.comment-form{ margin-right: auto; margin-left: auto; }

အၾကိဳ႕္မ်ားေသာပုိစ္မ်ား

Monday, June 27, 2011

ေနာ္ေ၀စာ ျမန္မာ ျပန္ၾကည့္ျခင္း(၆)


ေနာ္ေ၀ သဒၵါအသုံး (၁)
အရင္က ဖတ္ခဲ့ဘူးတဲ့ သဒၵါစာအုပ္ထဲက မွတ္သားမိတဲ့ သဒၵါအသုံးအႏူန္းတခ်ိဳ.ကုိ မွ်ေ၀လုိက္ပါတယ္။ ေနာင္လည္း အလွ်င္းသင့္သလုိ မွ်ေ၀ပါမယ္။
ခင္တဲ့
ေမာင္ေခာတ္
 
Akkurat         
အခုေလးတင္၊ တိတိက်က်

Jeg kom akkurat inn døra.
ငါအခုေလးတင္ ေရာက္လာတာ။ (ငါအခုပဲ ၀င္လာတာ)
Han var her akkurat.
သူအခုပဲ ေရာက္လာခဲ့တာ။

 1. Du har akkurat samme dialekt som moren min.
မင္းစကားေျပာတဲ့သံ (ဥပမာ အညာသံ၊ မြန္သံ၊ ရန္ကုန္ေလ) က အေမ့ရဲ.သံနဲ. ခၽႊတ္စြတ္ ပဲ။ တထပ္တည္းပဲ။
 1. Vaktmeseren har vært ansatt i akkurat en måned.
ဗက္မာစတာ က အလုပ္လုပ္တာ  တလ တိတိ ရွိျပီ္။
 1. Han hadde akkurat nok penger til en kaffe.
သူ.မွာ ေကာ္ဖီတခြက္စာ ပုိက္ဆံ အတိပဲ ရွိတယ္။
သူ.မွာ ေကာ္ဖီတခြက္စာ ပုိက္ဆံ ကြက္တိ ပဲ ရွိတယ္။
 1. Trikken har akkurat gått.
ဓါတ္ရထားက အခု ေလးတင္ (ထြက္)  သြားျပီ။
 1. Skoene er akkurat passe.
ဖိနပ္က ကြက္တိပဲ ေတာ္တယ္။ 
 
Akkurat  ကုိ တခါတေလမွာ သံေယာင္လုိက္တဲ့ ေနရာမွာလည္း သုံးတယ္။ ဥပမာ..
ဘီေရာ။        ။ လူေတြ အခုခ်ိန္မွာ တကယ့္ကုိ အလုပ္မ်ားေနတယ္ဗ်ာ။
လား။           ။ ဟုတ္တာေပါ့။ ငါ နားလည္ပါတယ္။
 
Bjørn:        Alle har mye å gjøre på jobben for tiden.
Lars:          Akkurat, det forstår jeg.
 
Allerede
Already, by now , even
ျပီးျပီ။ ေတာင္မွ။ (သူေတာင္မွ မ်က္ႏွာမေထာက္ရင္ ငါက ဘာလုိ. သနားရမွာလည္း)
 
ဥပမာ ၀ါက်
 Har du lest hele boken allerede?
မင္း စာအုပ္ တစ္အုပ္လုံး ဖတ္ျပီးျပီ လား။
 1. Vi burde allerede ha fått svar fra myndighetene.
တုိ. အာဏာပုိင္ေတြဆီက အေျဖကုိ ရသင့္ ေနျပီ။
 1. Du trenger ikke å rydde opp. Jeg har gjørt det allerede.
မင္း သန္.ရွင္းေရး လုပ္ဖုိ. (လွည္းက်င္းဖုိ.) မလုိဘူး။ ငါ ဒါကုိ လုပ္ျပီးျပီ။
 1. Petter hadde allerede spist middag., så han var ikke sulten.
ပီတာ ညေနစာစားျပီးသြားျပီ။ ဒါေၾကာင့္ သူ မဆာတာ.
ေနာ္ေ၀ သဒၵါမွာ ဒီလုိ ၾကိယာျပ ပုဒ္ ေတြက ၀ါက် ေတြရဲ. အလည္ မွာ ဒါမွ မဟုတ္ အဆုံးမွာ သုံးတတ္တယ္။
ဥပမာ

 1. Jeg har allerede hørt det.
Jeg har hørt det allerede.
 1. Allerede de gamle grekerne visste dette.
ေရွ.ေဟာင္း ဂရိေတြ ေတာင္မွ ဒါကုိ သိၾကတယ္။
 
Idoms
Allerede samme dag-  ဒီရက္ေတြမွာ။
 
Allerede den gang-  ဒီအခ်ိန္မွာ။
Annerledes/ adj.,adv
ကြဲျပားေသာ၊ ကြဲျပားျခားနားစြာ
Annerledes ကုိ အရာတခုဟာ တျခား အရာတစ္ခုနဲ. မကူပဲ ကြဲျပားေနတယ္။ ၿခားနားေနတယ္ ဆုိတာ ေဖၚျပဖို. သုံးပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ တခုခုကုိ အျခားတခုခုနဲ. မတူပဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လုိ. လည္းေျပာတဲ့ ေနရာမွာ သုံးပါတယ္။
ဥပမာ
Hun er annerledes enn de andre.
သူမက တျခားလူေတြနဲ. မတူဘူးဗ်။
ဥပမာ ၀ါက် ေတြကေတာ့
 1. Mye er annerledes her I Norge.
အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဒီေနာ္ေ၀မွာ မတူၾကဘူး။ (ကြဲျပားၾကတယ္။)
 1. Jeg ville ikke ha gjort det annerledes.
ငါ  မတူတဲ့ဟာေတြကုိ မလုပ္ျခင္ဘူး။
 1. Hvordan er dette annerledes?
ဒီမတူတဲ့ ဟာေတြကုိ ဘယ္လိုသေဘာရသလည္း။ (ဘယ္လုိလည္း)
သတိျပဳရန္
 
 
Forrige
 
ျပီးခဲ့တဲ၊ အရင္
Skoleferien begynte forrige fredag.
ေက်ာင္းအားလပ္ရက္ က  ျပီးခဲ့တဲ့
ေသာက္ၾကာေန.က စတယ္။
 1. Dette ble vist I forrige episode.
ဒါကုိ  ျပီးခဲ့တဲ. အခန္းက ျပခဲတာျဖစ္တယ္။
 1. Han har tre sønner med sin forrige kone.
သူမွာ အရင္မိန္းမ နဲ. ရတဲ့ သားသုံးေယာက္ ရွိတယ္။
 1. Alle fikk lønn i forrige uke.
အားလုံး ျပီးခဲ့တဲ အပါတ္က လခ ရခဲ့တယ္။
                              
