တဲ့အတိုင္း ၊ ကြ်န္ေတာ္ သရုပ္ေဖၚၿပခ်က္အတိုင္း ၊ လူတစ္စုရဲ႕အက်ဳိးကို အဓိကထားၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္တာ ၿဖစ္တယ္ ။ ဘာၿဖစ္လို႕ဆိုေတာ့ကာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ တိုင္ၿပည္မွာ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးရိွတယ္ ။ အလုပ္သမားေတြရိွတယ္၊ လယ္သမားေတြရိွတယ္ ၊ ဒီၿပင္တၿခားလူေတြရိွတယ္ ၊ ေနာင္ၿပီးေတာ့ အရင္းရွင္ေတြ ဘာေတြညာေတြ အစရိွသၿဖင့္ ရိွတယ္ ။ တိုင္ၿပည္မွာဆိုယင္ နယ္ခ်ဲ႕အရင္ရွင္သမားေတြရိွတယ္( ဥပမာ … စတီး ၊ ဘံုေဘဘာမား ၊ ဘီအိုစီ ) ဒီလူေတြဟာ တဦးနွင့္ တဦး အက်ဳိးခ်င္း မတူညီၾကဘူး ၊ အက်ဳိးမတူတာေတြကို အက်ဳိးတူတယ္လို႕ သြားေၿပာယင္ အလကားဘဲ ၊ အလုပ္သမားနွင့္ အလုပ္ရွင္ဟာ အက်ဳိးခ်င္း ေနရာတကာမွာ မတူဘူး ။ အလုပ္သမားက အလုပ္လခကို ပိုရခ်င္တယ္ ။ အလုပ္ရွင္က ဘာၾကည့္သလဲ ဆိုယင္ မ်ားေသာအားၿဖင့္ အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လိုလားခ်က္တို႕ဘာတို႕ ညာတို႕ကို အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လခကို သိပ္မေပးခ်င္ဘူး ။ ေလွ်ာ့တန္သေလာက္ ေလွ်ာ့ပစ္ခ်င္တယ္ ။ ေစာေစာတုန္းက အလုပ္သမား သပိတ္ေတြ သစ္စက္သပိတ္ေမွာက္တာနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ က်ဳပ္တို႕ၾကားၿပီးၿပီ ။ လခေလွ်ာ့ပစ္လို႕ စတီးသစ္စက္ေတြ သပိတ္ေမွာက္တယ္ဆိုတာ ။ အမွန္က အလုပ္သမားေတြရဲ႕လခဟာ ေရွးတုန္းကရတဲ့ အခေလာက္ေတာင္မရိွဘူး ။ ၿပီးေတာ့ စားကုန္ေသာက္ကုန္ ေစ်းေတြက အားလံုးသိၾကတဲ့ အတိုင္း ၊ အမ်ားၾကီးၿမင့္ေနတယ္ ။ ဒီအထဲမွာ ရတာကေလးေတာင္ ပိုမေပးတဲ့ အၿပင္ ေလွ်ာ့ေတာင္ေပးခ်င္တယ္ ။အလုပ္ရွင္နဲ႕ အလုပ္သမားဆိုတာ အက်ဳိးမတူဘူး ။ ဒါမ်ဳိးေတြရိွတယ္ ၊ လယ္သမားနဲ႕ လယ္ပိုင္ရွင္ဟာ ဒီလိုဘဲ ။ ဥပမာ လယ္သမားမွာ ေၾကြးၿမီေဟာင္းေတြတင္ေနလို႕ အတိုးေရာ အရင္းပါေပးၿပီးတဲ့ေနာက္ က်န္ရိွေနတဲ့ အေၾကြးေတြဟာ လယ္သမားမ်က္စိနဲ႕ ၾကည္မယ္ဆိုယင္ ဒီေၾကြးေတြကို ေလွ်ာ္ပစ္ဖို႕ ေကာင္းတယ္ ။ သိုေသာ္ အဲဒီေၾကြးေတြကို လယ္ရွင္က ေတာင္းရတယ္ ။ လယ္ရွင္ရဲ႕ မ်က္စိနဲ႕ၾကည့္မယ္ဆိုယင္ ေလွ်ာ္ပစ္ခ်င္မွာ မဟုတ္ဘူး ။
အဲဒါမ်ဳိးၿဖစ္ေပၚေနတာေတြကို အဓိကထားၿပီး ၊ တည္ေထာင္တဲ့ အဖြဲ႕မ်ဳိးဆိုတာ ၊ ဘယ္တိုင္းၿပည္မဆို ေပၚေပါက္စၿမဲ ၊ ေပၚေပါက္တတ္တယ္ ။ ရာဇ၀င္သေဘာအတိုင္း ၿဖစ္ေနတာ ၊ ဒီရာဇ၀င္သေဘာတရားေတြကို လူေတြဟာ မလြဲဖယ္သာနိုင္ဘူး ။ မလႊဲမေရွာင္နိုင္ေတာ့ကာ ၊ ဒီဟာက အနည္းနဲ႕အမ်ား ေပၚေပါက္လာေတာ့ကား ၊ သူ႕သေဘာတရားနဲ႕သူ ၿဖစ္လာတာေတြကို ေဖ်ာက္ပစ္ဖို႕ နည္းတနည္းက ဒီဗမာၿပည္မွာ လူတန္းစား မရိွတဲ့ အေၿခအေန ေရာက္ေအာင္ လုပ္မွ ၿဖစ္နိုင္မယ္ ။ ဒီေတာ့ကာ လူခ်င္းအတန္းအစား ကြဲတာမ်ဳိး ရိွေနသမွ်ကာလပတ္လံုး အနည္းနဲ႕အမ်ား ပါတီေတြဟာ ေပၚတန္သေလာက္ ေပၚလာမယ္ ။ ေပၚေတာ့ကာ ဒီလိုေပၚတဲ့ အခါမွာလြတ္လပ္ေရးကိုလဲ သေဘာေတြ ၊ အယူအဆေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးၿဖစ္လာမယ္ ။လြတ္လပ္ေရးဆိုတဲ့ သေဘာက အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွတယ္ ။
ဦးဘေဖၾကီး ေဟာေၿပာေနက်ဆိုယင္ လြတ္လပ္ေရးက ေလးမ်ဳိးရိွတယ္ ။ အမွန္ကေတာ့ ေလးမ်ဳိးမကဘူး ။ ဥပမာ တိုင္းၿပည္ လြတ္လပ္တယ္ဆိုတာက နိုင္ငံကေတာ့ လြတ္လပ္တယ္ ။ လူမ်ဳိးကေတာ့ မလြတ္လပ္ဘူး ၊ ေၿပာခ်င္တာမေၿပာရဘူး ။ တရားသၿဖင့္ သူထင္ၿမင္တာ မေၿပာရ ၊ ဆိုခ်င္တာ မဆိုရ ၊ ေရးခ်င္တာ မေရးရ ၊ လုပ္ခ်င္တာ မလုပ္ရ ၊ အဲဒါမ်ဳိးဟာ ဂ်ပန္ေခတ္တုန္းက ခံခဲ့ရတယ္ ။ အဲဒီလိုလြတ္လပ္ေရးမ်ဳိးဟာ ပါစပ္ပိတ္ ၊ ေၾကာက္လန္႕ၿပီးေတာ့ အၿမဲတမ္းေနရတဲ့ လြတ္လပ္ေရးၿဖစ္တယ္ ။ ဓားမိုးထားတဲ့ လြတ္လပ္ေရးပဲ ၊ တိုင္းသူၿပည္သားေတြ မလြတ္လပ္ဘူး ။ ေရွးတုန္းက ဗမာမင္းလက္ထက္မွာ ဒီအတိုင္း ၊ တိုင္းသူၿပည္သားေတြ မလြတ္လပ္မွဳေတြ ရိွတန္သေလာက္ရိွတယ္ ။ ဥပမာ – ရေနာင္မင္းသား ေမာင္တုတ္ ၊ သီေပါမင္း လက္ထက္တံုးက ရေနာင္မင္းသားေမာင္တုတ္ လုပ္တာမ်ဳိး ၊ ရွင္ဘုရင့္ေယာက္ဖလုပ္တာေတြဆိုေတာ့ မေၿပာရဲၾကဘူး ။ဒီမင္းသားေမာင္တုတ္က ဘာလုပ္လဲဆိုယင္ ရွင္ဘုရင့္ေယာက္ဖဆိုၿပီး ၿမိဳ႕ၿပင္ေလးရပ္ထြက္လယ္ ၊ ေခ်ာေခ်ာလွလွသမီးဆိုယင္ ၊ ဆိုင္ကႏၷားအိမ္ေတြ႕ပီဆိုၿပီးမွၿဖင့္ အိမ္ေရွ႕မွာ သူ႕လွံစိုက္လိုက္တာဘဲ ။ ဒီေတာ့ သမီးရွင္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားက ကန္႕လန္ကာေတြ ေထာင္ေပးရတယ္ ။ ေမာင္တုတ္ကလဲ ကိစၥပီးတဲ့အခါ သည့္ၿပင္ေနရာေတြမွာလဲ ဒီလိုဘဲ လုပ္တာဘဲ ၊ အဲဒီေတာ့ကာ တိုင္းသူၿပည္သားေတြ မလြတ္လပ္ဘူး ။ တိုင္းၿပည္မွာ လြတ္လပ္တယ္ ဆိုေပမဲ့ ။ ဘယ္သူေတြက တိုင္းၿပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မွာလဲ ၊ ဘယ္သူေတြက ဘယ္လိုလူေတြအက်ဳိးအတြက္ လုပ္မလဲဆိုေတာ့ ၊ အခ်ဳိ႕ကေၿပာလိမ့္မယ္ ။လြတ္လပ္ေရးဆိုတာ ဘယ္သူ႕အတြက္ လဲ လူနည္းစုအတြက္လား ၊ လူမ်ားစု အတြက္လားဆိုတာ ေမးေနစရာမလိုဘူး လူမ်ားစုအတြက္လို႕ေၿပာမွာဘဲ ။
