.comment-form{ margin-right: auto; margin-left: auto; }

အၾကိဳ႕္မ်ားေသာပုိစ္မ်ား

Sunday, June 26, 2011

အလယ္ပစၥယံ ၿပည္သူ႕အစည္းအေ၀း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႕ခြန္း

0
၁၉၄၅ ခု ၊ နို၀င္ဘာလ ၁၈ရက္ေန႕ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ အလယ္ပစၥယံ၌ က်င္းပေသာ ၿပည္သူ႕အစည္းအေ၀းၾကီးတြင္ မိန္႕ၾကားသည့္ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ၿပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႕ခြန္း
ယေန႕ ၿပည့္သူ႕အစည္းအေ၀းၾကီး ေခၚဆိုရၿခင္း အေၾကာင္းမွာ ၾသဂုတ္လ၁၉ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေနသူရိန္ၿပည္သူ႕အစည္းအေ၀းၾကီးက ဆံုးၿဖတ္ခဲ့ေသာ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ၿပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးက ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဘယ္ေလာက္ ထိေရာက္ခဲ့သည္ ။ ေရွ႕တြင္ ဘာလုပ္ဖို႕လိုသည္ စသည္တို႕ကို အစီရင္ခံရန္နွင့္ ထိအစီရင္ခံခ်က္မ်ားမအရ ၿပဌာန္းသင့္ေသာ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ မ်ားကို ၿပဌာန္းရန္ပင္ၿဖစ္သည္။ အထူးသၿဖင့္ ၿပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးနွင့္ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္တို႕သည္ ယာယီ အမ်ဳိးသား အစိုးရ တည္ေထာင္ေရးကိစၥတြင္ သေဘာကြဲလြဲၿခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိုင္းသူၿပည္သားမ်ားအားရွင္းလင္းၿပရန္နွင့္ ေရွ႕တြင္ မည္သို႕ စခန္းသြားသင့္သည္ကို ေဆြးေႏြးရန္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။
ဤကိစၥမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံခ်က္ အရပ္ရပ္ကို အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဳက ဖတ္ၿပပါလိမ့္မည္ ။ ကြ်န္ေတာ္ေၿပာဆိုလိုေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းပင္ၿဖစ္သည္။
၁။ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ကိစၥ။ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ သီးၿခား အစီရင္ခံစာ တင္ၿပပါလိမ့္မည္။ ထိုေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ အက်ယ္တ၀င့္ ဤကိစၥတြင္ မေၿပာလိုပါ။ တခ်က္နွစ္ခ်က္ေလာက္မွ်သာ အစီရင္ခံလိုပါသည္။ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ဳိ႕မလိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို အဂၤလိပ္အစိုးရ လက္ေအာက္ခံ တပ္မေတာ္အၿဖစ္ထားရမလားဟု အၿပစ္ေၿပာၾကပါသည္။ ကြ်နု္ပ္က ထိုကဲ့သို႕ အၿပစ္ေၿပာသူမ်ားကို အဂၤလိပ္ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရိွေသးေသာ ဗမာၿပည္တြင္ အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ေအာက္ခံ တပ္မေတာ္အၿဖစ္ မထားလို႕ရိွလွ်င္ ဘယ္လိုလုပ္ထားရမွာလဲဟုေမးလိုပါသည္။ ကြ်နု္ပ္တို႕က ကြ်နု္ပ္တို႕ တိုင္းၿပည္ကို ကြ်နု္ပ္တို႕ သေဘာက် ကြ်နု္ပ္တို႕ အက်ဳိးအတြက္ စီမံဖန္တီးနိုင္ေသာ လြတ္လပ္ေရးကို အလိုရိွၾက၏ ။ ထိုလြတ္လပ္ေရး ရရာရေၾကာင္း ကြ်နု္ပ္တို႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုကို တိုင္းၿပည္တၿပည္လံုးအသိၿဖစ္၏ ။ သို႕ေသာ္ ကြ်နု္ပ္တို႕ အလိုရိွေသာ လြတ္လပ္ေရးသည္ ကြ်နု္ပ္တို႕လက္၀ယ္မရရိွေသး။ ထိုကဲ့သို႕ ကြ်နု္ပ္တို႕ လြတ္လပ္ေရး မရရိွေသးသည္မွာ ကြ်နု္ပ္တို႕ တိုင္းၿပည္ လြတ္လပ္ေရး လုပ္ငန္းအင္အားသည္ လြတ္လပ္ေရး ရနိုင္သည္ အထိ မၿပည့္စံုေသး၍သာ ၿဖစ္ေၾကာင္း။