Idioms
.... her forrige dangen   ဒါက တျခားေန.
hele forrige uke-  ျပီးခဲ့တဲ့ တပါတ္လုံးလုံး
forrige gang- ျပီးခဲ့တဲအေခါက္က
သတိျပဳရန္
Forrige ကုိ  forrige lørdag“ ျပီးခဲ့တဲ့ စေနforrige uke “ ျပီးခဲ့တဲ့ အပါတ္၊forrige måndag “ျပီးခဲ့တဲ့ လ အျဖစ္ အသုံးျပဳေပမဲ့ ျပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ကုိ ေတာ့ forrige år လုိ. မသုံးရပါ။  I fjor လုိ. သုံးရပါမယ္။

Fremdelses
Still
ေသး၊ တုံး
ဥပမာ၀ါက်
Jeg har fremdelse ikke vært i Hamburg.
ငါက ဟန္းဘတ္ ကုိ မေရာက္ဘူး ေသးဘူး။

 1. Herman jobber fremdelses i den butikken.
ဟာမန္ က ဒီ ဆုိင္မွာ အလုပ္လုပ္ေနေသးတယ္။ (အလုပ္လုပ္ေနတုံး)
 1. Jeg venter fremdelses på et svar!
 ငါက အေျဖတခုကုိ ေစာင့္ေနတုံးပဲ။
 1. Det er fremdelses varmt, selv om det er oktober.
ေအာက္တုိဘာလ ေရာက္ေပမဲ့ ေႏြးေနတုံးပဲ။
 1. De bor sammen fremdelses.
သူတုိ. အတူတူ ေန ေနတုံးပဲ။ (ေန ေန ေသးတယ္)
 1. Er han fremdelses syk?
သူ ေနမေကာင္း ျဖစ္ေနတုံးပဲလား။
သတိျပဳရန္
Vi har ikke funnet noen leilghet ennå.
ငါတုိ. အိမ္ရွာမေတြ.ေသးဘူး။
Vi leter fremdelse.
ငါတုိ. အလုပ္လုပ္ေနေသးတယ္။
ikke  ennå နဲ.   fremdelse ၏ အသုံးျပဳပုံကုိ  သတိျပဳပါ။

 

-------------------------------

ေနာ္ေ၀စာ ျမန္မာ ျပန္ၾကည့္ျခင္း(၅)

ေနာ္ေ၀ စာသင္ၾကားမႈ ႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး ၾကီးမားသည့္ ကြာျခားမႈ


ဒီတပါတ္ေတာ့ ေနာ္ေ၀စာေလ့လာေနတဲ့အမ်ိဳးေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဖတ္ရေအာင္လုိ. ေအာက္မွာ ခက္ဆစ္ အဓိပၸါယ္ေတြကုိ သပ္သပ္ ေရးထားပါတယ္။ ကုိယ့္ဖါသာ စမ္းျပီး ဘာသာ ျပန္ဖတ္ လို.ရေအာင္လုိ.ပါ။

အဆင္ေျပၾကပါေစ။

ေမာင္ေခာတ္


mgkhit@gmail.com

Stor forskjell på opplæring i norsk

ေနာ္ေ၀ စာသင္ၾကားမႈ ႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး ၾကီးမားသည့္ ကြာျခားမႈ


္ေတာ့ ေနာ္ေ၀စာေလ့လာေနတဲ့အမ်ိဳးေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဖတ္ရေအာင္လုိ. ေအာက္မွာ ခက္ဆစ္ အဓိပၸါယ္ေတြကုိ သပ္သပ္ ေရးထားပါတယ္။ ကုိယ့္ဖါသာ စမ္းျပီး ဘာသာ ျပန္ဖတ္ လို.ရေအာင္လုိ.ပါ။

အဆင္ေျပၾကပါေစ။

ေမာင္ေခာတ္

mgkhit@gmail.com

Stor forskjell på opplæring i norsk

ါတ္သက္ျပီး ၾကီးမားသည့္ ကြာျခားမႈ

Cathrine Kahrs
Noen kommuner gir nye innvandrere 30 timer norsk i uken. Mens andre tilbyr bare to timer, viser en ny rapport.
“အခ်ိဳ.ေသာ ကြန္ျမဴးမ်ားက ႏုိင္ငံျခားသား လူသစ္မ်ားကုိ ရက္သတၱပါတ္ တပါတ္ကုိ နာရီး (၃၀) သင္ၾကားမႈ ကုိ ေပးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ အခ်ိဳ. ကြန္ျမဴးေတြက (၂) နာရီသာ ေပးပါတယ္လုိ. အစီရင္ခံစာ အသစ္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ”
Kommunene har ansvar for opplæring i norsk til nye innvandrere. Men det er stor forskjell både i hvor mye opplæring kommunene gir, og i kvaliteten på opplæringen. Det viser rapporten «Godt no(rs)k». Den er laget for Integrerings- og mangfolds-direktoratet (IMDI). Det skriver nyhetsbyrået NTB.
 
“ကြန္ျမဴးေတြဟာ ႏုိင္ငံျခားသား လူသစ္မ်ားကုိ ေနာ္ေ၀စာ သင္ၾကားေပးဖုိ. အတြက္ တာ၀န္ရွိ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ. ဒါဟာ ကြန္ျမဴးေတြက အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ သင္ၾကားေပးမလညး္ နဲ. သင္ၾကားမႈ အရည္အေသြး လယ္ေလာက္ ရွိမလည္း ဆုိတဲ. ႏွစ္ခုလုံးမွာေတာ့ ၾကီးၾကီးမားမား ကြာျခားပါတယ္။ ဒါကုိ္ «Godt no(rs)k».  ဆုိတဲ. အစီရင္ခံစာမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာကုိ ေပါင္းစပ္မႈ ႏွင့္ ၿကြယ္၀မႈ ဒါရုိက္တာက ျပဳစုေရးးသားထားတယ္လုိ. သတင္းဌာန မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။”
 