တခ်ဳိ႕လူေတြ ပါစပ္အားၿဖင့္ ေၿပာေပမဲ့ လက္ေတြ႕အားၿဖင့္ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ဒီလိုသေဘာထားခ်င္မွ ထားမယ္ ။ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ကြဲေသးတယ္ ။ လယ္သမားေတြ လယ္ေၿမရေအာင္ စီမံေပးတဲ့နည္းေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွတယ္ ။ လယ္သမားေတြ လယ္ေၿမရေအာင္ စီမံေပးတဲ့နည္းေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွတယ္ ။ ဒီလို အယူအဆေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚနိုင္တယ္ ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ကာ လြတ္လပ္ရာ လြတ္လပ္ေၾကာင္း လုပ္တဲ့ အခါမွာ လူမ်ားစုရဲ႕လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ လူမ်ားစုရဲ႕အားကိုယူၿပီး ၊မတည္ ၿပီး အလုပ္လုပ္မွ ၿဖစ္မယ္လို႕ ဒီလို အယူအဆေတြရိွတယ္ ။တခ်ဳိ႕က လြတ္လပ္ေရးဆိုတာဟာ ပထမရေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့ အခါက်မွ ၿဖဴမယ္ ။ မဲမယ္ဆိုတာကို ေနာက္မွ စဥ္းစားထားေပါ့လို႕ ေၿပာၾကတယ္ ၊ ဒါကဘာလဲ ဆိုေတာ့ ၀ိုးတိုး၀ါးတာလုပ္ၿပီး လူမ်ားစုေတြကို ဘမ္းၿပရံုၿပၿပီး ၊ တိုင္းသူၿပည္သား လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ လုပ္ပီး ။ လူမ်ားစုကို အငိုက္ဖမ္းၿပီးး ၊ မိမိတကိုယ္ေကာင္း တစုေကာင္း လုပ္ခ်င္တဲ့ သေဘာဘဲ ။ တိုင္းသူၿပည္သား လူထုကို ၿပၿပီးေတာ့ တနည္းအားၿဖင့္ ဆိုယင္ ေမ်ာက္ၿပၿပီး ဆန္ေတာင္းတဲ့ နည္းမ်ဳိးဘဲ ။ ဒီလိုနည္းနဲ႕ လြတ္လပ္ေရးရတာလား ။ လူမ်ားစု လူထုနဲ႕ လြတ္လပ္ေရးမၿဖစ္နိုင္ဘူးလို႕ ယူဆတဲ့လူေတြလဲရိွၾကတယ္။ အဲဒီလို အယူအဆေတြရိွေတာ့ကယ တဦးနွင့္တဦး လူတစုနွင့္တစု သေဘာ ကြဲၿပားလာၿပီးေတာ့ ပါတီဆိုတာ မ်ဳိးေပၚေပါက္လာၾကတယ္။
ဒီလို ေပၚေပါက္လာတာေတြဟာ ရာဇ၀င္အေလ်ာက္ ၿဖစ္ေပၚလာတာ ၿဖစ္လို႕မို႕ ၊ က်ဳပ္တို႕ အရမ္းတားလို႕ မၿဖစ္နိုင္ဘူး ။ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ ၊ ရွင္ဘုရင္ကေနၿပီးေတာ့ ၊ ဦးေပၚဦးကို ဒီေရတက္လာတာ သြားၿပီး ၾကိမ္နဲ႕ အရိုက္ခိုင္းေတာ့ကာ ဒီလို မၿဖစ္နိုင္ဒါ အလုပ္ခိုင္းေတာ့ ဦးေပၚဦးက ၿပန္ေလွ်ာက္တယ္ ။ ဟိုေခတ္က တိုင္းသူၿပည္သားေတြက ရွင္ဘုရင္ စိတ္မဆိုးေအာင္ ေလွ်ာက္ရတာကို ။ အရွင္ဘုရားရဲ႕ ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ေပးအပ္လိုက္တဲ့ ၾကိမ္းဒဏ္ေတာ္ကို မခံနိုင္တဲ့ အတြက္ ဒီေရဟာ ေရာင္ေရာင္ထလာပါတယ္ဆိုတဲ့ စကား သြားအမွတ္ရတယ္ ။ အမွန္စင္စစ္ကေတာ့ အရွင္ဘုရား လုပ္ခိုင္းတဲ့ အတိုင္း မၿဖစ္နိုင္ပါလို႕ ပရိယာယ္ သံုးၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္တာဘဲ ။ အဲဒီအတိုင္းဘဲ ။ ဒီလိုၿဖစ္ေနတာေတြက ရာဇ၀င္ အေၾကာင္း တရားေတြ ၊ ရာဇ၀င္သေဘာတရားေတြ ေစ့ေဆာ္ၿပီး ေပၚခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ဳိးဆိုယင္ တားဆီးဖို႕ ခဲ့ယဥ္းမယ္ ။ခဲယဥ္းေတာ့ ဒီခဲယဥ္းတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႕က ဒီအတိုင္းၾကည့္ေနရမလား ၊ ဒီအတိုင္း ၾကည့္ေနဖို႕ မလိုဘူး ။ ဒီအတိုင္း ၾကည့္ေနမယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႕က လူဆိုတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ သေဘာကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားမလည္လို႕ၿဖစ္မယ္ ။
လူဆိုတာ ဖန္တီးနိုင္တဲ့ သတၱိရိွတယ္ ။ ခြန္အားရိွတယ္ ။ ဘာဘဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ ကမၻာေလာၾကီးမွာ ၿဖစ္ေနတဲ့ သဘာ၀တရားေတြ ၊ လူကေနာက္ဆံုးမွာ လႊမ္းမိုးရမယ္ ။ ေတာင္ၾကီးေပမယ့္လို႕ ဖ၀ါးေအာက္ေရာက္တယ္ ။ အဲဒီလိုဘဲ ၊ ဘယ္ေလာက္ အၿပန္႕က်ယ္တဲ့ သမုဒၵရာၾကီးေတြကိုေတာင္မွ လူရဲ႕ဥာဏ္နဲ႕ ဖန္တီးလိုက္တဲ့ သေဘၤာေတြ ၊ ေရငုတ္သေဘၤာေတြ ၊ ေလယာဥ္ပ်ံေတြနဲ႕ ကူးၿပီး သြားလာနိုင္ေအာင္ လူေတြဟာ ဖန္တီးလာခဲ့တယ္ ။