ဗမာ့တပ္မေတာ္ကိစၥမွာ လက္ငင္းအားၿဖင့္ အဖ်က္သိမ္းခံမည္ေလာ ၊ သို႕တည္းမဟုတ္… တပ္မေတာ္အၿဖစ္ တည္ရိွရန္ ၾကိဳးစားမည္ေလာ ဟူေသာ အေမးနွစ္ရပ္ကို မူတည္၍ ကြ်နု္ပ္တို႕ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဤကိစၥမွာ လက္ငင္းအေရးဆို ၊ လက္ငင္းဆံုးၿဖတ္ရမည့္ ကိစၥၿဖစ္သၿဖင့္ ဗမာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရသည္အထိ ေရႊ႕ဆိုင္းနိုင္ေသာ ကိစၥမဟုတ္ေပ။ ထိုကဲ့သို႕ လြတ္လပ္ေရးရသည္ အထိ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို အဖ်က္အသိမ္းမခံလိုလွ်င္ အဂၤလိပ္နွင့္ စစ္တိုက္ရန္သာရိွသည္။ သို႕ေသာ္ စစ္တိုက္ၿခင္း ၊ နိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း မည္သည္ ကေလးကစားသလို စိတ္ထင္တိုင္းၿပဳက်င့္အပ္သည့္အရာမ်ဳိး မဟုတ္သၿဖင့္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ ၌ ထားပင္ထားရေစကာမူ တပ္မေတာ္အၿဖစ္ တည္ရိွရန္ပဓာန ၿဖစ္ရကာ၊ မူလကပင္ ကြ်နု္ပ္တို႕သည္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဆိုထားခဲ့ေပသည္။ ေနသူရိန္ၿပည္သူ႕ အစည္းအေ၀းၾကီး၌ ကြ်နု္ပ္၏ ဥကၠဌမိန္႕ခြန္းကိုၿဖစ္ေစ၊ တပ္မေတာ္နွင့္ ဆိုင္ေသာ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကိုၿဖစ္ေစ ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ၾကည့္က ဤအခ်က္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းသြားပါလိမ့္မည္။ တပ္မေတာ္နွင့္ ပတ္သက္ေသာ သီးၿခား အစီရင္ခံခ်က္ကိုလည္း ခင္ဗ်ားတို႕ ၾကားနာသည့္အခါ ရွင္းလင္းပါလိမ့္မည္။ အမွန္စင္စစ္ ဤအစီရင္ခံစာကို ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ေန႕ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ၿပသည့္ အခါ သတင္းစာတိုက္မ်ားသို႕ ေ၀ငွခဲ့ၿပီးၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ ဗမာၿပည္လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ မိမိစြမ္းအားရိွသမွ် ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေလၿပီ။ ၎တို႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ဗမာတိုင္းၿပည္နွင့္ ဗမာလူမ်ဳိးတို႕၏ဂုဏ္ရည္သည္၎၊ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး လုပ္ငန္းအဆင့္သည္၎၊ ကမၻာတခုလံုးက အသိအမွတ္အၿပဳခံရသည့္ အေၿခသို႕ေရာက္ခဲ့ၿပီ။ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္လုပ္ငန္းသည္ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီ။ ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ တာ၀န္ေၾကခဲ့ၿပီ။ တပ္မေတာ္ၿပင္ဖက္ရိွ နိုင္ငံေရး သမားမ်ားနွင့္ တိုင္းသူၿပည္သားမ်ားက က်န္ရိွေသးေသား လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္၍သာ ၿပဳလုပ္ရန္ရိွေတာ့သည္ ။ ထိုကဲ့သို႕
လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း လ်င္ၿမန္စြာ ေအာင္ၿမင္နိုင္ရန္ ကြ်နု္ပ္နိုင္ငံေရးနယ္အတြင္းသို႕ ၿပန္လည္၀င္ေရာက္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဤကား တပ္မေတာ္ကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ ေၿပာဆိုလိုေသာ အခ်က္မ်ားပင္တည္း။
၂။ယာယီ အမ်ဳိးသားအစိုးရကိစၥ။ ဤကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဳး၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရိွပါလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ ကြ်နု္ပ္တို႕ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးသည္ ဤကိစၥတြင္၎ ၊ အၿခားကိစၥမ်ားတြင္ ၎ ဖက္ဆက္ဆံသည္ဟု အဂၤလိပ္ဘက္နွင့္ အဂၤလိပ္ရဲ႕ လူမ်ားက တိုးတိုးတစ္မ်ဳိး၊ က်ယ္က်ယ္တဖံု၊ ေ၀ဖန္ခ်က္ကို ေခ်ပလိုပါသည္။ ကြ်နု္ပ္တို႕ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီး၏ မူ၀ါဒ၊ စည္းမ်ဥ္း လုပ္ငန္း အရပ္ရပ္တြင္ မည္သည့္ အရာသည္ ဖက္ဆစ္ဆံပါသနည္း။ သိုးသိုးသန္႕သန္႕ၾကားရေသာ သတင္းတစ္ရပ္ အရ ေနသူရိန္ အစည္းအေ၀းၾကီးတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ တဖက္သတ္ခ်မွတ္ခဲ့ သလို အခ်ဳိ႕က ေၾကာသည္ဟုသိရေပသည္။ အဘယ္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႕ ဆဖက္သတ္ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားဟု ေၿပာနိုင္သနည္း ။ ကန္႕ကြက္သူ မရိွသၿဖင့္ေၿပာဆိုၿခင္းပင္ေလာ။ ကန္႕ကြက္သူမရိွသည္မွာ ကန္႔ကြက္ရန္ အခြင့္အေရး မရိွ၍မဟုတ္ဘဲ ၊ထိုကဲ့သို႕ အခြင့္အေရးရိွထားလ်က္ ထိုစဥ္အခါက ကန္႕ကြက္လိုသူမ်ားသည္ မကန္႕ကြက္ၿခင္းမွာ အဆိုပါ ကန္႕ကြက္လိုသူမ်ား၏ အၿပစ္သာၿဖစ္၍ ၿပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီး၏ အၿပစ္မဟုတ္။ ဘုရင္ခံ ကိုယ္စား ေၾကညာခ်က္တြင္၎ ၊ အၿခား အစိုးရပိုင္း သို႕မဟုတ္… အစိုးရနွင့္ မကင္းသူမ်ားထံမွ ေၿပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ၎၊ ၿပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးကပင္ ဖက္ဆစ္ဆက္ဆံ သလို ေရးသားေၿပာဆိုၾက၏ ။