Kommunene gir nye innvandrere mellom 15 og 20 timer undervisning i norsk i uka. Men rundt tjue små kommuner tilbyr bare to timer. Det er mye mindre enn det som er nødvendig for å oppfylle lovens krav. Den sier at alle innvandrere har rett og plikt til å gjennomføre 300 timer undervisning i norsk. Det er i løpet av tre år.
ကြန္ျမဴေတြက ႏုိင္ငံျခားသား လူသစ္ေတြကုိ ရက္သတၱပါတ္ တပါတ္ကုိ နာရီ (၁၅) နာရီနဲ. (၂၀) နာရီ အၾကား ေနာ္ေ၀စာ ပညာ ကုိ သင္ၾကားေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြန္ျမဴးငယ္ (၇) ခု ခန္. ကေတာ့ (၂) နာရီသာ သင္ၾကား ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါက ဥပေဒ ရဲ. လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းဖုိ. အေရးေပၚ လုပ္ေဆာင္ရမွာထက္ သိပ္ျပီး နည္းပါးလြန္း ေနပါတယ္။  ႏုိင္ငံျခားသားအားလုံးဟာ ေနာ္ေ၀စာကုိ နာရီ (၃၀၀) ျပီးေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားဖုိ. အခြင့္အေရးနဲ. တာ၀န္ရွိတယ္လုိ. ဒီ ဥပေဒ က ဆုိပါတယ္။ ဒါက သုံးႏွစ္ အတြင္းမွာပါ။
Onsdag bestemte Stortinget å øke introduksjons-kurset for innvandrere fra 300 til 600 timer fra neste år. Kurset er obligatorisk.
 ဗုဒၶဟူးေန. ( ၈.၆.၁၁)က လြတ္ေတာ္က ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကုိ လာမဲ. ႏွစ္က စျပီး အင္ထရုိ သင္တန္းကုိ နာရီ (၃၀၀) ကေနျပီး နာရီ (၆၀၀) အထိ တုိးျမင့္ဖုိ. ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ သင္တန္းက မျဖစ္မေန တက္ရမွာပါ။
Det er også store forskjeller mellom kommunene i hvor mange som deltar i undervisningen. Forskjellene gjelder også i hvor mange som gjennomfører de obligatoriske timene. Det viser en undersøkelse. Også her gjør de små kommunene det dårligst.
ဒါက ကြန္ျမဴးေတြ အၾကားမွာ သင္ၾကားမႈမွာ  အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ ပါ၀င္မလည္း ဆုိတာက ၾကီးမားတဲ့ ကြာျခားမႈျဖစ္ပါတယ္။ ကြာျခားမႈဟာ မျဖစ္မေန သင္ၾကားရမဲ. နာရီ ဘယ္ေလာက္ သင္ၾကား မလည္း ဆုိတာ နဲ. သက္ဆုိင္ပါတယ္။ ဒါကုိ ဆန္းစစ္သူမ်ားက ေထာက္ျပပါတယ္။ ကြန္ျမဴးငယ္မ်ားမွာ ဆုိး၀ါး ဒီလုိ ဆုိး၀ါးမႈ ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
 
Denne rapporten gir oss mye viktig kunnskap. Vi skal bruke kunnskapen til å se på hvordan tilbudet om opplæring i norsk kan styrkes. Dette skal vi gjøre sammen med kommunene. Det sier Audun Lysbakken. Han er statsråd for Sosialistisk Venstreparti (SV) i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
ဒီအစီရင္ခံစာက သိပ္ျပီးအေရးၿကီးတဲ. အသိတရားမ်ားစြာကုိ က်ေနာ္တုိ.ကုိ ေပးပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ.ဟာ ေနာ္ေ၀ စာ သင္ၾကားမႈ အင္အား နဲ. ပါတ္သက္လုိ. ဘယ္လို ကမ္းလွမ္း (လုပ္ေဆာင္) မလည္း ဆုိတာကုိ ၾကည့္ဖုိ. သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ အသုံးခ်ရ လိမ့္မယ္။ ဒါေတြကုိ ကြန္ျမဴးေတြနဲ. ပူးေပါင္းျပီး က်ေနာ္တုိ. လုပ္ရလိမ့္မယ္။ ဒါကုိ Audun Lysbakken  က ေျပာတာပါ။ သူဟာ ဆုိရွယ္ လက္၀ဲပါတီ ရဲ. ကက္ဘိနက္ (အစုိးရ) အဖြဲ.၀င္ ျဖစ္ျပီး ကေလးသူငယ္ ညီမွ်မႈ နဲ. ပါ၀င္မႈ ဌာနက ျဖစ္တယ္။
I 2009 foreslo regjeringen at innvandrere må bestå en prøve i norsk eller ta en test. Det er for å kunne bli norske statsborgere. Men i rapporten advarer to forskere mot dette. De mener at en slik test vil kunne stenge enkelte grupper av innvandrere ute. De frykter at en slik test blant annet vil gå utover innvandrere som er kvinner.
အစုိးရ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ေနာ္ေ၀ စားေမးပြဲ တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲတခုကုိ ေအာင္ျမင္ရမယ္ ဆုိတဲ. အဆုိကုိ တင္သြင္းခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ေနာ္ေ၀ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ႏုိင္ဖုိ. အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီ အစီရင္ခံစာကေတာ့ ဒါကုိ ဆန္းစစ္ဖုိ. သတိေပး ထားပါတယ္။ ဒီလုိ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲဟာ အျပင္ဖက္က ႏုိင္ငံျခားသား အုပ္စု အခ်ိဳ. (၀င္ေရာက္မႈ) ကုိ တားဆီးျခင္လုိ. ထင္ပါတယ္။ သူတုိ.ဟာ   တဖက္မွာလည္း ႏုိင္ငံျခားသား အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ အျပင္ဖက္ထြက္သြားဖုိ. ဒီလုိ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ နဲ. ခ်ိန္းေျခာက္တာပါ။
 
Cecilie Carlsen er forsker ved Norsk språktest. Hun mener det er sannsynlig at kravet om språk vil stenge noen grupper ute fra å få statsborgerskap. Det er selv om testene blir enkle.
Hun skriver at det vil være lett for en ny regjering å stramme inn kravet. Det er når testen først er innført. Slik kan politikerne gjøre det enda vanskeligere for innvandrere å få bli i Norge. Hun skriver at noe lignende har skjedd i Danmark.

စီစီးလယာ ကာလ္ဆန္ဟာ ေနာ္ေ၀ စကားေျပာ အရည္အခ်င္း စာေမးပြဲကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါတယ္။ သူမက ဒါဟာ ဘာသာစကားနဲ. အခ်ိဳ. အုပ္စု (ႏုိင္ငံျခားသား) ေတြ ေနာ္ေ၀ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ဖုိ. တားဆီးျခင္တဲ့ အခ်က္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္တယ္ လုိ. ထင္ပါတယ္။  စာေမးပြဲေတြက လြယ္ပါတယ္။ သူမဟာ ဒါက အစုိးရအသစ္ အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ဆုတ္ကုိင္ဖုိ. လြယ္ကူတဲ့ အခ်က္ျဖစ္တယ္ လုိ. ေရးသားထားပါတယ္။ မူ၀ါဒေတြက ႏုိင္ငံျခားသားေတြ ေနာ္ေ၀မွာ ( ႏုိင္ငံသားျဖစ္) ဖုိ. ခက္ခဲႏုိင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္တာမ်ဳိးပါ။ ဒါမ်ိဳးအျဖစ္အပ်က္ အခ်ိဳ.ဟာ ဒိန္းမတ္ မွာလည္း ျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္ လုိ. ေရးသားထားပါတယ္။