ဘာသာတရားအရ ေၿပာရမယ္ဆိုယင္ လူကမွ ဘုရားၿဖစ္နိုင္တယ္ ။ ဒီေတာ့ကာ လူမွာ ဖန္တီးနိုင္တဲ့ အစြမ္းသတၱိရိွတယ္ ရာဇ၀င္ကို ဘယ္သူက ဖန္တီးသလဲ ။ လူကမွ ဖန္တီးတယ္ မဟုတ္လား ။ လူက ဖန္တီးတယ္ဆိုတာ အေၾကာင္းမဲ့ အရမ္းဖန္တီးတာကို ေၿပာတာမဟုတ္ဘူး ။ အဲဒီလို အတင္းေၿပာင္းလို႕မရဘူး ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕က ဘာနားလည္ရမလဲ ၊ ၿဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေလာကရဲ႕ အေၾကာင္းေတြ ၊ ရာဇ၀င္ သေဘာတရားေတြကို နားမလည္ၿပီးေတာ့ အလုပ္ လုပ္ရမယ္ ။ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ဆိုေတာ့ကာ ဥပမာ – ေရတံခြန္ၾကီး ဆင္းလာတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ အမ်ဳိးမ်ဳိး သံုးနိုင္တယ္ ။ ဒီေရတံခြန္ၾကီးကို ေသေသခ်ာခ်ာ က်က်နန ဖမ္းလိုက္ၿပီး ၊ ေရတံခြန္က ပါ၀ါကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ရေအာင္ လုပ္နိုင္တယ္ ။ မဖမ္းတတ္ ၊ မသံုးတတ္ယင္ ၊ ေရတံခြန္ဟာ လူေတြရဲ႕ အက်ဳိး ဆုတ္ယုတ္ေအာင္ လုပ္နိုင္တယ္
ခုနက ကြ်န္ေတာ္တို႕ တပ္မေတာ္ေတြ ၊ ပဲခူးတိုက္ပြဲ ၊ စစ္ေတာင္းတိုက္ပြဲေတြတုန္းက ဂ်ပန္ရန္ကို စိုးရိမ္ၿပီးေတာ့ အင္မတန္ ၾကိဳးၾကိဳးစားစား ၿမစ္က်ဳိးေရကာတာေတြကို ကာကြယ္ခဲ့တယ္ ။ အကယ္၍သာ ေရကာတာၾကီးသာ ပ်က္စီးသြားမယ္ဆိုယင္ ၊ အဲဒီေအာက္မွာ ရိွတဲ့ အိမ္ေတြ ၊ အိုးေတြ ၊ လယ္ေတြ ၊ ေၿမေတြဟာ ၊ အင္မတန္ ပ်က္စီးသြားမယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ တိုင္းၿပည္မွာ ရံဖန္ရံခါအားၿဖင့္ ေရလႊမ္းမိုးတာ ၿဖစ္တယ္ မဟုတ္လား ေရလႊမ္းမိုးတာေတြကို ေရ မလႊမ္းမိုးရေအာင္ စီမံနိုင္တဲ့နည္းေတြရိွတယ္ ။ ဘာေၾကာင့္ ေရလႊမ္းသလဲ ၊ အေၾကာင္းရိွတယ္ ။ ဟိုလြန္ခဲ့တဲ့ အနွစ္နွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေလာက္တုန္းက အခု ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႕ၾကီးထဲမွာ ပါတဲ့ ဦးဘေဖတို႕ကိုယ္တိုင္ ဟိုတုန္းက ခ်ယ္ယာမင္းလုပ္ၿပီး စံုစမ္းေရးေကာ္မတီဆိုၿပီးေတာ့ စံုစမ္းခဲ့တယ္ ။ ဒါတြင္မကေသးဘူး ။ ဘာေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိုးတယ္ ။ ဘယ္လို စီမံဖို႕ေကာင္းတယ္ ။ အဲဒါမ်ဳိးေတြ အၾကံဉာဏ္ေပးတယ္ ။ ဒါေတြဟာ နတ္ဖမ္းစားတာနဲ႕ မဆိုင္ဘူး ။ သိၾကားမင္းကလဲ စိတ္ဆိုးလို႕ လုပ္တာမဟုတ္ဘူး ၊ သူ႕အေၾကာင္းနဲ႕သူ ၿဖစ္လာတာ ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ၿပီး လုပ္ကိုင္လို႕ရိွယင္ ၊ လူေတြဟာ ေရမလႊမ္းမိုးနိုင္ေအာင္ စီမံဖန္တီးနိုင္ရမယ္ ။
ဒီေတာ့ကာ ရာဇ၀င္အေၾကာင္းတရားေတြနဲ႕ ေစ့ေဆာ္လို႕ ေပၚေပါက္လာတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးရိွလာလို႕ရိွယင္ ၊ ဒီလို အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးေတြကို ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ ဘယ္လို လုပ္မလဲ ၊ ရာဇ၀င္ သေဘာတရားေတြ ၊ အေၾကာင္းတရားေတြ အရ ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ကိုင္ၿပီးေတာ့ကာ ကြ်န္ေတာ္တို႕တိုင္းၿပည္နဲ႕ လူမ်ဳိးအက်ဳိးရိွရာ ရိွေၾကာင္း လမ္းညႊန္ၿပီး သြားနိုင္ရမယ္ ။ ဒီလိုမွသာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ လိုခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္တူ အက်ဳိးတူ ညီညြတ္ေရးကို ရေအာင္ လုပ္နိုင္ၿပီး တကယ့္ ညီညြတ္ေရးဆီကို လွမ္းသြားနိုင္မယ္ ။
“ ယခုအခါ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕သမားလက္ေအာက္မွ လြတ္ေၿမာက္ေရး၌ တူညီေသာ အက်ဳိး၊ တူညီေသာ အလုပ္နွင့္ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရိွေသာ အထက္ပါ လူတန္းစား အစည္းအရံုးမ်ား တိုင္းရင္းသား လူစုအဖြဲ႕မ်ားနွင့္ နိုင္ငံေရး ပါတီတိုင္းသည္ လြတ္လပ္ေရး အင္အားစု ေပါင္းဆံုရာ ၿဖစ္ေသာ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးနွႈ့္ တကယ့္ အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရးကို ခိုင္ၿမဲေအာင္ တည္ေဆာက္ကာ ဗမာၿပည္လြတ္လပ္ေရးကို အေရးယူရန္ ဤညီလာခံ သဘင္ၾကီးက ဆံုးၿဖတ္ေၾကာင္း ” ။