ဘုရင္ခံသည္ သူ႕စကားအရပင္ ၁၉၃၅ ခု၊ ဗမာၿပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၃၉ အရ အဂၤလိပ္ပါလီမန္ကို သူတစ္ဦးတည္း တာ၀န္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ရသၿဖင့္ သူမတတ္နိုင္ပါ ဟူေသာ သေဘာကိုေၿပာထားၿပီးၿဖစ္ရာ ဤကဲ့သို႕ အုပ္ခ်ဳပ္ၿခင္းသည္တစ္ဦးတည္း အုပ္ခ်ဳပ္ၿခင္းၿဖစ္သၿဖင့္ ဖက္ဆစ္ဆံၿခင္းဆံလွ်င္ ဘုရင္ခံသာ ဖက္ဆစ္ဆံေၾကာင္း ထင္ရွားလွေပသည္။ အဂၤလိပ္ ဘုရင္ခံသည္ တိုင္းၿပည္မွ ေနာက္လိုက္ ဘာမွ်မရိွေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား စုေပါင္းထားေသာ အမွဳေဆာင္ေကာင္စီ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႕ကို ခန္႕ထားၿခင္းသည္။ ဘယ္ဒီမိုကေရစီစံနစ္နွင့္ ကိုက္ညီလို႕ခန္႕ပါသလဲ။ ဖက္ဆစ္စံနစ္ မဟုတ္ပါဘူးလို႕ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံက ဆိုရဲပါရဲ႕လား။ ထိုဘုရင္ခံ၏ အလိုေတာ္ရိ ဗမာ၀န္ၾကီးသစ္မ်ားသည္ က်ဳပ္တို႕တၿပည္လံုးက အဖြဲ႕စံုပါတဲ့ ၿပည့္သူ႕လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးဆိုတာ သိပါလွ်က္နွင့္ ပါတီတဖြဲ႕တည္းသာလွ်င္ရိွေသာ တိုင္းၿပည္သည္ ဖက္ဆစ္တိုင္းၿပည္ၿဖစ္သည္ဟု ေၿဗာင္လိမ္ေသာ စကားေယာင္၀ါးေသာ နိုင္ငံေရး သေဘာကို ေၿပာဆိုလိုက္ရာ သူတို႕ကေတာ့ ဘယ္လို အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို လိုက္တယ္လို႕ၿပနိုင္ပါသလဲ။ ရာထူးလိုခ်င္လို႕ ရာထူးယူပါတယ္ဆိုယင္ တိုင္းၿပည္ကို မလိမ္မေကာက္ဘဲ ေၿပာရာေရာက္လို႕ တိုင္းသူၿပည္သားေတြကို မလိမ္မေကာက္ဘဲ ေၿပာရာေရာက္လို႕ တိုင္းသူၿပည္သားေတြကို ရိုေသေလးစားတဲ့ သေဘာၿဖစ္နိုင္ေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို ကာယကံေၿမာက္ မလိုက္နာနိုင္ေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီစိတ္ရိွေသးတယ္လို႕ ေခၚနိုင္ေသးရဲ႕။ အခုေတာ့ ဒီမိုကေရစီ စံနစ္နဲ႕လဲ ထပ္လွည့္စားၿပန္ေတာ့ ဒီလိုလူမ်ဳိးေတြကိုမွ ဖက္ဆစ္၀ါဒဆိုတာ ဘာလဲသိၾကရဲ႕လား။ က်ဳပ္တို႕ နားလည္သေလာက္ၿဖင့္ ဖက္ဆစ္၀ါဒဆိုတာ အၾကမ္းပတမ္းကို လက္ကိုင္ထားၿပီး ကိုယ္တိုင္းၿပည္မွာလဲ တိုင္းသူၿပည္သားလူထု အဖြဲ႕မ်ား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖိနိွပ္၊အၿခားလူမ်ဳိးေတြကိုလဲ ငါတို႕ေလာက္မၿမတ္ဆိုၿပီး အၿခားလူမ်ဳိးေတြ အေပၚ လႊမ္းမိုးဖို႕ အၿမဲလုပ္ၿပီး စစ္ကို အၿမဲလိုလားေနတဲ့ အဆိုး၀ါးဆံုး ဓနရွင္ နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒလို႕ က်ဳပ္နားလည္တာဘဲ။ နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒနဲ႕ ဖက္ဆစ္၀ါဒ ထူးၿခားပံုဟာ နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒကေတာ့ မိမိတို႕တိုင္းၿပည္တြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ စံနစ္လုပ္တန္သေလာက္လုပ္ၿပီး မိမိပိုင္ ကြ်န္နိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ဖက္ဆစ္ဆံသေလာက္ဆံတယ္။ ဖက္ဆစ္၀ါဒကေတာ့ ကိုယ့္တိုင္းၿပည္မွာေရာ သူမ်ားတိုင္းၿပည္မွာေရာ ဘယ္ေနရာမွာ မဆို ဖက္ဆစ္နည္းကိုသံုးတယ္။ စစ္မၿဖစ္ခင္တုန္းက အဂၤလိပ္ အစိုးရဟာ နယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရပင္ ၿဖစ္တယ္။ နယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရခ်င္းမွာေတာင္ ထိုစဥ္အခါက သူပိုၿပီးရက္ေရာတဲ့စိတ္ရိွတယ္။ ဒါဘာၿဖစ္လို႕လဲ၊ စီးပြားေရး အေၿခေၾကာင့္ဘဲ။