Tilbyr ေပးသည္။  ကမ္းလွမ္းသည္။
viser ျပသသည္။
rapport အစီရင္ခံစာ။
har ansvar for  ကုိတာ၀န္ရွိသည္။
opplæring  သင္ၾကားမႈ။
innvandrere ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား။
både .... og  ႏွစ္ခုလုံး (ဥပမာ ငါ ေကာ္ဖီေရာ လက္ဖက္ရည္ေရာ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးၾကိဳက္တယ္) Jeg like både kafe og te.
kvaliteten  အရည္အေသြး
laget for  ျပဳလုပ္ထားတယ္။ (အစီရင္ခံစာကုိ ျပဳစုထားတယ္။)
mye mindre enn  ထက္ပုိျပီးနည္းပါသည္။
oppfylle  ျဖည့္ဆီးသည္။
lovens ဥပေဒ
krav  လုိအပ္ခ်က္
rett အခြင့္အေရး
plikt  တာ၀န္
gjennomføre  ျပီးေျမာက္ေအာင္
øke ျမင့္တင္သည္။
obligatorisk  မျဖစ္မေန လုပ္ရမည္။
deltar  ပူးေပါင္းပါ၀င္သည္။
undervisningen  သင္ၾကားမႈ။
undersøkelse  ဆန္းစစ္သည္။ သုေတသနျပဳသည္။
dårligst  ဆုိး၀ါးမႈ
mye viktig kunnskap  အေရးၾကီးတဲ. အသိတရားမ်ား
styrkes  အင္အား
Sosialistisk Venstreparti  ဆုိရွယ္လစ္ လက္၀ဲပါတီ
statsråd  ကက္ဘီနက္ အဖြဲ.၀င္၊ အစုိးရ အဖြဲ.၀င္
Barne  ကေလးသူငယ္
Likestilling  ညီမွ်မႈ၊ မွ်တမႈ
Inkludering ပါ၀င္မႈ
foreslo အဆုိတင္သြင္းသည္။
regjeringen  အစုိးရအဖြဲ.။
bestå en prøve  စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သည္။
statsborgere ႏုိင္ငံသား။
advarer  သတိေပးသည္။
en slik test  ဒီလုိ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ။
frykter  ျခိမ္းေျခာက္သည္။
sannsynlig ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။
kravet  အခ်က္။
stramme inn  ကို္င္တြယ္ ေျဖရွင္းသည္။
politikerne  မူ၀ါဒမ်ား။
lignende  ဆင္တူသည္။
har skjedd  ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။

ေရႊျမန္မာတုိ႔ ေနာ္ေ၀ ဘာသာစကား တုိးတက္ၾကျပီး အလုပ္ အကုိင္ ေကာင္းမ်ား ရရွိၾကပါေစ။
သူရိယ အဖြဲ ့
--------------------------------------------------
ေနာ္ေ၀စာ ျမန္မာ ျပန္ၾကည့္ျခင္း(၄)
က်ေနာ္ ဖတ္ျဖစ္တဲ့ သတင္း တခ်ိဳ. (၂)
ဒီေန.ေတာ့ Klar tale ထဲက သတင္းတပုဒ္ ဖတ္ျဖစ္တယ္။ ေနာ္ေ၀စာ ေလ့လာသူေတြ အတြက္ မွ်ေ၀ လုိက္ပါတယ္။
Nato blir lenger i Libya
ေနတုိး တပ္ဖြဲ. လစ္ဗ်ား မွာ ၾကာအုံးမည္။

Forsvars-alliansen Nato har bestemt seg for å forlenge sitt opphold i Libya med 90 dager. Det sier Natos general-sekretær Anders Fogh Rasmussen.

Forsvars ဆုိတာက “ ကာကြယ္ေရး” alliansen ဆုိတာက “ မဟာမိတ္” har bestemt seg ဆုိတာက “ဆုံးျဖတ္သည္” for å ဆုိတာက “ ဖုိ.အတြက္” opphold ဆုိတာက“ အေျချခ ေနထုိင္တယ္” လို. ေျပာလုိ.ရေပမဲ. ဒီေနရာမွာ “ တပ္စြဲထားတယ္” ဆုိရင္ ပုိ အဆင္ေျပမွာပါ။ general-sekretær ဆုိတာက “ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး”
• Forsvars-alliansen Nato ေနတုိး ကာကြယ္ေရး ညြန္.ေပါင္း တပ္ဖြဲ.ဟာ i Libya လစ္ဗ်ား ႏုိင္ငံမွာ med 90 dager. ရက္ေပါင္း (၉၀) ရွည္ၾကာစြာ forlenge sitt opphold တပ္စြဲထား for å ဖုိ. အတြက္ har bestemt seg ဆုံးျဖတ္ ခဲ့ပါတယ္။ Det ဒါကုိ (ဒီလုိ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာကုိ) Natos general-sekretær ေနတုိး တပ္ဖြဲ.ရဲ. အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး Anders Fogh Rasmussen အန္ဒရယ္စ္ ဖုိ.ဂ္ ရပ္စ္မူ ဆန္ က sier ေျပာၾကား လုိက္ပါတယ္။

“ ေနတုိး တပ္ဖြဲ. မဟာမိတ္”

Oppdraget blir forlenget fra den 27. juni til slutten av september, skriver nyhetsbyrået NTB.
Oppdraget “စစ္ဆင္ေရး” blir forlenget “ ရွည္ၾကာမယ္” fra den 27. juni “ ဇြန္လ (၂၇) ရက္ေန.က til “ အထိ” slutten av september “ စက္တင္ဘာလ အကုန္”
တေၾကာင္းလုံး ဘာသာျပန္ရင္
“ ဒီစစ္ဆင္ေရးဟာ ဇြန္လ (၂၇) ရက္ေန.ကေန စက္တင္ဘာလ အကုန္ အထိ ရွည္ၾကာမယ္ (ၾကာရွည္စြာ တပ္စြဲထားမယ္) လုိ. အန္တီဘယ္ သတင္းဌာနက ေရးသားထားပါတယ္။”