ဒါက ခုနေၿပာသလို သူ႕အလိုလို တူညီတဲ့ အက်ဳိးေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ့ကာ အားလံုးရဲ႕ အက်ဳိးကို တူညီတဲ့ တမ်ဳိးသားလံုးရဲ႕ အက်ဳိးဟာဘာလဲဆိုယင္ ခုေနအခါမွယ လြတ္လပ္ေရးဘဲ ။ ဘယ္လို လြတ္လပ္ေရးလဲ ၊ မလြတ္လပ္တဲ့ ကုန္သည္ေတြဟာ အခ်ဳပ္အခ်ယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးခံေနရတယ္ ။ မလြတ္လပ္တဲ့ တိုင္နိုင္ငံမွာရိွတဲ့ လယ္သမားေတြလဲ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ခံေနရတယ္ ။ အဲဒီလို တူညီတဲ့ အက်ဳိး ၊ တူညီတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိွတဲ့ အတြက္ တူညီတဲ့ အလုပ္ လုပ္မွသာလွ်င္ရမယ္ ။ ဒီေတာ့ ဒီလိုရေအာင္ အင္အားေတံ စုထားတဲ့ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးထဲမွာ အားလံုး၀င္ၿပီးေတာ့ ဒီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးထဲမွာ မပါတဲ့ တိုင္းသူၿပည္သားအမ်ားအၿပားကလဲ ဒီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ၾကီးမွာ တသီးပုဂၢလမ်ားအၿဖစ္ ပါ၀င္ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္ေရးကို အရယူဘို႕ ၊ ဒီညီလာခံသဘင္ၾကီးက ဆံုးၿဖတ္ဖို႕ဘဲ ။ ပါတီေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ကာ သေဘာထားကို ေၿပာၿပီးတဲ့ အတိုင္း ဒီညီညြတ္ေရးလုပ္တဲ့ အခါမွာ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးရဲ႕ အမ်ဳိးသားစည္းရံုးၿခင္းဟာ ဂ်ီ-စီ-ဘီ-ေအ အစည္းအရံုးနဲ႕ မတူဘူး ၊ အိႏၵိယၿပည္က လူအမ်ားသိေနတဲ့ ( Indian National Congress ) ကြန္ဂရက္ အစည္းအရံုးနဲ႕လဲ မတူနိုင္ဘူး ၊ နဲနဲ ဆင္တူသေလာက္ တူတာကို ေၿပာရယင္ ၊ ဘိလပ္မွာရိွတဲ့ ေလဘာပါတီဆိုတဲ့ အလုပ္သမားအဖြဲ႕မ်ဳိးနဲ႕ေတာ့ ဆင္သေလာက္ ဆင္တယ္ ၊ အဲဒီအလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ႕ ( T.U.C ) ၊ သမ၀ါယမ အသင္း အဲဒီအဖြဲ႕ေတြပါတယ္ ။ ဒီၿပင္ တသီးပုဂၢလအားၿဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြလဲပါတယ္ ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တရုတ္ၿပည္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ အနွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ေလာက္က ေဒါက္တာဆြန္ရက္ဆင္ ၾကီးမွဳးၿပီးေတာ့ ၊ တရုတ္ၿပည္ၾကီးရဲ႕ သမၼတနိုင္ငံ တည္ေထာင္ဘို႕အတြက္ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္တဲ့အခါတုန္းက တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ကူမင္တန္အဖြဲ႕အစည္းေခၚတဲ့ တရုတ္ၿပည္က အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕အစည္းနဲ႕လဲ တူသေလာက္တူတယ္ ။
အဲဒီအခါတုန္းက အဲဒီအဖြဲ႕ထဲမွာ နိုင္ငံေရးပါတီတခ်ဳိ႕ ထည့္ေပးထားတယ္ ၊ ေဒါက္တာ ဆြန္ရက္ဆင္ဟာ တသီးပုဂၢလအားၿဖင့္လဲ ဖြဲ႕စည္းတယ္ ။ အဲဒါမ်ဳိးရိွတယ္ ၊ ဒီေတာ့ လူေတြက ဘဲ့နဲ႕ၿဖစ္သလဲဆိုေတာ့ ၊ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးမွာ အဖြဲ႕အသီးသီးေတြလဲပါတယ္ ။ လူအသီးသီးေတြလဲပါတယ္ ဆိုေတာ့ တခ်ဳိ႕က ဒီအဖြဲ႕ေတြပါတာကို သေဘာမေပါက္နိုင္ဘူး ။ အိႏၵိယကြန္ဂရက္မွာလဲ အဖြဲ႕ေတြ မရိွဘူး ၊ ဂ်ီ-စီ-ဘီ-ေအ တုန္းကလဲ ဒီလိုဘဲ လုပ္တယ္ထင္ၿပီး ေၿပာေနတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕က အဲဒါေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာသိဘို႕လိုတယ္ ။
ကြန္ဂရက္ အဖြဲ႕ၾကီးဆိုလို႕ ရိွယင္ အၿမင္အားၿဖင့္ ၊ ဘန္းၿပအားၿဖင့္ အမ်ဳိးသား အစည္း အရံုးလို႕ထင္ၿမင္ေနေပမယ္လို႕ ၊ အခုခ်ိန္အခါမွာ အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး မေခၚနိုင္ေတာ့ဘူး ။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ အဲဒီေနရာမွာ မူစလင္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕အားကို ယူၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ မူစလင္အစည္း အရံုးက အင္မတန္ အင္အားၾကီးတယ္ ။ ဘယ္လို ထိေအာင္ ထင္ရွားေနသလဲလို႕ဆိုေတာ့ကာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္တဲ့ေနရာမွာ မူစလင္အတြက္ ၃၀ေနရာရထားတယ္ ။ ဒီေနရာမွာ မူစလင္ ၃၀ စလံုးကို မူစလင္အစည္းအရံုးက ရသြားတယ္ ။ ဒီေတာ့ကာ အိႏၵိယၿပည္ရဲ႕ ကြန္ဂရက္အဖြဲ႕ၾကီးဟာ အမ်ဳိးသား အစည္းရံုးအေနမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ဘူး ။