ဟိုတုန္းက အဂၤလိပ္ အစိုးရဟာ ကမၻာေပၚအၾကီးဆံုး အင္ပိုင္ယာၾကီးကို ပိုင္ထားတဲ့ အတြက္ စီပြားေရးအေၿခအေနမွာ တၿခားနယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရေတြထက္ပိုၿပီး ေတာင့္တင္းတယ္။ မိမိတိုင္းၿပည္ အလုပ္သမား ဆင္းရဲသားမ်ားကိုလဲ ၿဖန္႕ၿဖဴးေပးနိုင္တယ္။ လက္ေအာက္ခံ ကြ်န္းတိုင္းနိုင္ငံေတြ အေပၚမွာလဲ ရက္ေရာခဲ့တယ္။ ၿပင္သစ္ပိုင္ အင္ဒိုခ်ဳိင္းနား၊ ဒတ္ခ်္ ပိုင္ အင္ဒိုနီးရွားစေသာ တိုင္းၿပည္မ်ားတြင္ တၿခားနာ္ခ်ဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္ေတြထက္ ပိုၿပီး ရက္ေရာသေလာက္ရက္ေရာခဲ့တယ္။ သိုေသာ္လဲ ယခု ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရမွာ စစ္ကို နိုင္တယ္ဆိုေပမဲ့ ၊ စစ္ေၾကာင့္ ၎၏ အေၿခမ်ားမွာ အင္မတန္ပင္ ယိုင္လဲေနတယ္။ အထူးသၿဖင့္ ၎၏ စီးပြားေရး အေၿခမွာ အလြန္ပင္ ခ်ည့္နဲ႕ေနတယ္။ ေရနစ္အံ့ ဆဲဆဲၿဖစ္ေသာသူဟာ ရမိရရာၿမဲၿမဲၾကီး ဆုပ္ကိုင္သလို အင္မတန္ဇယားေကာင္းၿပီး ဘ၀ေၿပာင္းေတာ့မေလာက္ၿဖစ္ေနတဲ့ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕စံနစ္ဟာလဲ ဖက္ဆစ္စံနစ္ၾကီးကို စီးပြားေရးသေဘာ အိမ္ေနာက္ေဖးကသြင္းေနတယ္။ အဲဒီလို စီးပြားေရးသေဘာ ဖက္ဆစ္စံနစ္ကို လုပ္ေဆာင္နိုင္ေအာင္ နိုင္ငံေရးသေဘာကိုလဲ ရမယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွာၿပီး ဖက္ဆစ္စံနစ္ဘဲ လုပ္လာရၿပီ။ ဥပမာ ဖက္ဆစ္ဆန္႕က်င္ေရး သမားကို အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးဖန္တီးၿပီး ဖမ္းဆီးလ်က္ ရိွေသးၿခင္း၊ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ၿပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးနွင့္ ဘုရင္ခံ ေစ့စပ္ရာတြင္ ေနာက္ဆံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးက လိုလားေသာ တင္းၿပည့္ယာယီ အမ်ဳိးသားအစိုးရ မေပးၿငားေသာ္လည္း၊ အဖ်က္လုပ္ငန္းကို မလုပ္လိုသၿဖင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးက ဘုရင္ခံ တစ္ဦးတည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တိုင္းၿပည္သို႕ တာ၀န္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္နိုင္ေသာ အစိုးရ သေဘာ အုပ္ခ်ဳပ္ေစရန္ ကြ်န္ေတာ္တို႕က ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ေပါ့ေပါ့ လုပ္တာေတာင္ ပရိယာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးသံုးၿပီး ဘုရင္ခံသည္ထင္ရာကို လုပ္ေနၿခင္း၊ စစ္ၿပီးေသာ္လည္း ဗမာၿပည္သာကြယ္ေရး ဥပေဒကို မရုပ္သိမ္းေသးၿခင္း၊ ေခ်ာက္စေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရိွေသးၿခင္း၊ တနသၤာရီနယ္ဘက္တြင္ ဂ်ပန္မ်ား လက္နက္ခ်ၿပီးၿပီဟု သိရေသာ္လည္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မရုပ္သိမ္းေသၿခင္း၊ ပုလိပ္ထံ ၀န္ခံခ်က္မ်ားကို သက္ေသခံအၿဖစ္ ဥပေဒ ၀င္သည္ဟု ဥေပဒေၿပာင္းလြဲထားသၿဖင့္ ဂ်ပန္ကင္ေပတိုင္ စံနစ္အတိုင္းၿဖစ္ေနၿခင္း၊ ေထာင္ေၿခာက္လအထိ က်ေနေသာ ေထာင္က် လူမ်ားကို အယူခံမရိွဆိုၿခင္း… စေသာ အရာမ်ားသည္ နိုင္ငံေရး သေဘာအရ ဖက္ဆစ္၀ါဒပင္ၿဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္၀ါဒမွာ စစ္ဖက္က အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဖက္ဆစ္၀ါဒၿဖစ္၍ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒမွာ ယခုအခါတြင္ စီးပြားေရး ဖက္ဆစ္၀ါဒ အသြင္သို႕ေၿပာင္လြဲရန္ လြတ္လပ္ေရး ဗန္းၿပလ်က္ နိုင္ငံေရး သံသရာရွည္နိုင္သမွ် ရွည္ေအာင္ ၾကိဳးစားလ်က္ နိုင္ငံေရး ဖက္ဆစ္၀ါဒကို ရမယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွာကာ အသံုးၿပဳေနေလၿပီ။ ဤကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႕တင္ၿပမည့္ စီးပြားေရးနွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဆိုး၊ၿဖစ္ဒဏ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဆိုမ်ား တင္သြင္းသည့္ အခါ ပိုမိုသိရိွနားလည္ၾကပါလိမ့္မည္။
ဒုတိယ…. ကြ်န္ေတာ္ေၿပာလိုေသာ အခ်က္မွာ ဘုရင္ခံက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕သတင္းစာမ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း ကြ်နု္ပ္တို႕နွင့္ ဘုရင္ခံသေဘာကြဲလြဲၿခင္းတြင္ ေပၚလစီေၾကာင့္ ကြဲၿခင္းမဟုတ္၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲကြဲၿခင္းၿဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ ဤစကားမွာ လံုး၀မွားေသာ အခ်က္ပင္ၿဖစ္ေပသည္။ ကြ်နု္ပ္တို႕သည္ ဤကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ ကြ်နု္ပ္တို႕ထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ား၊ စာမ်ား၊ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားကို သတင္းစာတိုက္မ်ားအားေပးထားရံုမက ကြ်ုနု္ပ္တို႕ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုပင္ နားေထာင္ခြင့္ၿပဳထားပါလ်က္ ဤကဲ့သို႕ မဟုတ္ေသာ စကားကို ဘုရင္ခံက အဂၤလိပ္အစိုးအဖို႕ေၿပာသည္ကို နားလည္နိုင္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕သတင္းစာမ်ားက ေရးသားသည္ကို နားမလည္နိုင္ေအာင္ပင္ ၿဖစ္ရေတာ့ေၾကာင္း။ ကြ်နု္ပ္တို႕က ေနသူရိန္စာခ်ဳပ္အရ ေဆာင္ရြက္၍ ဘုရင္ခံက သူ႕စကၠဴၿဖဴစာတန္းအရ ေဆာင္ရြက္၏ ။ ကြ်နု္ပ္တို႕က ဘုရင္ခံ တစ္ဦးတည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစား အဖြဲ႕နွင့္ ကာကြယ္နိုင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေတာင္း၍ ဘုရင္ခံက သူထားရာကေနေသာ တစ္ဦးစီအေနၿဖင့္ ပါ၀င္ေသာ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႕ကိုသာအလိုရိွ၏ ။ ကြ်နု္ပ္တို႕ ၿပဳလုပ္ၿခင္းကာ ဘုရင္ခံက ဥပေဒအရ အာဏာရွင္စံနစ္သံုးမည့္အေရးကို လုပ္ငန္းစဥ္သေဘာတြင္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ၿဖစ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္၏ ။ ဤအခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ကြ်နု္ပ္တို႕သည္ ဘုရင္ခံနွင့္ သေဘာကြဲလြဲရာတြင္ ပုဂၢိဳလ္စြဲ သေဘာနွင့္ခ်ည္း ကြဲလြဲခဲ့သည္ မဟုတ္။ စံနစ္သေဘာ၊ ေပၚလစီ သေဘာလည္းကြဲလြဲသည္မွာ ထင္ရွားလွေပသည္။ ၎ၿပင္ ပုဂၢိဳလ္ နွင့္ ပတ္သက္၍ ဂရုမစိုက္ရဆိုသည္မွာ အရာရာတြင္ မမွန္၊ တိုင္းၿပည္တည္းဟူေသာ စက္ၾကီးကို ထူေထာင္ရာ၌ စက္ကလည္း ေကာင္းရန္လိုသည္။ စက္ေမာင္းမည့္သူကလည္း ေကာင္းရန္လိုသည္။ ဘုရင္ခံက အေၾကာင္းမလံုေလာက္ဘဲ၊ အခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုပယ္၏။
ဘာေၾကာင့္ ပယ္သနည္း။ ဤကဲ့သို႕ ကြ်နု္ပ္တို႕ ၿပည္သူလြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးက တညီတညြတ္တည္း လုပ္သည္ကို မရွဳဆိတ္နိုင္၍ ၿပဳလုပ္ၿခင္းသာၿဖစ္၏ ။ ဘုရင္ခံက အဂၤလိပ္ဓနရွင္မ်ား အက်ဳိးအတြက္ ဤကဲ့သို႕လုပ္ၿခင္းကို နားလည္နိုင္ေသာ္လည္း ဗမာအခ်ဳိ႕က ဘုရင္ခံ၏ ေလကို ေထာက္ခံၿခင္းသည္ တိုင္းၿပည္ညီညြတ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရး ၿမန္ၿမန္ေကာင္းေကာင္းရမွာစို၍ေလာ ။ ဤကဲ့သို႕ေသာ လူမ်ဳိးကို ရာဇ၀င္တည္းဟူေသာ တရားသူၾကီးသည္ က်ဳပ္တို႕တိုင္းၿပည္နွင့္ လူမ်ဳိး၏ အၾကီးဆံုးေသာ ရန္သူဟူ၍ ဖ်က္မပစ္နိုင္ေသာ အနာရြတ္ထင္ေအာင္ တံဆိပ္ခပ္နိွပ္ေပးဖို႕သာ ရိွေတာ့သည္။ ကြ်နု္ပ္တို႕အဖို႕ကား မည္သို႕မွ စိတ္မရိွေပ။ သို႕ေသာ္ ရာဇ၀င္တည္းဟူေသာ မညွာတမ္း တရားသူၾကီး၏ မဖ်က္နိုင္ေသာ အၿပစ္ေပးမွဳကို ဤကဲ့သို႕လူမ်ဳိးမ်ား ရရိွပါက ကြ်နု္ပ္တို႕နွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ ဘယ္သူမၿပဳမိမိမွဳဆိုသလိုပင္ ထိုသူမ်ား၏ အၿပစ္သာ ၿဖစ္ေတာ့သည္။
တတိယ….  အခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဘုရင္ခံနွင့္စကားဆိုရာတြင္ တင္းလြန္းသည္ဟု ေၿပာၾကရာ တဖက္တြင္ ကြ်န္ေတာ္ အေတာ္အတန္ ရွင္းလင္းၿပသခဲ့သည့္ အတိုင္း မည္သည့္ေနရာတြင္ ကြ်နု္ပ္တို႕တင္းပါသနည္းဟူ၍ ေၿပာဆိုေသာ သူမ်ားကိုသာ ၿပန္လွန္ေမးလိုလွေပေၾကာင္း။ ဤကာ ယခုလက္ရိွ နိုင္ငံေရး အေၿခအေနနွင့္ ပတ္သက္၍ ကြ်နု္ပ္ ရွင္းလင္းလိုသည့္ အခ်က္မ်ားပင္တည္။
ယခုလက္ရိွ နိုင္ငံေရး အေၿခအေနကို သံုးသပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ေရွ႕နိုင္ငံေရး အလားအလာနွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးလိုေပေၾကာင္း ။ ကမၻာ့နိုင္ငံေရး အလားအလာမွာ ယခုအခါ ကမၻာ့နိုင္ငံ အသီးသီးသည္ စစ္ပန္းက်ေနခ်ိန္ၿဖစ္သၿဖင့္ တေၾကာင္း။ မိမိနိုင္ငံ အသီးသီး ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရး အတြက္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနရသည့္ အခ်ိန္ၿဖစ္သၿဖင့္ တေၾကာင္း။ တစ္နိုင္ငံနွင့္ တစ္နိုင္ငံ အက်ဳိးခ်င္းညိွနွဳိင္း၍မလုပ္ဘဲ မိမိနိုင္ငံကို ထူေထာင္ရန္ ခဲယဥ္းေနေသာ အခ်ိန္အခါၿဖစ္ေၾကာင္း။ အဂၤလိပ္ အစိုးသည္ အလြန္ပင္ အင္အားနည္းေသာ အခ်ိန္အခါၿဖစ္၍ ၿပႆနာေၿမာက္ၿမားစြာနွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ေနရေသာ အခ်ိန္ၿဖစ္ေနသၿဖင့္ သူထင္ရာသူလုပ္ၿခင္းငွာ မစြမ္းနိုင္၊ ကြ်နု္ပ္တို႕၏ လြတ္လပ္ေရး လုပ္ငန္းမွာလည္း အဂၤလိပ္ အစိုးရ ဖံုးဖိမထားနိုင္ေအာင္ ကမၻာက သိခဲ့ၿပီးေလၿပီ။  မည္သည့္တိုင္းၿပည္၏ ၿပႆနာမဆို ကမၻာ့ၿပႆနာ အထိဆိုက္ေရာက္နိုင္ေသာ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးတြင္ ဗမာၿပည္သူၿပည္သားမ်ားသည္ မိမိတို႕ လြတ္လပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မိမိတို႕ခ်ည္းမဟုတ္ဘဲ ကမၻာ့နွင့္ အ၀ွန္းမွ ကြ်နု္ပ္တို႕၏ လြတ္လပ္ေရးကို လိုလားေသာ အဂၤလိပ္လူထုၾကီးအပါအ၀င္ ကမၻာသူ ကမၻာသား လူထုၾကီးမ်ားနွင့္ အထူးသၿဖင့္ ကြ်န္နိုင္ငံ ၿဖစ္ေနၾကေသာ လူမ်ဳိးမ်ား ကြ်နု္ပ္တို႕ အာရွတိုက္မ်ားတို႕သည္ ေသြးစည္းနိုင္သမွ် ေသြးစည္း၍ေဆာင္ရြက္က ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေအာင္ၿမင္နိုင္မည္မွာ အထူးရွင္းလင္းေၿပာၿပစရာ မလိုေပ။
သို႕ၿဖစ္ရကာ ကြ်န္ုပ္တို႕သည္ ကြ်နု္ပ္တို႕ လြတ္လပ္ေရးကို ေအးေဆးေသာနည္းၿဖင့္ ရနိုင္ရန္ ကမၻာတြင္ ၀ါဒၿဖန္႕ၿခင္း ဘိလပ္ အစိုးရနွင့္ တိုင္းသူၿပည္သာမ်ားအား ဗမာၿပည္လက္ရိွ အေၿခအေနမွန္ကို အတိအက် သိေစရန္နွင့္ ကြ်နု္ပ္တို႔၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံလာေစရန္ ကိုယ္စာလွယ္မ်ားေစလႊတ္၍ ေဆာင္ရြက္ေစၿခင္း ကြ်န္ုပ္စတင္အၾကံဥာဏ္ေပးခဲ့၍ အိႏၵိယနိုင္ငံ ကြန္ဂရက္ ဥကၠဌစေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကေထာက္ခံေသာ အာရွတိုက္ေပါ့စဒန္ အစည္းအေ၀းၾကီးကို အၿမန္ေခၚနိုင္ရန္ ၾကိဳးစားၿပီးလွ်င္ ကြ်နု္ပ္တို႕အခ်င္းခ်င္း ကြ်နု္ပ္တို႕ နိုင္ငံအသီးသီး လြတ္လပ္ေရးနွင့္ ေကာင္းစားေရးမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ၾကိဳးစားၿခင္း အစရိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုေပလိမ့္မည္။ ကြ်နု္ပ္တို႕နိုင္ငံအတြင္း၌လည္း ယခုရရိွၿပီး ညီညြတ္ေရးကို ခိုင္မာသည္ထက္ ခိုင္မာေစရန္ၾကိဳးစားရေပမည္။
ဤကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ ကြ်နု္ပ္တို႕သည္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း နိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံသဘင္ၾကီးကို ေခၚဆိုထားေပသည္။ ၎ၿပင္ ကြ်နု္ပ္တို႕တိုင္းၿပည္၏ ဆႏၵနွင့္ သေဘာကို အလ်င္အၿမန္ၿပနိုင္ေသာ တိုင္းၿပဳနိုင္ငံၿပဳလႊတ္ေတာ္ၾကီး အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အလ်င္အၿမန္ ေခၚဆိုေစရန္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္တြင္ ယခုကဲ့သို႕ ၿပည္သူ႕အစည္းအေ၀းမ်ားေခၚဆိုၿပီးလွ်င္ ယေန႕ ကြ်နု္ပ္တို႕ ဆံုးၿဖတ္သည့္ အတိုင္း လိုက္နာဆံုးၿဖတ္ၿပီးလွ်င္ ဘုရင္ခံနွင့္တကြ ဗမာၿပည္အစိုးရ ဘိလပ္အစိုးရ ကမၻာအရပ္ရပ္သို႕ သိရိွရန္ေပးပို႕ၿခင္း၊ ထိုကဲ့သို႕ေရြးေကာက္ပြဲၿပဳလုပ္မည့္ အေရးတြင္ အဂၤလိပ္အစိုးက ရက္မဆြဲနိုင္ေအာင္ မဲစာရင္းၿပဳလုပ္ၿခင္းစေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းအရပ္ရပ္တြင္ ကြ်နု္ပ္တို႕တိုင္းသူ ၿပည္သားမ်ားက အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ၀င္ေရာက္ကူညီၿခင္း ၿပဳလုပ္လိုေပလိမ့္မည္။
ထိုကဲ့သို႕ တရားသၿဖင့္ ကြ်နု္ပ္တို႕၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို တရားသၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကြ်ုနု္ပ္တို႕သည္ ေအးေဆးစြာ ေဆာင္ရြက္မည္ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႕ ေအးေဆးစြာ ေဆာက္ရြက္လိုသည့္ အေၾကာင္းမွာလည္း စစ္ဒုကၡ အမ်ဳိးမ်ဳိးက်ေရာက္ခဲ့ေသာ ကြ်နု္ပ္တို႕ တိုင္းသူၿပည္သားမ်ားကို ေထာက္ထားညွာတာသၿဖင့္သာ ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕၍ မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ သိေစလိုေပေၾကာင္း။ သို႕ေသာ္ ကြ်ုနု္ပ္တို႕နိုင္ငံအတြင္း ေအးေဆးစြာ ကြ်နု္ပ္တို႕ အလိုရိွေသာ လြတ္လပ္ေရးသို႕ နိုင္ငံေရးေၿပာင္းလြဲတိုးတက္မွဳသည္ ကြ်နု္ပ္တို႕ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ၌သာ တာ၀န္ရိွရံုမဟုတ္ဘဲ ၊ အဂၤလိပ္အစိုးရ နွင့္တကြ ၎တို႕ေနာက္ပါ အေၿခြအရံတို႕အေပၚတြင္လည္း တာ၀န္ရိွေပသည္။ ကြ်န္ုပ္တို႔ ေအးေဆးစြာ လုပ္ကိုင္ၿခင္းကို အဂၤလိပ္ အစိုးရပိုင္းက အေနွာက္အယွက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးၿပဳလုပ္လွ်င္ ကြ်နု္ပ္တို႕၏ အၿပစ္မဟုတ္ဘဲ အဂၤလိပ္အစိုးရ၏ အၿပစ္သာၿဖစ္မည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကပင္ ၾကိဳတင္သတိေပးရေပေၾကာင္း။ ယခုအခါ အစိုးရပိုင္းမွ ၎၊ ၎တို႕နွင့္ မကင္းရာမကင္းေၾကာင္းလူမ်ားမွ၎ မဟုတ္သတင္းမ်ားကို လူအမ်ားေခ်ာက္ၿခားေအာင္ လႊင့္ေနေပေၾကာင္းကို တိတိလင္းလင္းေၾကညာလိုေပေၾကာင္း။ ဘုရင္ခံမွ အစၿပဳေသာ အဂၤလိပ္အရာရိွမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္စြာ မလုပ္နိုင္သလို ေၿပာဆိုေနေပေၾကာင္း။ ကြ်နု္ပ္တို႕ကလည္း အၿခိမ္းအေၿခာက္ အေနွာက္အယွက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ကင္လြတ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို အလိုရိွသည္ၿဖစ္ရာ အဂၤလိပ္ အစိုးရသက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားနွင့္ ကြ်နု္ပ္တို႕ပါ ရွင္းလင္းစြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ကမၻာနိုင္ငံေပါင္းစံု အသင္းၾကီးမွ ကိုယ္စာလွယ္အဖြဲ႕ၾကီးကို ဖိတ္ေခၚ၍ ကြ်နု္ပ္တို႕ ဗမာနိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၾကည့္ၾကပ္စီမံေစကာ အားလံုးအဖို႕ ေက်နပ္စရာၿဖစ္နိုင္ေၾကာင္း၊ ထိုေၾကာင့္ ကြ်နု္ပ္တို႕သည္ ကမၻာ၏ အစစ္အေဆးကို ခံရန္ အသင့္ရိွသည့္အၿပင္ ထိုကမၻာ့အစစ္အေဆးအရ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို အၿမန္က်င္းပေလာ့ဟု ၿဗိတိသွ် အစိုးရအား အေရးဆိုလိုက္ေပေၾကာင္း။
နိဂံုးမခ်ဳပ္မီ တိုင္းသူၿပည္သားအေပါင္းအား အထူးသၿဖင့္ ကြ်နု္ပ္တို႕နွင့္ စိတ္တူကိုယ္ပါ ေဆာင္ရြက္ေနသူအေပါင္းတို႕အား သတိေပးလိုသည္မွာ ကြ်နု္ပ္တို႕၏ ရန္သူမ်ားသည္ ကြ်နု္ပ္တို႕လမ္းမွားေစရန္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္၎၊ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္၎၊ ကြ်နု္ပ္တို႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္၎ သူလွ်ဳိဒလန္မ်ားသြင္း၍ တာ၀န္ရိွေသာ ေခါင္းေဆာင္မွဳကို ပယ္ကာ လူအမ်ား အထင္ၾကီးေအာင္ ပရိယာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး အသံုးၿပဳေပလိမ့္မည္။ ဗမာကုလား အဓိကရုဏ္းမ်ား ၊ ဆူပူၿခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးအသံုးၿပဳေပလိမ့္မည္။ ဗမာကုလားအဓိကရုဏ္းမ်ား၊ ဗမာကရင္ အဓိကရုဏ္းစေသာ လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္းမ်ားကို ၿဖစ္ေစရန္ သတင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးလႊင့္ၿခင္းၿဖင့္၎၊ ပရိယာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးဆင္ၿခင္းၿဖင့္၎ လွဳံ႕ေဆာ္ေပလိမ့္မည္။ ၎အၿပင္ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံေသာ သတင္းမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲနီးခ်ိန္တြင္ အနွံ႕အၿပားရိုက္ေ၀ၿခင္း၊ အေရးပါ အရာေရာက္မည္ဟု ထင္ရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မွန္ကန္ရာ မဲမေပး၀ံေအာင္ နိုင္ရာမွ ကိုင္၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးၿခိမ္းေၿခာက္ၿခင္းစသည္တို႕ကို ၿပဳလုပ္ေကာင္း ၿပဳလုပ္ေပလိမ့္မည္။ ဤကိစၥမ်ဳိးနွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းသူၿပည္သားအေပါင္းတို႕သည္ လမ္းမမွားၾကရန္ ယခုကပင္ ကြ်နု္ပ္တို႕သည္ တသီးတၿခား ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထပ္မံထုတ္ၿပန္ဦးမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း။
တိုင္းသူၿပည္သားအေပါင္းအား ဘာသတင္းၾကားၾကား အရမ္းမယံုပါနွင့္၊ အရမ္းမေၾကာက္ပါနွင့္၊ အရမ္းမလန္႕ပါနွင့္၊ အရမ္းမလုပ္ပါနွင့္ ဘယ္အခါမဆို သတိ၀ိရိယၾကီးစြာထားၿပီး အမွဳဆင္မခံရေအာင္ ေန႕စဥ္ မိမိေနထိုင္ေၿပာဆိုပံုနွင့္ တကြ ေတြ႕ဆံုေသာ လူအေပါင္း၏ မွတ္တမ္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာ မွတ္သား ထားၿပီးလွ်င္ အၿပစ္လြတ္ေအာင္ စီစဥ္ထားၾကရန္ ကြ်န္ေတာ္တိုက္တြန္း နွဳိင္းေဆာ္ခဲ့ပါေၾကာင္း။  