– Denne avgjørelsen sender et klart budskap til Muammar Gaddafis regime. Det forteller at vi er bestemt på å fortsette vår operasjon for å beskytte det libyske folk, sier Fogh.
“ဒီ” “ ဆုံးျဖတ္ခ်က္” “ ေပးပုိ.တယ္” “ ရွင္းလင္းတဲ.” “ သတင္းစကား” “ မူမာ ဂဒါဖီ အစုိးရ”
ပထမ ၀ါက် ကို ဘာသာျပန္ရင္
“ ဒီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ မူမာ ဂဒါဖီ အစုိးရ ကုိ (နားလည္ဖုိ.) ျပတ္ျပတ္ သားသား သတင္း ေပးပုိ.တာပါ။”
Det forteller “ဒါက ေျပာပါတယ္” ဘာကုိ ေျပာသလည္း ဆုိတာ at ဆုိတဲ့ စကားဆက္နဲ. ဆက္ထားတယ္။ အဲဒီ at အေနာက္ကုိ ပထမ ဘာသာျပန္ရပါမယ္။ vi er bestemt på “ က်ေနာ္တုိ. ဆုံးျဖတ္ခဲ.တယ္” å fortsette “ ဆက္လုပ္ဖုိ.” vår operasjon “ က်ေနာ္တုိ. ရဲ. စစ္ဆင္ေရးကို” for å beskytte “ ကာကြယ္ဖုိ. အတြက္” ဘယ္သူ.ကုိ ကာကြယ္မွာလည္း ဆုိတာ ဆက္ဖတ္ပါ။ det libyske folk “ လစ္ဗ်ား ၿပည္သူေတြကုိ”
Det forteller at vi er bestemt på å fortsette vår operasjon for å beskytte det libyske folk, sier Fogh. ကုိ တေၾကာင္းလုံး ဘာသာျပန္ရင္
“ လစ္ဗ်ား ျပည္သူေတြကုိ ကာကြယ္ဖုိ.အတြက္ က်ေနာ္တုိ.ရဲ. စစ္ဆင္ေရးကုိ ဆက္လုပ္ဖုိ. ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာပါ လုိ. ဒါက ( ျပတ္သားတဲ့ သတင္းက) ေျပာ တာပါ (ဂဒါဖီ အစုိးရကုိ) ” လုိ. ဖုိ.ဂ္ က ေျပာပါတယ္။
– Vår avgjørelse sender også et klart budskap til det libyske folk. Budskapet er at Nato, våre partnere og hele verdens-samfunnet står side om side med dere, fortsetter han.
ဒီ ပထမ ၀ါက် ရဲ. ခက္ဆစ္ေတြ ကိုေတာ့ သိျပီးျပီ ျဖစ္လုိ. တုိက္ရုိက္ ဘာသာျပန္ ပါမယ္။
“ က်ေနာ္တုိ.ရဲ. ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ လစ္ဗ်ားျပည္သူေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိဖုိ. သတင္းစကားကုိ လည္း ေပးပုိ.တာပါ။”
Budskapet er “ သတင္းစကားဟာ ျဖစ္တယ္” ဘာျဖစ္တာလည္း ဆုိတာကုိ at အေနာက္က ၀ါက် ကုိ ဘာသာျပန္ ၾကည့္ရေအာင္။ Nato, våre partnere “ ေနတုိး တပ္ဖြဲနဲ. မဟာမိတ္ေတြ og “ျပီးေတာ့” နဲ. ၀ါက် ကုိ ထပ္ဆက္ ထားတယ္။ verdens-samfunnet “ ကမာၻ. အသိုင္းအ၀န္း” hele “တခုလုံး” står “ရပ္တည္တယ္” side om side med dere “ သင္တုိ.ဖက္က” fortsetter han “သူက ဆက္ျပီး ေျပာပါတယ္”
Budskapet er at Nato, våre partnere og hele verdens-samfunnet står side om side med dere, fortsetter han.ကုိ ၀ါက် တခုလုံး ဘာသာျပန္ရင္
“ဒီ သတင္းစကားဟာ ေနတုိး တပ္ဖြဲ. နဲ. မဟာမိတ္ေတြ ၊ ျပီးတာ့ ကမာၻ့ အသိုင္းအ၀န္း တခုလုံး က သင္တုိ. ဖက္က ရပ္တည္ေနတာ ျဖစ္တယ္ လုိ. သူက ဆက္ျပီး ေျပာပါတယ္။”
Natos mål er å sikre at det libyske folk får anledning til å «forme sin egen framtid», fastslår general-sekretæren.
Natos mål “ ေနတုိး ရဲဲ. ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့” å sikre “လုံျခံဳစိတ္ခ်ဖုိ.” får anledning til å “ဆုိတဲ. အခြင့္အလန္းေတြ ရရွိဖုိ.” anledning ဆုိတာ “ အခြင့္အလန္း” egen ဆုိတာ “ကုိယ္ပုိင္” framtid ဆုိတာ “ အနာဂါတ္” forme sin egen framtid ကုိ ဘာသာျပန္ရင္ “ကုိယ့္ ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးဖုိ.” ဒါမွ မဟုတ္ရင္ “ မိမိ အနာဂါတ္ မိမိ ဖန္တီး ႏုိင္ဖုိ.” ျဖစ္တယ္။
၀ါက် တေၾကာင္းလုံး ဘာသာျပန္ရင္
“ေနတုိး ရဲဲ. ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီ လစ္ဗ်ား ျပည္သူေတြ ကုိယ့္အနာဂါတ္ ကို္ယ္ ဖန္တီး ႏုိင္ဖုိ. ဆုိတဲ့ အခြင့္အလန္း ရဖုိ. ဆုိတဲ့ စိတ္ခ်မႈကုိ ရရွိဖုိ. ကုိ ရည္ရြယ္တာပါ လုိ. ” အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးက ခုိင္ခုိင္မာမာ ေျပာ ဆုိလိုက္ပါတယ္။”
– Og den dagen rykker nærmere, sier han.
rykker nærmere ဆုိတာက “ ေရာက္လုနီးျပီး” လုိ. ဆုိတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခုလုံး ဘာသာျပန္ရင္
“ ျပီးတာ့ ဒီရက္ေတြကုိ မၾကာခင္ ေရာက့္ေတာ့မွာပါ” လုိ. သူ က ေျပာတယ္။
Nato begynte å bombe Libya den 19. mars.
ေနတုိး တပ္ဖြဲေတြဟာ လစ္ဗ်ားကုိ မတ္လ (၁၉) ရက္ေန.က စျပီး ဗုံးက်ဲ တုိက္ခုိက္ ခဲ့တယ္။
ေနတုိးတပ္ဖြဲ ့၏ ေလတပ္ အမွတ္အသား

ကုိယ့္ဖါသာ ေလ့က်င့္ ဘာသာျပန္ဖုိ. ေအာက္မွာ ေရးထာပါတယ္။
Forsvars-alliansen Nato har bestemt seg for å forlenge sitt opphold i Libya med 90 dager. Det sier Natos general-sekretær Anders Fogh Rasmussen.
“ ေနတုိး ကာကြယ္ေရး ညြန္.ေပါင္း တပ္ဖြဲ.ဟာ လစ္ဗ်ား ႏုိင္ငံမွာ ရက္ေပါင္း (၉၀) ရွည္ၾကာစြာ တပ္စြဲထား ဖုိ. အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္လုိ. ေနတုိး တပ္ဖြဲ.ရဲ. အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး အန္ဒရယ္စ္ ဖုိ.ဂ္္ ရပ္စ္မူ က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။”

Oppdraget blir forlenget fra den 27. juni til slutten av september, skriver nyhetsbyrået NTB.
“ ဒီစစ္ဆင္ေရးဟာ ဇြန္လ (၂၇) ရက္ေန.ကေန စက္တင္ဘာလ အကုန္ အထိ ရွည္ၾကာမယ္ (ၾကာရွည္စြာ တပ္စြဲထားမယ္) လုိ. အန္တီဘယ္ သတင္းဌာနက ေရးသားထားပါတယ္။”