ၿပည္နယ္ေတြမွာလဲ ေဒသႏၲရ အဖြဲ႕ေတြရိွေသးတယ္ ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အိႏၵိယၿပည္ သြားတုန္းက ဆိုယင္ အဖြဲ႕ေပါင္း အမ်ားၾကီး ေတြ႕ရတယ္ ။ ေတြ႕ရံုမကဘူး ။ ကြန္ဂရက္ထဲမွာ ၊ ၀ါဒသေဘာမ်ဳိးလြတ္လပ္ေရးကို သေဘာအဓိပၸာယ္ခြဲၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ဖို႕ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေတြ ဒီအဖြဲ႕ထဲမွာေနၿပီးေတာ့ ညီလာခံသဘင္ေတြက်ယင္ လြတ္လပ္ေရးဆိုတာ ဘယ္လိုသေဘာမ်ဳိး ၿဖစ္ဖို႕ေကာင္းတယ္ ၊ ဒီလြတ္လပ္ေရးကို အၿမန္ရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ဖို႕ေကာင္းတယ္ဆိုၿပီး သေဘာအဆေတြ အမ်ားအၿပား ကြဲၿပား ကြဲၾကတယ္ ။ အားလံုး သေဘာက်ၿပီးၿပီဆိုယင္ ။ အမ်ားသေဘာတူေဆာင္ရြက္ၾကတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ကြန္ဂရက္မွာလဲ အဲဒီအဖြဲ႕မ်ဳိး ရိွတယ္။ အဲဒီလို အဖြဲ႕မ်ဳိးဆိုတာ ဗမာၿပည္မွာ ရိွတဲ့ အဖြဲ႕မ်ဳိးကို ေၿပာတာ မဟုတ္ဘူး ။
ဗမာၿပည္မွာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ နာမည္ကို အေၿခခံၿပဳၿပီးၿဖစ္တဲ့ အဖြဲ႕ ၊ ေ၀စား ( ၀ါးေစ ) ေရး အဖြဲ႕မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲနဲ႕ ခုနကေၿပာတဲ့ အဖြဲ႕ဟာ အေနွးနဲ႕ အၿမန္ ေပၚေပါက္မယ္ ။ ေပၚေပါက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ခုနေၿပာသလို အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုးၿဖစ္တဲ့ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လိုဟာမ်ဳိးမွာ ၀င္ေရာက္ၿပီးေတာ့ကာ ၊ ဒီ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႕ၾကီးရဲ႕ခ်ဳပ္ကိုင္ခ်က္၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းၿခင္းကို ခံယူၿပီး လုပ္မယ္ဆိုယင္ ညီညြတ္ေရးကို မထိခိုက္နိုင္ပါဘူး ။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးက ဘယ္လိုခ်ဳပ္ကိုင္ရမလဲ ထိန္းရမလဲဆိုယင္ ပါတီအခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ဆိုင္မွဳရိွယင္ အေကာင္းနည္းၿပိဳင္ေစရမယ္ ။ အဆိုးနည္း မၿပိဳင္ေအာင္တားေပးရမယ္ ။
ဘယ္လိုအေကာင္းနည္းၿပိဳင္ရမလဲ ဆိုယင္ ၊ တိုင္ၿပည္နွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ ၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီး အတြက္ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ စြမ္းေဆာင္နိုင္တယ္ ၊ လုပ္ၿပနိုင္တယ္လို႕ တဦးနွင့္တဦး ၿပိဳင္ၾကမယ္ဆိုယင္ အေကာင္းၿပိဳင္နည္းမ်ဳိးဘဲ ဒီလို အေကာင္းၿပိဳင္နည္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ၊ တဦးနွင့္တဦး ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ၊ တိုင္းၿပည္နွင့္လူမ်ဳိးအက်ဳိး ၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးရဲ႕ အက်ဳိးကို ဂရုမမူဘဲ ၊ ၿပဳလုပ္ၾကမယ္ဆိုယင္ ၊ ဒါ အဆိုးၿပိဳင္နည္းဘဲ ။ ဒီလို အဆိုးၿပိဳင္နည္းမ်ဳိး မရိွေအာင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးက တားေပးရမယ္ ။ ၿပီးေတာ့ တဦးနွင့္တဦး တဖြဲ႕နွင့္တဖြဲ႕ ညီညြတ္သည္ထက္ညီညြတ္ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္ ။ နိုင္ငံေရး ပါတီဆိုတာမ်ဳိးကို ပါတီသေဘာမ်ဳိးဖြဲ႕စည္းတာမ်ဳိး ရိွေစရမယ္ ။ အဲဒီလို စည္းကမ္းေတြသတ္မွတ္ၿပီး ၊ နိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ေတြကို လက္ခံမယ္ဆိုယင္ ၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးဟာလဲ တည္တံမယ္ ။ အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရးဟာလဲ ပ်က္စရာမရိွလဲ တဆင့္ထက္တဆင့္ တိုးၿပီး ခိုင္ၿမဲသြားမယ္ ။
ဒီ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးထဲမွာ တသီးပုဂၢလေတြလဲ ပါပါတယ္ ။ အခု ကြန္ဂရက္ၾကီးတက္တဲ့ လူေတြထဲမွာ တသီးပုဂၢလသေဘာမ်ဳိးနဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ၊ ပါတီကိုယ္စာလွယ္ေတြထက္မ်ားပါတယ္ ။ ဒီေတာ့တသီးပုဂၢလလုပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ပါတီေတြကိုေတာ့ ဂရုစိုက္ၿပီး ၊ ဒို႕ေတာ့ ဂရုမစိုက္ဘူးလို႕ မထင္ပါနွင့္၊ ခင္မ်ားတို႕အတြက္လဲ သီးသန္႕ စည္းမ်ဥ္းထဲမွာ ထည့္ထားပါတယ္ ။ အေၿခအေနအေလ်ာက္သာ ပါတီေတြကို လက္ခံရတယ္ ဆိုတာ နားလည္ေစခ်င္တယ္ ။ တသီးပုဂၢလလုပ္တဲ့ လူေတြသာ လုပ္တတ္လို႕ရိွယင္ ပါတီေတြဟာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီး လုပ္ငန္းကို အၿမဲတေစ ေထာက္ခံေအာင္ လုပ္ေပးနိုင္ပါတယ္ ။ ပါတီေတြက မဟုတ္တာ လုပ္တဲ့အခါ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးကိုသာ ေရွ႕ရွဳေအာင္ ရိုက္သြင္းေပး ၊ ရိုက္သြင္းမရယင္ ၀ိုင္းပယ္ပစ္ ။ လူထုကို အၿမဲတမ္း ဖ-ဆ-ပ-လ ေနာက္ ရိွေအာင္လုပ္ယင္ ပါတီေတြဟာ ေကာင္းေကာင္းေနမွာဘဲ ။ ဒါခင္ဗ်ားတို႕ အေပၚမွာ တည္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႕ လုပ္ဖို႕ ၿဖစ္ပါတယ္ ။
နိဂံုးခ်ဳပ္တြင္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို က်ဳပ္လဲ လူငယ္ၿဖစ္တဲ့အတိုင္း အထူး ေမတၱာရပ္ခံသြားခ်င္တယ္ ။ လူငယ္ေတြဟာ တိုင္းၿပည္နွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ ဘယ္ေလာက္ လုပ္တယ္ဆိုတာလဲ လူအမ်ားအၿပား သိၾကတာဘဲ ။ လူၾကီးေတြဆိုတာလဲ ဒီတိုင္းၿပည္မွာ အေတာ္ဘဲ မရိွၾကေတာ့ဘူး ။ လူငယ္ေတြရဲ႕ ေခတ္ေရာက္လာပါၿပီ ။ ဒီလို မိမိတို႕ေခတ္ေရာက္လာတဲ့ အခါ မိမိတို႕ဟာ ေရွ႕က နိုင္ငံေရးသမားေတြမွားသလို မမွားၾကေတာ့ဘဲ ။ နည္းသစ္ ၊ အလုပ္သစ္ ၊ စိတ္သစ္ ၊ နိုင္ငံေရးသစ္ကို လုပ္ဖို႕အထူးသတိၿပဳေစလိုပါတယ္ ။ တဦးနွင့္ တဦးလဲ အယံုအၾကည္ အရမ္းမကင္းၾကပါနွင့္ ၊ တဦးနွင့္ တဦးလဲ ေ၀ဖန္လြန္းအားမၾကီပါနွင့္ ၊ ေရွ႕ကိုလဲ သိပ္ေလာမၾကီးပါနွင့္ ၊ သိပ္ေလာၾကီးယင္ စစ္ကြ်ံသလို ၿဖစ္မယ္ ဆိုတာကို သတိၿပဳပါ ။ တပ္မေတာ္မ်ားဟာ သာမန္တပ္မေတာ္သားရဲ႕ ေၿခလွမ္းနွင့္ နွဳိင္းခ်ိန္ၿပီး စစ္ခ်ီသလို တနိုင္ငံလံုး တမ်ဳိးသားလံုး လြတ္လပ္ေရး ပန္းတိုင္ကို တပ္လံုးခ်ီတဲ့အခါ ေၿခလွမ္း ညီညီညာညာနွင့္ တပ္ခ်င္းၿပတ္ၿပီး တပ္မကြ်ံရေအာင္ ရန္သူက အမွည့္ေခြ် ၊ ေခြ်ၿပီး မတိုက္နိုင္ေအာင္ ၊ ရာဇ၀င္မွာ မင္းရဲေက်ာ္စြာ စစ္ကြ်ံသလို မကြ်ံရေအာင္မွန္မွန္ၾကီး ခရီးသြားဖို႕ အထူူး အေရးၾကီးပါတယ္ ။ အဲဒီလို ေၿခလွမ္းမွန္မွန္နွင့္ တနိုင္ငံလံုး တမ်ဳိးသားလံုးရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးကို ေရွ႕ရွဳၿပီး ညီညြတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ လူငယ္မ်ားဟာ တပ္ဦးက ေၿခလွမ္းမွန္မွန္ လွမ္းၾကရန္ အေရးၾကီးပါတယ္ ။
ဖ-ဆ-ပ-လ ထဲတြင္ အခ်ဳိ႕လူၾကီးမ်ားကို အခ်ဳိ႕က သေဘာမက် ပုတ္ခပ္ၾကတယ္ ။ သူတို႕တေတြ ဟန္ပါ့မလား ၊ သူတိုု႕နွင့္ေပါင္းလို႕ ၿဖစ္ပါ့မလားလို႕ေၿပာၾကတယ္ ။ ဘုရားလက္ထက္မွာေတာင္ အလဇၨီရဟန္းေတြ ရိွယင္ က်ဳပ္တို႕ ဖ-ဆ-ပ-လ မွာလဲ က်ဳပ္တို႕မသိတဲ့ အလဇၨီေတြရွမွာပဲ ။ ဒါေပမဲ့ ဘုရား လက္ထက္က သူေဌးၾကီးတဦး လုပ္သလို ၊ ဒီလိုနိုင္ငံေရး အလဇၨီေတြကိုလဲ ဆက္ဆံေစလိုတယ္ ။ ဘယ္လိုလဲဆိုယင္ ၊ ဘုရားလက္ထက္က မဟာဒုတ္ ဆြမ္းေကြ်းတဲ့အခါ အလဇၨီ ရဟန္းတပါးကို သူေဌးၾကီးတဦးက မဲက်ေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ သူတို႕ကို ေကြ်းေမြးလႊတ္လိုက္တယ္ ၊ ဒီေတာ့ ရဟန္တုက ငါေတာ့ အမဲမိၿပီလို႕သေဘာရၿပီး ေနာက္တခါ သူေဌးၾကီးဆီလာၿပီး တူရြင္းလာငွားတယ္ ။ ဒီေတာ့ သူေဌးၾကီးက ေၿခေထာက္နွင့္ထိုးၿပီး တူရြင္ကို ေပးလိုက္တယ္ ။ ဒါကို ဒီၿပင္သူတေယာက္ကၿမင္ေတာ့ ၊ ခင္မ်ား အရင္တမ်ဳိး ၊ ခုတမ်ုိး ဘာလို႕ လုပ္သလဲလို႕ ေမးတဲ့ အခါ သူေဌးၾကီးက ဒီရဟန္းဟာ အလဇၨီ ၿဖစ္မွန္း ငါသိတယ္ ၊ အရင္တခါ ငါ့ဆီလာတဲ့အခါ သူဟာ သံဃာရဲ႕ ကိုယ္စာလွယ္အၿဖစ္လာတယ္ ။ သံဃာကို ၾကည္ညိဳတဲ့သေဘာနဲ႕ သူကို ဆြမ္းလုပ္ေကြ်းလိုက္တယ္ ။ အခုတခါ သူလာတာဟာ ပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႕ ၿဖစ္တယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားေဟာအတိုင္း ၊ ငါ မၾကည္ညိဳခ်င္ယင္ ၿဖစ္တယ္လို႕ ၿပန္ေၿပာၿပတယ္ ။ အဲဒီအတိုင္းဘဲ ၊ က်ဳပ္တို႕ ဖ-ဆ-ပ-လ ထဲမွာပါတဲ့ ခင္မ်ားတို႕သိတဲ့အတိုင္း အလဇၨီေတြရိွယင္ ၊ ဖ-ဆ-ပ-လ ရဲ႕လုပ္ငန္းကို လုပ္တဲ့အခါ ဖ-ဆ-ပ-လ ကို ၾကည္ညိဳေသာအားၿဖင့္ သူတို႕ကို ဆက္ဆံပါ ။ သို႕ေသာ္ သူတို႕ဖာစာသူတို႕ လုပ္တဲ့ အခါ ဖ-ဆ-ပ-လ မွ စာအေထာက္အထား မပါဘဲ ။ သူတို႕ အက်ဳိး သူတို႕ လုပ္တဲ့အခါ ခင္ဗ်ားတို႕ မေထာက္ခံပါနွင့္ ခင္ဗ်ားတို႕သေဘာအတိုင္းဘဲ ၊ ဒီေတာ့ ေနာက္ဆံုးက်ယင္ စင္ၾကယ္တဲ့ ညီညြတ္ေရး ၊ စင္ၾကယ္တဲ့ နိုင္ငံေရး လုပ္မဲ့လူေတြဟာ ၊ ဖ-ဆ-ပ-လ ၾကီးမွာ ရိွၿပီး ဖ-ဆ-ပ-လ ၾကီးကို တိုင္းၿပည္က အၿမဲအားေပးယင္ ၊ ဘယ္နည္းနွင့္မဆို လြတ္လပ္ေရးဟာ ေၿမၾကီးလက္ခပ္မလြဲတန္း ရမွာဘဲ ၊ ဒါေၾကာင့္ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးထဲ အားလံုး တိုင္းသူၿပည္သားမ်ားဟာ ၀င္ၿပီးေတာ့ စင္ၾကယ္တဲ့ ညီညြတ္ေရး ၊ စင္ၾကယ္တဲ့ နိုင္ငံေရးကို တည္ေထာင္ၾကပါလို႕ ေမတၱာ ရပ္ခံလိုပါတယ္ ။