No comments:

စကားလက္ဆံုေျပာၾကမယ္

ဗုိလ္ိခ်ဳပ္မိန္.ခြန္း

ဗုိလ္ိခ်ဳပ္မိန္.ခြန္း

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္းဆန္းမိန္.ခြန္း

ကမာၻ.အလုပ္သမားမ်ားကသာ ေသြးစည္းညီညြတ္ျပီး အရင္းရွင္ၾကီးေတြက စစ္တုိက္ဖုိ.လုပ္ရင္ စစ္မျဖစ္ရေအာင္ အလုပ္သမားေတြရဲ.အင္အားညီညီညြတ္ညြတ္နဲ.ေတာင့္ထားလုိက္နိဳင္တယ္။အလုပ္သမားအားလံုး ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွာ ညီညြတ္သြားမွလဲ ကမာၻၾကီး တစ္ခုလံုးရဲ. တကယ့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္ကုိရနိဳင္မယ္။ (ဗုိလ္ခဳ်ပ္ေအာင္ဆန္း)

မိဘဆုိတာ

မိဘဆုိတာ

ယေန.ေခတ္မီဒီယာေတြဘာလဲ..ဘယ္လဲ


သင့္အတြက္ မဂၤလာ ရွိေသာေန.ရက္ျဖစ္ပါေစလုိကၽြန္ေတာ္ မင္းလြမ္းေနာင္ မွ နဳတ္ခြန္ဆက္သဂါရ၀ျပဳလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ

ကၽြန္ေတာ့္ဘေလာ့ ေလးထဲကုိလာေရာက္လည္ ပါတ္ၾကေသာမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္ဧ။္ခ်မ္းသာျခင္းကုိယ္ဧ။္ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားနွင့္ျပည့္စံုျပီး လုိရာပန္းတုိင္ ကုိ ေရာက္ရွိၾကပါေစေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္မင္းလြမ္းေနာင္နွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ ဆုေတာင္းစကားေလးလက္ေဆာင္ပါးလုိက္ပါရေစဗ်ာ...

ဒီေန.ဘာေန့.လဲ

ယေန. ကမၻာ့ သတင္းမ်ား

ေငြလဲနွဳန္းမ်ားၾကည့္ရန္

လာေရာက္လည္ပတ္သူဦးေရ(နွင့္)ထုိင္းစံေတာ္ခ်ိန္

အၾကိဳက္မ်ားေသာ Posts

သူငယ္ခ်င္းမ်ား