– Denne avgjørelsen sender et klart budskap til Muammar Gaddafis regime. Det forteller at vi er bestemt på å fortsette vår operasjon for å beskytte det libyske folk, sier Fogh.
“ ဒီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ မူမာ ဂဒါဖီ အစုိးရ ကုိ (နားလည္ဖုိ.) ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတင္း ေပးပုိ. တာပါ။ ဒါက လစ္ဗ်ား ျပည္သူေတြကုိ ကာကြယ္ဖုိ.အတြက္ က်ေနာ္တုိ.ရဲ. စစ္ဆင္ေရးကုိ ဆက္လုပ္ဖုိ. ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာပါ လုိ. (ဂဒါဖီ အစုိးရကုိ) ေျပာ တာပါ။” လုိ. ဖုိ.ဂ္ က ေျပာပါတယ္။”
– Vår avgjørelse sender også et klart budskap til det libyske folk. Budskapet er at Nato, våre partnere og hele verdens-samfunnet står side om side med dere, fortsetter han.
“ က်ေနာ္တုိ.ရဲ. ဆုံးျဖတ္ခ်က္က လစ္ဗ်ားျပည္သူေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိဖုိ. သတင္းစကားကုိ ေပးပုိ.တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ သတင္းစကားဟာ ေနတုိး တပ္ဖြဲ. နဲ. မဟာမိတ္ေတြ ၊ ျပီးတာ့ ကမာၻ့ အသိုင္းအ၀န္း တခုလုံး က သင္ တုိ. (လစ္ဗ်ား ျပည္သူေတြ) ဖက္က ရပ္တည္ေနတာ ျဖစ္တယ္ ” လုိ. သူက ဆက္ျပီး ေျပာပါတယ္။
Natos mål er å sikre at det libyske folk får anledning til å «forme sin egen framtid», fastslår general-sekretæren.
“ေနတုိး ရဲဲ. ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီ လစ္ဗ်ား ျပည္သူေတြ ကုိယ့္အနာဂါတ္ ကို္ယ္ ဖန္တီး ႏုိင္ဖုိ. ဆုိတဲ့ အခြင့္အလန္း ရဖုိ. ဆုိတဲ့ စိတ္ခ်မႈကုိ ရရွိဖုိ. ကုိ ရည္ရြယ္တာပါ လုိ. ” အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးက ခုိင္ခုိင္မာမာ ေျပာ ဆုိလိုက္ပါတယ္။”
– Og den dagen rykker nærmere, sier han.
“ ျပီးတာ့ ဒီရက္ေတြကုိ မၾကာခင္ ေရာက့္ေတာ့မွာပါ” လုိ. သူ က ေျပာတယ္။
Nato begynte å bombe Libya den 19. mars.
ေနတုိး တပ္ဖြဲေတြဟာ လစ္ဗ်ားကုိ မတ္လ (၁၉) ရက္ေန.က စျပီး ဗုံးက်ဲ တုိက္ခုိက္ ခဲ့တယ္။

အဆင္ေျပၾက ပါေစ။
ေမာင္ေခာတ္
(၂.၀၆.၁၁)
mgkhit@gmail.com
--------------------------------
-ေနာ္ေ၀ ႏုိင္ငံ ဘဏ္သပိတ္ျဖစ္ႏုိင္ ။ သုံးဖုိ ့ေငြ ၾကိဳတင္ ထုတ္ထားၾကေစလုိ 
က်ေနာ္ဖတ္ျဖစ္တဲ့ သတင္း တခ်ိဳ.(၁)
ေမာင္ေခာတ္ တေယာက္ အင္တာနက္ထဲ ေတာင္ၾကည့္ေျမာက္ၿကည့္ လုပ္ရင္း မၾကာခင္ စတင္ေတာ့မဲ့ ေနာ္ေ၀က ဘဏ္သပိတ္ကုိ ျဗဳန္းကနည္း ေတြ.ေတာ့ ဟုိက္… ငါမွာလည္း ပိုက္ဆံနည္းနည္း ပဲရွိတယ္ဆုိျပီး၊ ရွိစုမဲ့စု ထဲက ေစ်းသုံးဖုိ. ပုိက္ဆံနည္းနည္း မီနီဘဏ္ထဲက ထုတ္၊ ေတာ္ၾကာ ငါ့အမ်ိဳးေတြလည္း မသိလုိ. ဘဏ္သပိတ္ျဖစ္လုိ. ပိုက္ဆံ မထုတ္မိရင္ ေသျပီဆရာ ျဖစ္ေတာ့မွာပဲ လုိ. အမ်ိဳးေတြကုိ သတိယ မိတယ္။
ဒါေၾကာင့္  တတ္သေလာက္ ေလးနဲ. ဘာသာျပန္ၾကည့္။ေနာက္ အမ်ိဳးေတြလည္း  ေနာ္ေ၀ စာလည္း ေလ့လာရင္း၊ သတင္းလည္း လွန္.ရင္းနဲ. ေပါ့။ ဖတ္ၾကည့္ျပီး ျမန္ျမန္ မီနီဘဏ္က ပိုက္ပို္က္ေလး ထုတ္ထားလုိက္အုံး။
ေမာင္ေခာတ္ ပိုက္ပိုက္ျပတ္ရင္ လည္း ေခ်းဖို. နည္းနည္း ပုိထုတ္ထားေပးပါေနာ့္။
ခင္တဲ့
ေမာင္ေခာတ္
mgkhit@gmail.com
၃.၁၃.၂၀၁၁
နံနက္ (၁)နာရီ (၂၆) မီနစ္
 