၎ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေအာက္ပါအတိုင္း အဆိုကို တင္သြင္းေၾကာင္း….
“ ဗမာၿပည္သည္ အာဏာပိုင္ တိုင္းၿပဳၿပည္ၿပဳလႊတ္ေတာ္ၾကီးသို႕ ေခၚ၍ ကိုယ္ပိုင္ၿပ႒ာန္းနိုင္ခြင့္ ရိွေသာ အေၿခအေန ဆိုက္ေရာက္ေအာင္ ( ၀ါ ) လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ အလိုဆံုး အရာမွာ ညီညြတ္ေရးပင္ၿဖစ္ေၾကာင္း ၊ညီညြတ္ေရးသည္ တူညီေသာ အက်ဳိး ၊ တူညီေသာ အလုပ္နွင့္ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႕တြင္ အေၿခၿပဳရမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ၊ ပစၥည္းမဲ့ အလုပ္သမား လူတန္းစားသည္ တူညီေသာ အက်ဳိး တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႕တြင္ အေၿခၿပဳရမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ၊ပစၥည္းမဲ့ အလုပ္သမား လူတန္းစားသည္ တူညီေသာ အက်ဳိး ၊ တူညီေသာ အလုပ္နွင့္ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႕တြင္ အေၿခၿပဳကာ ၊ သမဂၢမ်ား အဖြဲ႕၍ ခိုင္ၿမဲေသာ ညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္၍ ၊ ဗမာၿပည္တြင္ အလုပ္သမားတို႕အတြက္ အစည္းအရံုး တခုေသာ ရိွရန္နွင့္ အလုပ္သမားတိုင္း ညီညြတ္ရန္လိုေပေၾကာင္း ၊ လယ္သီးစားလယ္ကူလီ နွင့္ လယ္ယာေၿမဧက အထိုက္အေလ်ာက္ပိုင္ဆိုင္ လုပ္ကိုင္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အားလံုးသည္ တူညီေသာအက်ဳိး ၊ တူညီေသာ အလုပ္နွင့္ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ အေၿခၿပဳကာ လယ္သမားသမဂၢမ်ားကို တည္ေထာင္ၾကရန္ ဗမာၿပည္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားတို႕အတြက္ တခုတည္းေသာ အစည္းအရံုးကို တည္ေဆာက္ရန္နွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားတိုင္း ညီညြတ္ရန္ လိုေပေၾကာင္း ၊ ထို႕အတူ ေစ်းသည္ ၊ ပြဲစား ၊ စာေရး ၊ စာခ်ီ ၊ ပညာသည္ ၊ ေရွ႕ေန စသည္တို႕သည္လည္း ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာ သမ၀ါယမ အသင္းမ်ားနွင့္ သမဂၢမ်ားကိုဖြဲ႕စည္း၍ ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ၾကရန္ လိုေပေၾကာင္း ။
ဗမာနိုင္ငံရိွ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ဳိးအလိုက္ တခုတည္းေသာ အစည္းအရံုးကို တည္ေထာင္၍ ညီညြတ္ၾကရန္ လိုေပသည္ ။
နိုင္ငံေရး ပါတီတို႕သည္လည္း လုပ္နည္းနွင့္ ၀ါဒတူေသာ ပါတီ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းၿခင္းၿဖင့္ ပိုမိုခိုင္ၿမဲေအာင္ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေပေၾကာင္း အထက္ပါနည္းအရ လူတန္းစား အစည္းအရံုးမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုအဖြဲ႕မ်ာနွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အၿမန္ဆံုး ခိုင္ၿမဲညီညြတ္စြာ တည္ေဆာက္ရမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း ။
ယခုအခါ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕သမား လက္ေအာက္မွ လြတ္ေၿမာက္ေရး၌ တူညီေသာ အက်ဳိး ၊ တူညီေသာ အလုပ္နွင့္ တူညီေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရိွေသာ အထက္ပါ လူတန္းစား အစည္းအရံုးမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသား လူစုအဖြဲ႕မ်ားနွင့္ နိုင္ငံေရးပါတီတိုင္းသည္ လြတ္လပ္ေရးအင္အားစု ေပါင္းဆံုရာ ၿဖစ္ေသာ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးနွင့္ တကဲ့အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရးကို ခိုင္ၿမဲေအာင္တည္ေဆာက္ကာ ဗမာၿပည္ လြတ္လပ္ေရးကို ခိုင္ၿမဲေအာင္တည္ေဆာက္ကာ ဗမာၿပည္ လြတ္လပ္ေရးကို အရယူရန္ ဤညီလာခံက ဆံုးၿဖတ္ေၾကာင္း …”
အဆိုကို ညီလညခံလူထုက ေထာက္ခံ အတည္ၿပဳလိုက္ေၾကာင္း ။            ။