Arbeidsgiverne har ikke klart å bli enige med de ansatte om lønn. Det er for dem som jobber i banker. Derfor er det fare for streik fra tirsdag.
Arbeidsgiverne အလုပ္ရွင္har ikke klart å bli enige မွာ bli  enige ဆုိတာက “ သေဘာတူညီမႈ တခု ရရွိတယ္” ဒါေၾကာင့္ “ သေဘာတူညီမႈ မရရွိ” လုိ. ျပန္ႏုိင္တယ္။ ဘယ္သူနဲ.လည္း ဆုိတာက med de ansatte “ အလုပ္သမားေတြနဲ.” ဘာနဲ. ပါတ္သက္ လုိ.လည္း ဆုိေတာ့ om lønn “ လခနဲ. ပါတ္သက္လုိ.“။
ဒါေၾကာင့္ ၀ါက် တေၾကာင္းလုံး ဘာသာျပန္ရင္
“ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ. အလုပ္သမားမ်ား လခႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိေသးပါ။ ”
Det er for dem som jobber i banker. မွာ dem som jobber i banker  ဆုိတာ som အေနာက္က ေနစျပန္ပါ။ som ရဲ. အဓိပၸါယ္က “တဲ.” i banker  “ဘဏ္မွာ” jobber “အလုပ္လုပ္ေန” som “တဲ. ” dem “သူေတြ” ။ dem som jobber i banker  “ဘဏ္မွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ သူေတြ”
“ဒါက ဘဏ္မွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ သူေတြ အတြက္ျဖစ္တယ္”
Derfor er det fare for streik fra tirsdag
Derfor “ ဒါေၾကာင့္” “ အဂၤါေန.႕ စျပီး စုိးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့ သပိတ္ျဖစ္မယ္။
Organisasjonene til arbeidsgivere og ansatte skal gjøre et siste forsøk på å få til en avtale.
Organisasjonene til arbeidsgivere “ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ.” og ansatte “ နဲ. အလုပ္သမားမ်ား” en avtale “သေဘာတူညီခ်က္ တခု” å få “ရရွိဖုိ.” et siste forsøk på “ ေနာက္ဆုံး အၾကိမ္ က်ိဳးပမ္းမႈ တခု” skal gjøre “လုပ္လိမ့္မယ္”
၀ါက် တခုလုံးဆုိရင္
ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ. နဲ. အလုပ္သမားမ်ား သေဘာတူညီခ်က္ တခု ရရွိဖုိ. ေနာက္ဆုံး အၾကိမ္ က်ိဳးပမ္းမႈ တခု လုပ္လိမ့္မယ္။”
Det er i et møte mandag 6. juni.
“ ဇြန္လ (၆) ရက္ေန. တနလၤာ ေန.မွာ အစည္းအေ၀း တခုလုပ္မယ္”
Hvis de ikke blir enige,
“သေဘာတူညီခ်က္ မရဘူးဆုိရင္”
Hvis ဆုိတာ စာစကားနဲ.ဆုိ “လွ်င္” ဥပမာ... မင္းလာလွ်င္၊ လာပါ။  ေက်ာင္းပိတ္လွ်င္ တုိ.ေ၀းရမယ္၊ အရပ္စကားနဲ. ဆုိ “ရင္” ဥပမာ .... မုိးရြာရင္ မုိးေရခ်ိဳးမယ္။ မင္းလာရင္လာပါ။ မင္းမလာရင္ေလ...
blir det streik fra tirsdag morgen.
“အဂၤါေန. မနက္ခင္းကမွ စျပီး သပိတ္ေမွာက္မယ္”
Det skriver Finans-næringens felles-organisasjon (FNO) på nettsidene sine.
Finans “ ဘ႑ာေရး” ဒါေပမဲ. ဒီေနရာမွာ “ေငြေၾကး” ဆုိရင္ ပုိသင့္ေတာ္မယ္ ထင္တယ္။ næringens “ကုန္သြယ္မႈ” felles-organisasjon “စုေပါင္းအဖြဲ.” på nettsidene sine “အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ”။
၀ါက် တခုလုံး ဘာသာျပန္ရင္
“ ဒါကုိ ေငြေၾကး ကုန္သြယ္မႈ စုေပါင္းအဖြဲ. ရဲ. အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသား (ေဖၚျပ) ထားတယ္”
Det er lurt å ta ut litt ekstra penger fra minibanken på forhånd
litt ekstra penger fra minibanken “ မီနီဘဏ္ ေတြက ေန အပုိေငြ အနည္းငယ္” på forhånd “ ၾကိဳတင္ျပီး” å ta ut “ထုတ္ထားဖုိ.” Det er lurt “သင့္ေတာ္တယ္” “ေကာင္းတယ္” “လုပ္သင့္တယ္” လုိ.ေျပာတာ။ (ဒီအသုံးက အျမဲသုံး တတ္တယ္)။
တေၾကာင္းလုံး ဘာသာျပန္ရင္
“ မီနီဘဏ့္ ေတြကေန အပုိေငြ အနည္းငယ္ ၾကိဳတင္ျပီး ထုတ္ထားဖုိ. (ထုတ္ထားတာက) ေကာင္းပါတယ္။”
Det er i tilfelle det blir streik.
tilfelle “ ျဖစ္စဥ္” “အျဖစ္အပ်က္”
“ ဒါက သပိတ္ျဖစ္မဲ့ ျဖစ္စဥ္ပါ”
Da vil de fleste banker være stengt.
de fleste banker “ဘဏ္အေတာ္မ်ားမ်ားက” Da “အဲဒီအခ်ိန္မွာ“ være stengt “ပိတ္မယ္”
“ဘဏ္အေတာ္မ်ားမ်ားက အဲဒီအခ်ိန္မွာ ပိတ္မယ္။”
Under streiken vil det ikke være mulig å ta ut penger i minibanker.
Under streiken “ သပိတ္ေမွာက္ေနတဲ. အခ်ိန္အတြင္း” vil det ikke være mulig “ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး” “အခက္အခဲရွိမယ္”
“ သပိတ္ေမွာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း မီနီဘဏ္ေတြက ပုိက္ဆံထုတ္ဖုိ. ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး”
Du vil heller ikke kunne betale med kort i butikker
heller “ လုံး၀” လုိ. ဒီမွာျပန္မယ္။ vil “ ခ်င္” ဥပမာ ေနခ်င္ရင္ ေန။ ျပန္ခ်င္ရင္ ျပန္။ kunne “ ႏုိင္” ဥပမာ သြားႏုိင္တယ္။ စားႏုိင္တယ္။ ျပန္လုိက ျပန္ႏုိင္တယ္။
“ မင္းအေနနဲ. ဆုိင္ေတြမွာ ဘဏ္ကဒ္နဲ. လုံး၀ ေငြေပးေခ် ႏုိင္ဖုိ. ဆႏၵရွိ မွာ မဟုတ္ဘူး”
Da er det viktig å ha kontanter til å betale for mat og andre ting du trenger.
Da er det viktig “ဒါက အေရးၾကီးတယ္” å ha kontanter “ ေငြသားရွိဖုိ.” til å betale for “ အတြက္ ေငြေပးေခ်ဖုိ.” mat og andre ting du trenger “အစားအစာနဲ. အျခား သင္လုိ အပ္တဲ့ အရာ”
တခုလုံး ဘာသာျပန္ရင္
“ အစားအစာနဲ. အျခား သင္လိုအပ္တဲ့ အရာေတြ အတြက္ ေငြေပးေခ်ဖုိ.က ေငြသားရွိဖုိ. အေရးၾကီးတယ္။”
Vi anbefaler likevel ikke folk å ta ut veldig mye penger
likevel ဆုိတဲ့ အသုံးက လွတယ္“ ဒါေပမဲလည္း” ဒါမွမဟုတ္“ သုိ.ေသာ္ျငားလည္း” Vi anbefaler “က်ေနာ္တုိ. အၾကံေပးျခင္တယ္”
၀ါက်တခုံးလုံး ဘာသာျပန္ရင္
“ သုိ.ေသာ္ျငားလည္း လူေတြကုိ ပုိက္ဆံေတြ သိပ္မ်ားမ်ား မထုတ္ဖုိ. အၾကံေပးျခင္တယ္”
Det er alltid en risiko ved å ha mye penger i lommeboken eller lagret andre steder.
å ha mye penger i lommeboken “ ပုိက္ဆံမ်ားမ်ားကုိ ပုိက္ဆံအိမ္ထဲမွာ” eller “ ဒါမွ မဟုတ္” lagret andre steder “ တျခားတေနရာရာမွာ သိမ္းဆည္းထားတာ” ved “ ဆုိတာက” en risiko “အႏၱရယ္ တခု” ။
“ ပုိက္ဆံမ်ားမ်ား ပိုက္ဆံအိပ္ထဲမွာ ဒါမွ မဟုတ္ တျခားတေနရာရာမွာ သိမ္းဆည္းထားတယ္ ဆုိတာက အႏၱရယ္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။”
Det skriver Leif Osland i en pressemelding
i en pressemelding “သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တခုမွာ”
 “သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တခုမွာ Leif Osland က ေရးသားထားပါတယ္။”
Han er kommunikasjons-direktør FNO.
“သူက FNO  က ဆယ္သြယ္ေရး ဒါရုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္”
Du vil ikke kunne bruke nettbanken til å betale regninger under streiken.
“ သပိတ္အေတာအတြင္း သင့္အေနနဲ. ေငြေဆာင္ရမဲ့ ေဘာက္ခ်ာေတြကုိ အင္တာနက္ ဘဏ္ကေန ေပးေခ် ႏုိင္ဖုိ. ဆႏၵရွိမွာ မဟုတ္ဘူး”

Derfor er det lurt å tenke over om du har regninger som må betales snart.
Derfor “ဒါေၾကာင့္” du har regninger som må betales snart “ သင့္မွာရွိတဲ. အနီးဆုံးေပးေခ် ရမဲ. ေဘာက္ခ်ာေတြ” å tenke over om “ နဲ.ပါတ္သက္ျပီး စဥ္းစားတာက”
“ ဒါေၾကာင့္ သင့္မွာရွိတဲ. အနီးဆုံးေပးေခ် ရမဲ့ ေဘာက္ခ်ာေတြ နဲ. ပါတ္သက္ျပီး စဥ္းစားတာက ေကာင္းပါတယ္။”
Du kan legge inn regningene i nettbanken før streiken starter.
før streiken starter “ သပိ္တ္မစခင္”  legge inn regningene i nettbanken “ေဘာက္ခ်ာေတြကုိ အင္တာနက္ ဘဏ္မွာ legge inn “ စာရင္းသြင္းထား” ရွင္းဖုိ. နည္းနည္းခက္တယ္။ ၾကိဳတင္ ေပးေခ်ဖုိ. လုပ္တဲ့ အဓိပၸါယ္မ်ိဳး။
“ သပိတ္မစခင္ ေဘာက္ခ်ာေတြကုိ အင္တာနက္ဘဏ္ မွာ အဆင္သင့္ စာရင္းသြင္းထားပါ။ ”
Hvis du har lagt inn regninger i nettbanken på forhånd, blir de betalt.
“ အင္တာနက္ဘဏ္မွာ ၾကိဳတင္ျပီး အဆင္သင့္ စာရင္းသြားထားမယ္ ဆုိရင္... ဒါေတြကုိ ေပးေခ်မယ္။”
Det er selv om fristen for betaling er mens det er streik, skriver Osland.
mens det er streik မွာ mens ဆုိတာ “ အခ်ိန္မွာ” ဥပမာ  သူထမင္းစားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဧည့္သည္လာတယ္။ ဒီေတာ့ “ သပိတ္ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ” Det er “ ဒါက..... ျဖစ္တယ္” selv om fristen “မိမိဖါသာ အခ်ိန္သတ္မွတ္တာ”
၀ါက်ကုိ ဘာသာျပန္ရင္
“ သပိတ္ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေငြေပးေခ်ဖုိ. မိမိဖါသာ အခ်ိန္သတ္မွတ္တာ ျဖစ္တယ္”
De som skal ut og reise, trenger ikke være bekymret.
De som skal ut og reise, “ ႏုိင္ငံျခားထြက္ျပီး ခရီးသြားမဲ့ သူေတြအတြက္” være bekymret “စုိးရိမ္ဖုိ.” trenger ikke “ မလုိဘူး”
“ ႏုိင္ငံျခား ခရီးသြားမဲ့ သူေတြ အတြက္ စုိးရိမ္စရာ မလုိဘူး”
Folk vil fortsatt kunne bruke bankkortene sine utenfor Norge.
utenfor Norge “ ေနာ္ေ၀ ႏုိင္ငံ အျပင္ဖက္က” Folk “လူေတြ” fortsatt “ဆက္လက္ျပီး” bruke “ အသုံးျပဳတယ္”
“ ေနာ္ေ၀ ႏုိင္ငံ အျပင္ဖက္က လူေတြက ကိုယ့္ရဲ. ဘဏ္ကဒ္ေတြကုိ ဆက္ျပီး အသုံးျပဳ နုိင္ပါတယ္။”
Det er Finansforbundet og Finans-næringens Arbeidsgiver-forening (FA) som ikke har klart å bli enige.
Finansforbundet “ဘဏ္လုပ္သားမ်ား အဖြဲ.” နဲ. som ikke har klart å bli enige.
“ သေဘာမတူတဲ.” Finans-næringens Arbeidsgiver-forening (FA “ ေငြေၾကး ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သမဂၢ”
“ ဒါက ဘဏ္လုပ္သားမ်ား အဖြဲ.နဲ. ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကုိ လိုက္ေလွ်ာမႈ မရွိတဲ. ေငြေၾကး ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သမဂၢ အဖြဲ. တုိ.ျဖစ္ပါတယ္။
De to organisasjonene har frist på seg til midnatt natt til tirsdag
“ဒီ အဖြဲ.အစည္း ႏွစ္ဖြဲ.ဟာ အဂၤါေန. ည သန္းေကာင္ယံ အထိ အခ်ိန္ကုိ ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ထားပါတယ္။”
အားလုံးအဆင္ေျပ ၾကပ&

No comments:

စကားလက္ဆံုေျပာၾကမယ္

ဗုိလ္ိခ်ဳပ္မိန္.ခြန္း

ဗုိလ္ိခ်ဳပ္မိန္.ခြန္း

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္းဆန္းမိန္.ခြန္း

ကမာၻ.အလုပ္သမားမ်ားကသာ ေသြးစည္းညီညြတ္ျပီး အရင္းရွင္ၾကီးေတြက စစ္တုိက္ဖုိ.လုပ္ရင္ စစ္မျဖစ္ရေအာင္ အလုပ္သမားေတြရဲ.အင္အားညီညီညြတ္ညြတ္နဲ.ေတာင့္ထားလုိက္နိဳင္တယ္။အလုပ္သမားအားလံုး ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွာ ညီညြတ္သြားမွလဲ ကမာၻၾကီး တစ္ခုလံုးရဲ. တကယ့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္ကုိရနိဳင္မယ္။ (ဗုိလ္ခဳ်ပ္ေအာင္ဆန္း)

မိဘဆုိတာ

မိဘဆုိတာ

ယေန.ေခတ္မီဒီယာေတြဘာလဲ..ဘယ္လဲ


သင့္အတြက္ မဂၤလာ ရွိေသာေန.ရက္ျဖစ္ပါေစလုိကၽြန္ေတာ္ မင္းလြမ္းေနာင္ မွ နဳတ္ခြန္ဆက္သဂါရ၀ျပဳလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ

ကၽြန္ေတာ့္ဘေလာ့ ေလးထဲကုိလာေရာက္လည္ ပါတ္ၾကေသာမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး စိတ္ဧ။္ခ်မ္းသာျခင္းကုိယ္ဧ။္ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားနွင့္ျပည့္စံုျပီး လုိရာပန္းတုိင္ ကုိ ေရာက္ရွိၾကပါေစေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္မင္းလြမ္းေနာင္နွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ ဆုေတာင္းစကားေလးလက္ေဆာင္ပါးလုိက္ပါရေစဗ်ာ...

ဒီေန.ဘာေန့.လဲ

ယေန. ကမၻာ့ သတင္းမ်ား

ေငြလဲနွဳန္းမ်ားၾကည့္ရန္

လာေရာက္လည္ပတ္သူဦးေရ(နွင့္)ထုိင္းစံေတာ္ခ်ိန္

အၾကိဳက္မ်ားေသာ Posts

သူငယ္ခ်င္းမ်ား