No comments:

စကားလက္ဆံုေျပာၾကမယ္

ဗုိလ္ိခ်ဳပ္မိန္.ခြန္း

ဗုိလ္ိခ်ဳပ္မိန္.ခြန္း

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္းဆန္းမိန္.ခြန္း

ကမာၻ.အလုပ္သမားမ်ားကသာ ေသြးစည္းညီညြတ္ျပီး အရင္းရွင္ၾကီးေတြက စစ္တုိက္ဖုိ.လုပ္ရင္ စစ္မျဖစ္ရေအာင္ အလုပ္သမားေတြရဲ.အင္အားညီညီညြတ္ညြတ္နဲ.ေတာင့္ထားလုိက္နိဳင္တယ္။အလုပ္သမားအားလံုး ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွာ ညီညြတ္သြားမွလဲ ကမာၻၾကီး တစ္ခုလံုးရဲ. တကယ့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္ကုိရနိဳင္မယ္။ (ဗုိလ္ခဳ်ပ္ေအာင္ဆန္း)

မိဘဆုိတာ

မိဘဆုိတာ

ယေန.ေခတ္မီဒီယာေတြဘာလဲ..ဘယ္လဲ


သင့္အတြက္ မဂၤလာ ရွိေသာေန.ရက္ျဖစ္ပါေစလုိကၽြန္ေတာ္ မင္းလြမ္းေနာင္ မွ နဳတ္ခြန္ဆက္သဂါရ၀ျပဳလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ

ကၽြန္ေတာ့္ဘေလာ့ ေလးထဲကုိလာေရာက္လည္ ပါတ္ၾကေသာမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္ဧ။္ခ်မ္းသာျခင္းကုိယ္ဧ။္ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားနွင့္ျပည့္စံုျပီး လုိရာပန္းတုိင္ ကုိ ေရာက္ရွိၾကပါေစေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္မင္းလြမ္းေနာင္နွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ ဆုေတာင္းစကားေလးလက္ေဆာင္ပါးလုိက္ပါရေစဗ်ာ...

ဒီေန.ဘာေန့.လဲ

ယေန. ကမၻာ့ သတင္းမ်ား

ေငြလဲနွဳန္းမ်ားၾကည့္ရန္

လာေရာက္လည္ပတ္သူဦးေရ(နွင့္)ထုိင္းစံေတာ္ခ်ိန္

အၾကိဳက္မ်ားေသာ Posts

သူငယ္ခ်င္းမ်ား